Chuyên đề Công tác kế toán tiền lương tại công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco

Đến kỳ trả lương cho lao động kế toán tập hợp các chứng từ gốc về lương bao gồm: "Bảng tổng hợp thanh toán lương, giấy đề nghị tạm ứng" do hạch toán nghiệp vụ các đội sản xuất dưới gửi lên, kế toán tổng hợp tiến hành lập "bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương".

 

doc29 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 05/11/2013 | Lượt xem: 1187 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Công tác kế toán tiền lương tại công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương II Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Nước khoáng Cúc Phương Elmaco 1. Đặc điểm chung 1.1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp "Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco" được thành lập tháng 9 năm 2004 sau khi chuyển đổi từ công ty nhà nước sang hình thức công ty TNHH là một đơn vị đang trên đà phát triển được sản xuất với dây chuyền công nghệ cao. Nước khoáng Cúc Phương được khai thác từ nguồn nước khoáng nóng ở độ sâu trên 10 mét có tên khoa học Bicacbonmagiê có hiệu quả to lớn cho hệ tiêu hoá được Bộ công nghệ cấp giấy phép khai thác số 1221/QĐ-ĐKKS ngày 11 tháng 08 năm 1997 và đóng chai trực tiếp trên dây chuyền thiết bị công nghệ tiên tiến của hãng B.C Maerivictorio - Italya. Nước khoáng Cúc Phương là sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức Quacert Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn của châu Âu Codexstand 108-1981, rew 1 - 1997 sau khi đã kiểm soát nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng sản xuất theo quy định 1626-1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Vì vậy đội ngũ CNV được chọn rất phù hợp với yêu cầu của công nghệ. 1.2. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán và hình thức kế toán 1.1.1. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Kế toán tổng hợp Kế toán tiền lương Kế toán NVL-TSCĐ Thủ quỹ Thống kê PX Thủ kho Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung thành từng phòng. Kế toán thống kê chịu sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng, phòng kế toán của công ty có chức năng chủ yếu là đảm bảo cân đối về tài chính phục vụ công tác sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời cho yêu cầu kế toán. + Kế toán trưởng: là người đứng đầu bộ máy kế toán chịu trách nhiệm trước Cục Quản lý vốn cũng như cơ quan chức năng về hạch toán phản ánh đúng đắn các số liệu tài liệu về việc sử dụng vốn tài sản hiện có của công ty, là người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác kế toán tại đơn vị. + Kế toán tổng hợp: tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm lập báo cáo theo quy định hiện hành. + Kế toán thanh toán:Theo dõi công nợ giám đốc kịp thời tình hình thu chi theo dõi chi tiết và tổng hợp tình hình hạch toán với nhà nước. + Kế toán tiền lương: Tập hợp tài liệu liên quan đến việc tính tiền lương và các khoản bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên trong công ty. + Kế toán nguyên vật liệu - TSCĐ: Phản ánh và giám đốc kịp thời tình hình xuất NVL tình hình tăng giảm TSCĐ trong kỳ. + Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý thu chi tiền mặt theo các phiếu thu chi hợp lệ đã được duyệt có trách nhiệm trước công ty về số tiền mặt tại quỹ. + Thủ kho: có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn kho cho các loại