Chuyên đề Một số giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hòa

MỤC LỤC

 

PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1

PHẦN NỘI DUNG 3

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU - CHI NHÁNH KỲ HOÀ 3

1.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng Á Châu 4

1.2 Giới thiệu về Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hoà 8

1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Á Châu chi nhánh

Kỳ Hoà 8

1.2.2 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban 9

1.2.2.1 Sơ đồ tổ chức 9

1.2.2.2 Chức năng của các phòng ban 11

 

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH KỲ HOÀ 13

2.1 Tình hình hoạt động tín dụng cá nhân tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà 16

2.1.1 Các sản phẩm tín dụng cá nhân tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà 16

2.1.1.1 Cho vay sinh hoạt tiêu dùng 16

2.1.1.2 Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà 17

2.1.1.3 Cho vay sản xuất kinh doanh 17

2.1.1.4 Cho vay mua xe cơ giới 17

2.1.1.5 Cho vay mua nhà, nền nhà, hoán đổi nhà 17

2.1.1.6 Cho vay mua nhà Phú Mỹ Hưng .18

2.1.1.7 Cho vay hỗ trợ tiêu dùng không cần tài sản đảm bảo 18

2.1.1.8 Cho vay hỗ trợ du học 18

2.1.1.9 Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá do ACB phát hành.18

2.1.10 Cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp.18

2.1.1.11 Cho vay thế chấp chứng khoán.19

2.1.1.12 Cho vay thấu chi tài khoản cá nhân .19

2.1.2 Nhận xét sơ bộ tình hình hoạt động tín dụng cá nhân tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà . 20

2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cá nhân tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà 21

2.2.1 Đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân của ACB KH 21

2.2.1.1 Phân tích tình hình cho vay vốn 22

2.2.1.2 Phân tích tình hình nợ quá hạn 27

2.2.2 Các loại rủi ro tín dụng cá nhân thường gặp 28

2.2.2.1 Rủi ro tín dụng thuần túy 28

2.2.2.2 Rủi ro tài liệu 28

2.2.2.3 Rủi ro chính trị 29

2.2.2.4 Rủi ro về đạo đức 29

2.2.3 Phân tích những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân 29

2.2.3.1 Nguyên nhân thuộc tầm vĩ mô 29

2.2.3.2 Các nguyên nhân thuộc về phía khách hàng 31

2.2.3.3 Những nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị của ngân

hàng 32

2.3 Một số giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân đang được thực hiện tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà 34

2.3.1 Hoàn thiện quy định cho vay đối với khách hàng 34

2.3.2 Xây dựng mối quan hệ với các ngân hàng bạn để có thông tin về khách hàng vay vốn, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận thông tin

tín dụng 35

2.3.3 Nâng cao trình độ nghiệp vụ của các cán bộ tín dụng 35

2.3.4 Thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo 36

2.3.5 Có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng và công minh đối với cán bộ tín dụng 37

 

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH KỲ HOÀ 38

3.1 Nhận xét sơ bộ tình hình kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân của ACB chi nhánh Kỳ Hoà 40

3.2. Một số biện pháp giải quyết nợ có vấn đề và nợ quá hạn 41

3.2.1. Biện pháp giải quyết nợ có vấn đề 41

3.2.2. Những biện pháp xử lý nợ quá hạn 43

3.3. Biện pháp khai thác 44

3.4. Biện pháp thanh lý . 45

3.5. Một số kiến nghị của bản thân về giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà 46

3.5.1 Một số biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dung cá nhân xảy ra 46

3.5.1.1 Tăng cường công tác thẩm định, quan tâm hơn nữa việc đánh giá khách hàng trước khi cho vay, thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, không nên đặt nặng vấn đề tài sản thế chấp khi ra quyết định cho vay 46

3.5.1.2. Xếp hạng khách hàng theo mức độ rủi ro tín dụng 48

3.5.1.3. Thành lập công ty mua bán nợ và xử lý tài sản tại ngân

hàng 18

3.5.1.4. Thực hiện chuyên môn hóa công việc 49

3.5.1.5. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng tự động 49

3.5.1.6. Có thể tham khảo mô hình điểm số tín dụng để lượng hóa rủi ro tín dụng. 51

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

 

 

 

doc10 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 23/07/2013 | Lượt xem: 1841 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchuong1.doc
  • docBia phi.doc
  • docchuong2.doc
  • docchuong3.doc
  • docLOI CAM ON (2).doc
  • docmodau.doc
Tài liệu liên quan