Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty liên doanh TNHH LUVECO

MỤC LỤC

 

 

Lời mở đầu 1

Chương I: Khái quát chung về HĐSXKD và tổ chức quản lý 3

của công ty TNHH LUVECO.

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 3

1.2. Chức năng nhiệm vụ HĐSXKD. 3

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý. 6

1.4. Đặc điểm công tác kế toán trong công ty. 7

Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu

tại công ty Luveco. 15

2.1. Một số vấn đề chung về công tác quản lý nguyên vật liệu

tại công ty Luveco. 15

2.1.1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu

tại công ty Luveco. 15

2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu. 18

2.1.3. Đánh giá nguyên vật liệu tại công ty Luveco. 18

2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty Luveco. 20

2.2.1. Thủ tục chứng từ. 20

2.2.2. Hệ thống sổ chi tiết nguyên vật liệu. 31

2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty Luveco. 36

2.3.1. Kế toán thu mua nhập kho nguyên vật liệu. 36

2.3.2. Kế toán xuất kho nguyên vật liệu. 39

2.3.3. Kiểm kê đánh giá nguyên vật liệu. 43

Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác

kế toán nguyên vật liệu tại công ty Luveco. 45

1.1. Đánh giá chung về công tác kế toán

nguyên vật liệu tại công ty Luveco. 45

1.1.1. Ưu điểm. 45

1.1.2. Nhược điểm. 47

1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện côngtác kế toán

nguyên vật liệu tại công ty Liên doanh Luveco. 48

1.3. Các yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán

nguyên vật liệu tại công ty Luveco. 49

1.4. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán

nguyên vật liệu tại công ty Luveco. 50

1.5. Điều kiện thực hiện. 55

1.5.1. Về phía nhà nước. 55

1.5.2. Về phía công ty. 55

Kết luận. 56

Danh mục tài liệu tham khảo 58

 

doc62 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty liên doanh TNHH LUVECO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty LD TNHH Luveco.doc
Tài liệu liên quan