nguyên liệu, phụ tùng… tại kho và xuất kho cho các phân xưởng khi có chứng từ hợp lệ. + Thống kê phân xưởng: có nhiệm vụ theo dõi diễn biến sản xuất và việc thực hiện hàng ngày của phân xưởng. Hình thức kế toán: Công ty "Nước khoáng Cúc Phương Elmaco" áp dụng hình thức kế toán "Chứng từ ghi sổ" trình tự luân chuyển của chứng từ và sổ kế toán được thực hiện qua sơ đồ sau: Chứng từ gốc Bảng hợp đồng chứng từ gốc (bảng kê chứng từ) Chứng từ ghi sổ Sổ quỹ Sổ (thẻ) kho kế toán chi tiết Sổ Cái Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Đối chiếu kiểm tra Ghi cuối tháng 2. Thực tế công tác quản lý lao động ở doanh nghiệp 2.1. Công tác tổ chức quản lý lao động ở doanh nghiệp Hiện nay doanh nghiệp có 78 CNV được chia thành hai khối sau: + Khối lao động gián tiếp gồm có 20 lao động: - Ban lãnh đạo - Phòng tổ chức hành chính - Phòng kế hoạch - kinh doanh - Phòng kỹ thuật - Phòng kế toán nghiệp vụ - Phòng tài vụ + Khối lao động trực tiếp (khối sản xuất) gồm có 57 người. 2.2. Nội dung quỹ tiền lương và thực tế công tác quản lý quỹ tiền lương của doanh nghiệp a) Nội dung quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản tiền lương mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động làm việc phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là một đơn vị trả lương theo hình thức khoán sản phẩm nên quỹ tiền lương dựa vào số lượng sản xuất (khối sản xuất) và doanh số bán hàng (khối kinh doanh). Đơn giá tiền lương của doanh nghiệp được xây dựng trên đơn vị sản phẩm, doanh thu từ đi tổng chi phí = lợi nhuận. * Quỹ lương hàng tháng được xác định: Quỹ lương sản xuất là (LSX) LSX = (Đ x S) Trong đó: Đ: Đơn giá sản phẩm S: Số lượng sản phẩm n: Loại sản phẩm làm ra + Ban lãnh đạo: Giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng. Llđ = (HSL + PCKV + PCTN) x 290.000/26 x NCTT x HSCD x HST Trong đó: - HSL: Hệ số lương - PCKV: Phụ cấp khu vực - HST: Hệ số thưởng - PCTN: Phụ cấp tai nạn - NCTT: Nhân công trực tiếp sản xuất - HSCD: Hệ số chức danh. + Khối kỹ thuật: Quỹ lương kỹ thuật = 27% quỹ lương sản xuất 3. Hình thức tiền lương áp dụng tại Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco Hiện tại Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco đang áp dụng 2 hình thức trả lương cho CBCNV. Hình thức trả lương theo thời gian được áp dụng để thanh toán tiền lương cho những nhân viên gián tiếp sản xuất như: giám đốc, kế toán, nhân viên văn phòng… Hình thức trả lương theo 1 sản phẩm được áp dụng với công nhân sản xuất các phân xưởng sản xuất. Phương pháp xác định tiền lương của các hình thức trên như sau: Đơn vị: Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco Bộ phận: Quản lý + Kỹ thuật Bảng chấm công Tháng 4 năm 2005 Số TT Họ và tên Chức vụ Ngày trong tháng Quy ra công A B C 1 2 CN 4 5 6 7 8 9 CN 11 12 13 14 15 16 CN 18 19 20 21 22 23 CN 25 26 27 28 29 30 31 Lương theo thời gian Lương theo sản phẩm Nghỉ hưởng lương 100% Phụ cấp chức vụ Phụ cấp giữa ca 1 Bùi Anh Dũng Giám đốc x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 2 Hoàng Thanh Liêm P.GĐ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 3 Đinh Xuân Thu KT trưởng 4 Nguyễn Chiến Anh TPTC-HC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 5 Hoàng Tuấn Khoa TB Vệ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 6 Phạm Thu Thuỷ KT x x / x x x x x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x 22,5 7 Nguyễn T.Cẩm Bình HC x x 1/2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 