Chuyên đề Mô hình lý thuyết phân tích sự ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất nhập khẩu

MỤC LỤC

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 4

1. Lý do lựa chọn đề tài 4

2. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài 5

3. Cơ cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5

CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ XUẤT KHẨU KHẨU VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐÁI CỦA VIỆT NAM

I. LÝ THUYẾT VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 7

1. Khái niệm chung 7

II. LÝ THUYẾT VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU. 15

1. Khái quát về xuất khẩu 15

1.1. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của xuất khẩu 15

1.2 Quản lý xuất khẩu 17

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu 18

3. Khái quát về nhập khẩu 18

3.1 Vai trò và nhiệm vụ của nhập khẩu 18

3.2 Quản lý nhập khẩu 19

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nhập khẩu 20

III - MỐI QUAN HỆ GIỮA TỈ GIÁ VÀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 20

1. Khi tỷ giá tăng hay giảm giá nội tệ: 20

2. Khi tỷ giá giảm hay tăng giá nội tệ: 21

CHƯƠNG II: MÔ HÌNH LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU 22

I- ĐỀ XUẤT DẠNG HÀM LÝ THUYẾT 22

1. Hàm xuất khẩu lý thuyết 23

2. Ý nghĩa kinh tế. 24

III -PHÂN TÍCH MÔ HÌNH LÝ THUYẾT. 24

1. Kỳ vọng về dấu đối với các hệ số của phương trình ước lượng. 24

CHƯƠNG III: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 26

I - BỨC TRANH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1992 - 2002. 26

1- Xuất khẩu. 27

2- Nhập khẩu. 29

3- Tỷ giá hối đoái. 30

II - PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ XUẤT, NHẬP KHẨU QUA VIỆC XEM XÉT SỐ LIỆU. 31

1. Mối quan hệ giữa tỷ giá với xuất khẩu qua phân tích số liệu. 31

2- Mối quan hệ giữa tỷ giá với nhập khẩu qua phân tích số liệu. 33

3. Nhận định chung qua việc phân tích số liệu. 34

III. THU NHẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU. 35

IV - MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG VỀ SỰ PHỤ THUỘC CỦA XUẤT, NHẬP KHẨU VÀO TỶ GIÁ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ KHÁC. 36

1. Ước lượng mô hình trên bộ số liệu thu thập được. 36

 

 

doc55 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/07/2013 | Lượt xem: 1917 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Mô hình lý thuyết phân tích sự ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMô hình lý thuyết phân tích sự ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất nhập khẩu.DOC
Tài liệu liên quan