Chuyên đề Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng và nhà nước với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Á

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN, KHÁCH HÀNG, NHÀ NƯỚC TRONG DOANH NGHIỆP. 1

I- Một số vấn đề chung về các nghiệp vụ thanh toán. 1

1- Khái niệm : 1

2- Đặc điểm của các nghiệp vụ thanh toán. 1

3- Quan hệ thanh toán với công tác quản lý tài chính. 1

4- Phân loại các nghiệp vụ thanh toán : 2

5- Một số phương thức thanh toán phổ biến ở Việt Nam hiện nay. 2

6- Yêu cầu quản lý, nguyên tắc và nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán. 3

II - Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, với khách hàng và với nhà nước. 5

1- HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN. 5

3 - HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NHÀ NƯỚC. 13

III- Ghi sổ các nghiệp vụ thanh toán theo Các hình thức sổ kế toán. 29

1- Hình thức Nhật ký chung. 29

IV- Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 33

1- Phân tích tình hình thanh toán. 33

2- Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán. 35

PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN, VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á 37

I - Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Á. 37

2- Nhiệm vụ kinh doanh của công ty. 38

3- Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty 39

4- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 40

2-Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán. 45

3- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng. 51

4- Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với Nhà nước. 55

III- Phân tích tình hình thanh toán của công ty cổ phần đầu tư và phát triển east-ASIAN 70

PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á 74

I - Đánh giá khái quát tình hình hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển east-ASIAn 74

1- Ưu điểm 74

2- Những tồn tại : 75

II - Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển east-aSian. 77

KẾT LUẬN 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

 

doc88 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 22/06/2013 | Lượt xem: 1634 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng và nhà nước với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Á, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT250.doc
Tài liệu liên quan