23,5 Cộng Người duyệt (Ký, họ tên) Phụ trách phòng ban (Ký, họ tên) Người chấm công (Ký, họ tên) Ký hiệu bảng chấm công: - Lương sản phẩm : K - Nghỉ phép : P - Tai nạn: T - Lương thời gian : + - Hội nghị học tập : H - Lao động nghĩa vụ: LĐ - ốm, điều dưỡng : Ô - Nghỉ bù : BN - Con ốm : CÔ - Nghỉ không hưởng : Ro - Thai sản : TS - Ngừng việc : N 3.1. Lương theo thời gian Sau khi xác định được số ngày công làm việc thực tế của CNV trong tháng, kế toán trưởng xác định tiền lương tháng bằng cách: = x Hệ số lương x Bậc lương = Mức lương tối thiểu x Hệ số lương cấp bậc = 290.000 x 2,02 VD: Trong bảng thanh toán lương tháng 04 năm 2005 của khối văn phòng công ty. Ông Nguyễn Chiến An phòng hành chính Bậc lương: 588,302 Hệ số lương gián tiếp: 3,89 Thời gian làm việc thực tế: 24 ngày Tiền lương một tháng = x 3,89 x 24 = 2.160.456,72 Tại Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco phần lương này được trả thống nhất từ khối văn phòng công ty đến khối sản xuất (khối lao động gián tiếp của bộ phận sản xuất). Trong tiền lương có thêm các khoản phụ cấp như: phụ cấp khu vực, chức vụ, làm thêm lương cơ bản. Trường hợp CBCNV được nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo chế độ được hưởng 100% lương cơ bản. Lương cơ bản = x Công hưởng 100% Ví dụ: Ông Đào Duy Hoan - phòng Kỹ thuật Lương cơ bản = x 1 = 9.159,769 - Phụ cấp khu vực = x Hệ số phụ cấp x Công thực tế = x 0,6 x 24 = 160.615,384 - Phụ cấp chức vụ: Theo quy định những người giữ chức vụ giám đốc, trưởng các phòng ban, trưởng các đội thi công đều có phụ cấp chức vụ công ty áp dụng hệ số này là 0,4. Mức phụ cấp chức vụ được tính như sau: Phụ cấp 1 tháng = x 0,4 x 25 = 40.384 Sau khi căn cứ vào chứng từ gốc làm cơ sở để tính lương bảng chấm công kế toán tiến hành lập bảng thanh toán lương cho toàn bộ các phòng ban làm căn cứ để trả lương cho công nhân. Đồng thời kế toán ra ngân hàng rút tiền mặt để chi trả lương, lên danh sách công nhân nợ lương chưa lĩnh để thuận tiện cho công tác kiểm tra đối chiếu. VD: Ông Bùi Anh Dũng - Giám đốc Công ty Tiền lương cơ bản: 290.000 Ngày công: 25 Phụ cấp 1 tháng = x 0,4 x 0,25 = 111288,5 Như vậy sau khi kế toán lương đã lập bảng thanh toán lương thì phải lập phiếu chi với đầyđủ chữ ký của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, người lập phiếu rồi tính kèm với bảng thanh toán lương. Đơn vị: Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco Địa chỉ: Cúc Phương - Nho Quan - Ninh Bình Số: 1226 Nợ 334 Có 111 Phiếu chi Ngày 30 tháng 4 năm 2005 Mẫu số 02-TT QĐ số: 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của BTC Họ và tên người nhận: Phạm Thu Thuỷ - Phòng Kế toán Lý do chi: tạm ứng lương cho CNV Số tiền: 4.000.000 đ (viết bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn) Kèm theo: 1 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền: 4.000.000 (viết bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Người nhận tiền (Ký, họ tên) 3.2. Lương sản phẩm Với lao động trực tiếp được hạch toán lương theo hình thức khoán sản phẩm. Để xác định được phần lương này thì hàng tháng các đơn vị trực thuộc công ty phải dựa trên các chỉ tiêu: + Bảng chấm công + Bảng khối lượng thanh toán (phiếu xác nhận sản phẩm) - Chỉ tiêu 1: Bảng chấm công Công việc của bảng chấm công là do từng tổ đội tiến hành, chấm công hàng tháng cho mỗi người để từ đó xác định ngày công của mỗi công nhân trong tổ, cuối tháng chuyển cho kế toán