Chuyên đề Giải pháp nhằm cân đối thu chi bảo hiểm y tế ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT) 3

I. Bản chất của BHYT 3

1. Bản chất xã hội 3

2. Bản chất kinh tế 4

II. Chức năng của BHYT 5

III. Tính chất của BHYT 6

IV. Quan điểm về BHYT 6

V. Đối tượng tham gia BHYT 8

1. Bảo hiểm y tế bắt buộc 8

2.Bảo hiểm y tế tự nguyện 9

VI. Cơ chế vận hành của BHYT: 9

1. Giai đoạn thứ nhất( từ năm 1992 đến tháng 8/1998): 9

2. Giai đoạn hai( từ 8/1998 đến năm 2002): 10

3. Giai đoạn 3 ( từ 2003 đến nay): 10

4.Về nguồn thu và các khoản chi 11

VII. Nội dung thu-chi BHYT: 12

1.Về thu BHYT 12

2. Về chi BHYT: 13

VIII. Cân đối quỹ BHYT: 14

CHƯƠNG II 17

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU CHI QUỸ BHYT 17

I.Giới thiệu chung về BHYT Việt Nam 17

1. Bối cảnh hình thành chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam. 17

2. Hệ thống tổ chức và bộ máy thực hiện chính sách BHYT 18

2.1 Giai đoạn từ 1992 – 8/1998 18

2.2 Giai đoạn từ 8/1998 -2003 20

2.3. Giai đoạn từ 2003- nay 22

3. Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế 23

4. Quỹ BHYT 24

II. Thực trạng công tác thu chi của BHYT 26

1.Công tác quản lý thu BHYT 26

2. Công tác quản lý chi BHYT 35

3.Đánh giá kết quả hoạt động: 43

3.1 Kết quả đạt được 43

3.2 Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân 44

4. Thực trạng cân đối quỹ BHYT 45

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM CÂN ĐỐI THU CHI QUỸ BHYT 48

I.Chiến lược hoạt động của BHYT 48

1. Giai đoạn từ trước đến 2005 50

2. Giai đoạn từ 2006 đến 2010: 50

3. Giai đoạn sau 2010 50

II.Giải pháp đối với công tác quản lý thu 51

1.Gải pháp về mức đóng BHYT 51

2.Giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHYT: 52

3. Giải pháp tăng cường hiệu quả đầu tư tăng trưởng quỹ 54

III.Giải pháp đối với công tác quản lý chi 55

1.Quản lý việc cung ứng , sử dụng và giá thuốc BHTY 55

2. Giải pháp mở rộng loại hình BHYT 55

3.Giải pháp hoàn thiện phương thức thanh toán BHYT 56

IV.Kiến nghị với cơ quan cấp trên 57

KẾT LUẬN 61

 

doc63 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1743 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Giải pháp nhằm cân đối thu chi bảo hiểm y tế ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD CQ441423 Giai phap lam can doi thu chi BHXH VN.doc