Chuyên đề Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 1

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU,

VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh

1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh

1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

1.4. Thực tế quản lý nhập - xuất kho nguyên vật liệu

và công cụ dụng cụ và chứng từ liên quan

1.4.1. Thủ tục nhập kho

1.4.2. Thủ tục xuất kho

1.4.3. Các chứng từ kế toán có liên quan

1.5. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

1.5.1. Phương pháp ghi thẻ song song

1.5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

1.5.3. Phương pháp sổ số dư

1.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

1.6.1. Các phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.6.2. Các tài khoản chủ yếu sử dụng

1.6.3. Phương pháp kế toán tổng hợp các TH tăng nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

1.6.3.1. Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ do mua ngoài

1.6.4. Phương pháp kế toán giảm nguyên vật liệu

1.6.5. Phương pháp kế toán xuất dùng công cụ dụng cụ

1.7. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.7.1. Các tài khoản chủ yếu

1.7.2. Các phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu

1.7.3. Kế toán dự phòng giảm giá vật liệu và công cụ dụng cụ tồn kho

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ

DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

2.1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy kế toán

2.1.4. Cơ cấu tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất

2.1.5. Hình thức kế toán áp dụng trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp

2.2. Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

2.2.1. Công tác phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong công ty

2.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

2.2.2.1. Thủ tục nhập, xuất nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ với chứng từ kế toán có liên quan

2.2.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ công ty ứng dụng

2.2.2.3. Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

2.2.2.4. Phương pháp tính giá gốc nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ xuất kho tại công ty

2.3. Kế toán tổng hợp nhập, xuất, kho nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

2.3.1. Tài khoản kế toán đơn vị thực tế sử dụng

2.3.2.1. Kế toán tổng hợp các TH nhập xuất kho nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

 

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

3.1. Nhận xét chung

3.2. Nhận xét cụ thể

3.3. Nhận xét tình hình và ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ở Công ty Thiết bị Nhựa Y tế Mediplast.

 

 

doc60 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1268 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 1.DOC
Tài liệu liên quan