làm căn cứ tính lương. - Chỉ tiêu 2: Bảng khối lượng (phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành) Bảng thanh toán khối lượng được tiến hành qua 3 bước: - Bước 1: Bảng thanh toán khối lượng được duyệt thông qua các phòng có chức năng quản lý của công ty, phòng KH-KT, phòng TCHC, phòng Giám đốc duyệt tổng hợp. - Bước 2: Tính toán bảng khối lượng Xác định đơn vị tính Như vậy sau khi thực hiện song các bước trên kế toán lương đưa ra đội trưởng duyệt sau đó chuyển lên giám đốc duyệt. - Bước 3: Cuối cùng kế toán lập bảng thanh toán khối lượng sẽ tính thành tiền tất cả các hạng mục công việc trong bảng khối lượng theo công thức: Khối lượng thanh toán = Công tiêu chuẩn x Đơn giá tiền lương Công tiêu chuẩn = 26 x Sản phẩm hoàn thành định mức Khi xác định được hai chỉ tiêu này (Bảng chấm công, khối lượng thanh toán) thì kế toán tiến hành tính lương khoán sản phẩm. Lương khoán sản phẩm gồm hai phần: Lương cấp bậc = x = - + Lương năng suất được tính cho công nhân theo các bước sau: = = x = + VD: Bà Vũ Thị Hằng ở PXI ồ lương năng suất PXI: 500.000 ồ lương khoán thực hiện cả tổ: 32 công = = 15.625 (đ) = 15625 - 26 = 15609 = 1,74 + 15.609 = 15610,74 Trình tự thanh toán lương tháng 4 năm 2005 của phân xưởng sản xuất của Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco. Đơn vị: Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco Bộ phận: Xưởng sản xuất Bảng chấm công Tháng 4 năm 2005 Số TT Họ và tên Chức vụ Ngày trong tháng Quy ra công A B C 1 2 CN 4 5 6 7 8 9 CN 11 12 13 14 15 16 CN 18 19 20 21 22 23 CN 25 26 27 28 29 30 31 Lương theo thời gian Lương theo sản phẩm Nghỉ hưởng lương 100% Phụ cấp chức vụ Phụ cấp giữa ca 1 Nguyễn Q.Trị Q.Đốc x x x x x x x x xx xx x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 25 2 Đinh V. Nghị PGĐ x x x x x x x x xx xx x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 25 3 Quách văn Hoàng CNSX x 0 0 x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 Quách văn Bôn CNSX x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 25 5 Lương. D. Liên CN x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 26 6 Nguyễn T. Vân CN x x x x x x 0 0 0 xx x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 23 7 Đinh Thị Tám CN x x x x x x x x xx xx x x x x x x x x x x x x xx xx x xx x 25 8 Đinh Thị Ngọc CN 9 Vũ Thị Hằng CN x x x x x x 0 x x 0 xx x x x x x x x x x x 0 xx xx x xx x 24 Cộng 153 Người duyệt (Ký, họ tên) Phụ trách phòng ban (Ký, họ tên) Người chấm công (Ký, họ tên) Ký hiệu bảng chấm công: - Lương sản phẩm : K - Nghỉ phép : P - Tai nạn: T - Lương thời gian : + - Hội nghị học tập : H - Lao động nghĩa vụ: LĐ - ốm, điều dưỡng : Ô - Nghỉ bù : BN - Con ốm : CÔ - Nghỉ không hưởng : Ro - Thai sản : TS - Ngừng việc : N Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Ngày 30 tháng 4 năm 2005 Tên đơn vị (hoặc cá nhân): bộ phận phân xưởng Theo hợp đồng số: Số TT Tên sản phẩm (công việc) ĐVT Số lượng Đơn giá bán Thành tiền Ghi chú A B C 1 2 3 4 1 Loại 03/033 Hộp 512,702 1,000 512,702 2 Loại 05 Hộp 755,021 720 543615,12 3 Loại 1,5 Hộp 842 700 589400 4 Bình tròn Bình 150 300 450000 5 Bình dài Bình 4 200 800 6 Bình gallon Bình 13,740 550 7557 Cộng 1186884,882 Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một triệu một trăm tám sáu nghìn tám trăm tám mươi tư đồng. Người giao việc (Ký, họ tên) Người nhận việc (Ký, họ tên) Người kiểm tra chất lượng (Ký, họ tên) Người duyệt (Ký, họ tên) Công ty nước khoáng cúc