Chuyên đề Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.1

NỘI DUNG.3

CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.3

I- Đầu tư và đầu tư phát triển .3

II- Phân loại và tác động của các hoạt động đầu tư phát triển trong sản xuất kinh doanh.5

1. Theo bản chất và phạm vi lợi ích do đầu tư đem lại chúng ta có thể phân biệt đầu tư thành các dạng sau.5

2. Theo thời hạn đầu tư, hoạt động đầu tư phát triển được phân thành các loại sau.6

III- Vai trò của hoạt động đầu tư .8

1. Tác động của đầu tư phát triển trên giác độ toàn bộ nền kinh tế của đất nước.8

2. Đầu tư tác động đến các cơ sở sản xuất kinh doanh.12

3. Đối với các cơ sở vô vị lợi ( hoạt động không thể thu lợi nhuận cho bản thân mình):.12

IV- Vốn đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn đầu tư:.12

1. Vốn đầu tư:.12

2. Nguồn vốn đầu tư :.13

3. Các nguồn huy động vốn.13

4.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn đầu tư:.16

V- Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp:.20

1. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp:.20

2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong:.22

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ.25

I- Giới thiệu về công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà:.25

1.Tên giao dịch trụ sở, nghành nghề kinh doanh chủ yếu:.25

2. Quá trình hình thành và phát triển:.26

3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và cơ cấu tổ chức của công ty.27

II- Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh tư vấn ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà:.35

1. Tình hình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của công ty:.35

2. Tình hình đầu tư trang thiết bị máy móc:.42

3. Đầu tư nâng cao năng lực của cán bộ công nhân viên của công ty:.53

4. Đầu tư mở rộng thị trường nâng cao khả năng cạnh tranh:.58

III- Đánh giá chung về tình hình đầu tư của công ty :.59

1. Những thành tựu đã đạt được và những hạn chế cần phải khắc phục:.59

2. Thuận lợi và khó khăn của công ty:.63

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ.68

I. Mục tiêu trong giai đoạn tới:.68

1. Định hướng phát triển trong giai đoạn 2005-2009:.68

2. Mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới: 68

II. Các giải pháp:.75

1. Giải pháp về thị trường:.75

2. Giải pháp về quản lí kĩ thuật, kinh tế tài chính:.76

3. Giải pháp về lao động, tiền lương:.77

4. Giải pháp về đời sống, văn hoá xã hội :.78

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:.79

I- Kết luận:.79

II- Kiến nghị:.80

1. Nhóm kiến nghị về cơ chế chính sách:.80

2. Nhóm kiến nghị với công ty:.82

Tài liệu tham khảo.86

 

doc90 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1059 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDT31.doc
Tài liệu liên quan