Chuyên đề Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền ở xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN BẰNG TIỀN 3

I. Khái niệm, nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền 3

1. khái niệm 3

2. Nhiệm vụ 3

II. Kế toán tiền mặt 4

1. Nguyên tắc 4

2. Kế toán tiền mặt 4

2.1. Nội dung kết cấu TK 111 5

2.2. Trình tự hạch toán 6

a. Kế toán các khoản thu chi bằng tiền việt nam 6

b. Kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ 7

c. Kế toán nhập xuất vàng bạc ,đá quý 10

 

III. Kế toán tiền gửi ngân hàng 12

1. kết cấu tài khoản 112 12

2. Phương pháp hạch toán 12

IV. Kế toán tiền đang chuyển 15

1. Kết cấu 15

2. Phương pháp kế toán 15

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG MAY XUẤT KHẨU GIÁP BÁT 17

I. tình hình đặc điểm chung của xí nghiệp 17

1. quá trình hình thành và phát triển xí nghiệp 17

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý 18

2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất 18

2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 19

3.Tình hình chung về công tác kế toán tại xí nghiệp 21

3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 21

3.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng 23

II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 25

A. Lý luận chung 25

1. Nguyên tắc về kế toán vốn bằng tiền 25

2. Quá trình hạch toán nghiệp vụ 26

B. Thực tế thu hoạch tại xí nghiệp 28

1. Hạch toán quỹ tiền mặt 28

2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng 38

 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP 49

I. Nhận xét đánh giá chung toàn xí nghiệp 49

1. Ưu điểm 49

2. Nhược điểm 50

II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền 51

 

Kết Luận 52

 

 

 

 

doc58 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1661 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền ở xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán vốn bằng tiền ở xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát.DOC
Tài liệu liên quan