phương Elmaco Khối sản xuất Bảng thanh toán lương Tháng 4 năm 2005 STT Họ tên Chức vụ Hệ số lương PC khu vực Lương cơ bản Hệ số CV Hệ số HT Số công trong giờ QĐ Hệ số thực trả Tiền lương công việc Tiền lương trong giờ QĐ BHXH, BHYT KPCĐ Tiền lương thực lĩnh Kí nhận 1 2 3 4 5 6=(4+5) x100000/26 7 8 9 10=7x8x9 11=10x14359 12=6+11 13=(4+5) x290000x6 14=13x1% 15=12-(13+14) 16 1 Nguyễn Q. Trị QĐ 2,5 05 288.462 1.2 1 25 30 430.770 719.232 52.200 7.192 659.839 2 Đinh Văn Nghị PQĐ 2,09 05 249.038 1.1 1 25 27.5 394.873 643.911 45.066 6.439 592.406 3 Quách V. Hoàng CN 2,09 04 57.462 1 1 6 6 86.154 143.616 43.326 1.436 98.853 4 Quách V. Bổn CN 1,74 04 205.769 1 1 25 25 358.975 564.744 37.236 5.647 521.861 5 Lương D. Liên CN 2,09 04 239.423 1 1 25 25 358.975 598.398 43.326 5.984 549.088 6 Nguyễn T. Vân CN 2,09 04 220.269 1 1 23 23 330.257 550.526 43.326 5.505 501.695 7 Đinh T. Tám CN 2,09 04 239.423 1 1 25 25 358.975 598.398 43.236 5.984 549.088 8 Vũ T. Hằng CN 1,74 04 197.538 1 1 24 24 344.616 542.154 37.236 5.422 499.497 9 … Cộng 460929.692 178 361269 4360979 453660.012 43.609 3972.327 Người lập bảng TP Tổ chức hành chính TP Kế toán tài vụ Đến kỳ trả lương cho lao động kế toán tập hợp các chứng từ gốc về lương bao gồm: "Bảng tổng hợp thanh toán lương, giấy đề nghị tạm ứng" do hạch toán nghiệp vụ các đội sản xuất dưới gửi lên, kế toán tổng hợp tiến hành lập "bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương". Bảng tổng hợp thanh toán lương toàn công ty STT Tên đơn vị Tổng thu nhập I Khối văn phòng 1 Hành chính 6.626.016 2 Phòng kinh doanh 3.770.582 3 Phòng kỹ thuật 3.050.005 II Khối sản xuất 9.243.315 Bộ phận quản lý 1.240.150 1 PX1 500.000 2 PX2 740.000 Bộ phận CNSXTT 80.03.005 1 PX1 3.500.000 2 PX2 4.503.005 Tổng cộng 41.176.068 Căn cứ vào tài liệu đã trích như trên kế toán tổ chức hạch toán để tính toán phân bổ tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh. Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương Tháng 4 năm 2005 STT TK ghi có đối tượng sử dụng (ghi nợ các khoản) TK 334- phải trả CNV TK338 - phải trả phải nộp khác TK335 chi phí phải trả Lương chính Lương phụ Các khoản khác Cộng có TK334 3382 (2%) KPCĐ 3383 (15%) BHXH 3384 (2%) BHYT Cộng có TK338 1 TK622 chi phí NCTT 8.003.005 8.003.005 160.060,1 1.200.450,75 160.060,1 1.520.570,95 PX1 3.500.000 3.500.000 70.000 425.000 70.000 565.000 PX2 4.503.005 4.503.005 90.060,1 675.450,75 90.060,1 855.570,95 2 TK627 chi phí SXC 1.240.150 1.240.150 24.803 186.022,5 24.803 235.628 PX1 500.000 500.000 10.000 75.000 10.000 95.000 PX2 740.250 740.250 14.803 111.022,5 14.803 140.628,5 3 TK642 chi phí QLDN 13.446.603 13.446.603 168.932,06 2.016.990,45 168.932,06 2.354.854,57 4 TK338 phải trả phải nộp khác Tổng cộng 22.689.758 22.689.758 353.795,16 3403.463,7 353.795,16 4.111.053,02 Căn cứ vào bảng tiền lương, BHXH, BHYT. Tháng 4-2005 kế toán tiến hành định khoản phản ánh vào TK tương ứng. * Trả cho CNV: Nợ TK622: 8.003.005 Nợ TK 627: 1.240.150 Nợ TK 642: 13.446.603 Có TK334: 2.268.975 * Trích BHXH, BHYT, KPCĐ Nợ TK 622: 8.003.005 x 19% = 2.000.751,25 Nợ TK 627: 1.240.150 x 19% = 310.037,5 Nợ TK 642: 13.446.603 x 19% =1.361.385,48 Nợ TK 334: 22.689.758 x 6% = 1.361.385,48 Có TK 338: 2.689.758 x 25% = 5.762.439,50 Có TK 3382: 2.689.758 x 2% = 453.795,16 Có TK 3383: 2.689.758 x 20% = 453.795,16 Có TK 3384: 2.689.758 x 3% = 680.692,74 Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ đã được duyệt và