Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cầu I Thăng Long

Mục lục

Lời nói đầu 1

Phần I :Đặc điểm chung của Công ty ảnh hưởng đến hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. 2

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2

II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 3

1. Ngành nghề kinh doanh 3

2. Địa bàn hoạt động 3

3. Quy trình công nghệ 4

III. Tổ chức sản xuất kinh doanh 6

1.Mô hình tổ chức quản lý 6

2.Tổ chức sản xuất 9

IV. Tổ chức bộ máy kế toán 10

1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 10

2.Hình thức tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 12

Phần II :Thực trạng hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cầu I Thăng Long 16

I. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty. 16

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 16

2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 16

II. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17

1. Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty 17

2. Quy trình hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18

III. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 27

1. Nội dung chi phí nhân công trực tiếp 27

2. Quy trình hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 27

IV. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 37

1. Nội dung chi phí sử dụng máy thi công 37

2. Quy trình hạch toán 38

V. Hạch toán chi phí sản xuất chung 46

1. Nội dung chi phí sản xuất chung 46

2. Quy trình hạch toán chi phí sản xuất chung 47

VI. Kết chuyến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 57

1. Kiểm kê, xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 57

2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58

Phần IIIMột số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cầu I Thăng Long 63

I. Đánh giá khái quát về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cầu I Thăng Long. 63

1.ưu điểm 63

2. Nhược điểm 65

II. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cầu I Thăng Long 68

1. Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 68

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cầu I Thăng Long 70

2.1. Hoàn thiện việc sử dụng tài khoản và hệ thống chứng từ, sổ sách 70

2.2. Hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 71

2.3. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 73

2.4. Hoàn thiện hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 74

2.5. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung 76

2.6. Hạch toán thiệt hại phá đi làm lại 76

2.7. Hạch toán giá trị xây lắp giao cho nhà thầu phụ 78

2.8. Đẩy mạnh công tác phân tính chi phí- giá thành 79

Kết luận 80

Mục lục 83

 

docChia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 973 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cầu I Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cầu I Thăng Long.DOC
Tài liệu liên quan