đã đăng ký trên sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ, ta mở sổ cái của hình thức Chứng từ ghi sổ, sổ này được đóng thành quyền cho cả năm và mở riêng cho từng TK. Mỗi TK được mở một trang hoặc một số trang tuỳ theo số lượng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít của từng TK. Đơn vị: Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco Chứng từ ghi sổ Số: 2 Ngày 30/4/2005 Chứng từ Trích yếu Số liệu TK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 1 2 3 4 5 1 30/4/2005 Lương phải trả cho bộ phận QLDN 642 334 13.446.603 2 30/4/2005 Lương phải trả cho bộ phận TTSX 622 334 8.003.005 3 30/4/2005 Lương phải trả cho bộ phận QLPX 627 334 1.240.150 Cộng 22.689.758 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco Chứng từ ghi sổ Số: 3 Ngày 30/4/2005 Chứng từ Trích yếu Số liệu TK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 1 2 3 4 5 1 30/4/2005 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ CNSX (tháng 4/2005) 642 338 1.520.570,95 2 30/4/2005 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ cho BPSX chung 627 338 235.628,5 3 30/4/2005 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ cho QLDN 642 338 235.485.457 Cộng 2.300.626.345 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ Chứng từ Diễn giải Chứng từ ghi sổ Ghi chú Số liệu Ngày tháng Số liệu Ngày tháng 1 2 3 6 7 1 30/4/2005 22.569.758 2 30/4/2005 4.111.053,02 Cộng 26.800.811,02 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Sổ Cái: Tên TK: 3383 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền S N Nợ Có 30-4-2005 1 30/4 Trích BHXH tháng 4/2005 642 2.016.990,45 30-4-2005 2 30/4 622 1.200.045,75 30-4-2005 3 30/4 627 186.022,5 Cộng dồn 22.689.758 Sổ Cái: Tên tài khoản: 334 - Phải trả CNV Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền S N Nợ Có 30-4-2005 1 30/4 Chi phí quản lý 642 13.446.603 30-4-2005 2 30/4 Chi phí CNTT 622 8.003.005 30-4-2005 3 30/4 Chi phí SXC 627 1.240.150 Cộng dồn 22.689.758 Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo hướng tại Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco. Sau thời gian tìm hiểu tại công ty cùng với sự nghiên cứu của hình thức trả lương, tổ chức thanh toán lương và các chế độ ưu đãi đối với CNV. Tôi thấy công ty "Nước khoáng Cúc Phương Elmaco" là một doanh nghiệp tư nhân nhưng đã thực hiện tương đối nghiêm chỉnh về các quy định của nhà nước về chế độ tiền lương tạo điều kiện cho cuộc sống của cán bộ công nhân viên trong công ty được đảm bảo, kích thích tinh thần hăng say lao động, nâng cao được trình độ và hiệu của công việc của mình. Trong những năm qua công ty hoạt động phát triển mở rộng được tiêu thụ sản phẩm của công ty đạt chất lượng tốt đảm bảo được vị trí uy tín trên thị trường. Đạt được kết quả trên không thể không nói đến sự đóng góp của cán bộ kế toán trong công ty, đặc biệt là công tác kế toán chi trả lương và chế độ ưu đãi lương. Chương III Một số kiến nghị về công tác kế toán tiền lương tại Công ty nước khoáng cúc phương Elmaco Bên cạnh những thành tích mà công ty đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác tổ chức quản lý không ngừng hoàn thiện nhằm đem lại sự phù hợp và khoa học nhất. Song em cũng xin đóng góp một phần ý kiến để phục vụ tốt hơn cho việc chi trả lương tại Công ty. - Đối với hình thức trả lương + Việc tính toán lương cho lao động trực tiếp trên ngoài việc tính lương theo khoán sản phẩm Công ty có thể nghiên cứu thêm hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng, phạt: có nghĩa là lương cá nhân trực tiếp sản xuất được tính: = x Trong đó: = + Việc tính lương cho khối lao động gián tiếp thì ngoài việc áp dụng lương thời gian thì doanh nghiệp có thể nghiên cứu áp dụng hình thức trả lương theo thời gian kết hợp với trả lương theo thời gian có thưởng do kết quả tăng năng suất lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công thức: Tiền lương = Lương theo thời gian + Thưởng Hình thức này có tác dụng là một trong những biện pháp kích thích vật chất đối với người lao động tạo cho họ gắn bó với công việc và có tinh thần trách nhiệmcao. Ngoài ra doanh nghiệp nên kết hợp trả lương cho cán bộ gián tiếp theo quy định về cấp bậc công việc đang đảm nhiệm (chức vụ) như: Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng. Bên cạnh những việc đó vẫn tồn tại một số vấn đề cần xem xét lại như sau: -Vấn đề đầu tiên cần nêu ra đó là: Đối với công tác kế toán thì nội dung và trình tự ghi sổ kế toán đóng vai trò quyết định chất lượng hiệu quả của công tác kế toán. Trong quá trình tìm hiểu về nội dung và trình tự ghi sổ kế toán. Tôi thấy về nội dung ghi chép các thông tin kế toán và trình tự ghi sổ kế toán. Tôi thấy về nội dung ghi chép các thông tin kế toán ở Công ty chưa đầy đủ, chính xác, chưa khoa học hợp lý. Về trình tự ghi sổ chưa đảm bảo được thời gian quy định. Kế toán tổng hợp thường dồn vào cuối quý nên việc tổng hợp số liệu kế toán không kịp thời ảnh hưởng đến việc lập báo cáo tài chính định kỳ. - Một vấn đề nữa cần phải quan tâm đó là: Để nâng cao hiệu quả của công tác kế toán tiền lương, BHXH phòng kế toán phải phân công kết hợp giữa kế toán lương và kế toán chi tiết. Để đảm bảo kế toán tổng hợp hạch toán kịp thời, đầy đủ các thông tin và các bộ phận khác trong đơn vị phải thường xuyên cũng thông tin luân chuyển chứng từ kịp thời về phòng kế toán và bộ phận kế toán tổng hợp tại Công ty. Kết luận Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco là một doanh nghiệp tư nhân, kể từ khi thành lập Công ty luôn làm ăn có hiệu quả là một điều đáng mừng cho công ty. Vừa đảm bảo an toàn vốn vừa đảm bảo được đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty. Để có được kết quả như vậy là do sự cố gắng nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo và không ngừng học hỏi kinh nghiệm tiếp thu và áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào quy trình sản xuất. Và điều quan trọng đó là công tác hạch toán kế toán tại công ty luôn có sự phù hợp. Đối với đề tài "tiền lương" có tính chất rộng và phức tạp rất cần đi sâu và phân tích trong phạm vi hẹp của chuyên đề mới chỉ nghiên cứu một số nét điển hình trong công tác tổ chức lương cho người lao động của công ty mà chưa thể hiện đi sâu phân tích đánh giá toàn bộ. Vì vậy em rút ra được một số ý kiến nhận xét đánh giá phân tích kiến nghị và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ về công tác tổ chứ ctiền lương của công ty. Trong thời gian thực tập tại Công ty Nước khoáng Elmaco em đã được cán bộ trong công ty đặc biệt là phòng tài vụ. Với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Phạm Thu Thủy. Vì vậy em đã hoàn thành được chuyên đề này. Cuối cùng em mong được ý kiến đóng góp của cô giáo và của ban lãnh đạo Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco để đề tài của em được hoàn thiện hơn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT083.doc
Tài liệu liên quan