Chuyên đề Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thạch rau câu Poke

Mục lục

Mục lục 1

Lời mở đầu 3

Phần một: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và marketing hiện nay của công tyTNHH Việt Thành 5

I. Tổng quan về công ty TNHH Việt Thành 5

1. Quá trình phát triển của công ty TNHH Việt Thành 5

2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Việt Thành 8

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 9 TNHH Việt Thành 9

1. Năng lực sản xuất chung của công ty 9

1.1. khả năng tài chính 9

1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật lực lượng lao động 10

1.3. Lực lượng lao động 11

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2002-2005 12

III. Thực trạng hoạt động marketing của công ty TNHH Việt Thành 14

1. Tổ chức bộ máy marketing của công ty 14

2. Tình hình xây dựng và thực hiện chiến lược marketing của công ty 16

3. Những hoạt động marketing của công ty 16

4. Những đánh giá chung về môi trường kinh doanh công ty đang phải đối mặt 21

Phần hai: Chương trình nghiên cứu nhằm đánh giá sự nhận biết của người tiêu dùng đối vơi các sản phẩm thạch rau câu Poke 23

I. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 23

1. Xác định vấn đề nghiên cứu 23

2. Xác định mục tiêu nghiên cứu 24

3. Phạm vi nghiên cứu 25

II. Thiết kế dự án nghiên cứu chính thức 26

1. Các phương pháp thu thập thông tin 26

1.1. Phương pháp quan sát 27

1.2. Phương pháp điều tra 29

2. Thiết kế bảng hỏi và mẫu điều tra 31

3. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu 33

III. Quá trình thu thập và xử lý thông tin 34

IV. Báo cáo kết quả thu được 36

Phần ba: một số giải pháp nhằm góp phần tăng cường hình ảnh sản phẩm thạch rau câu Poke trên thị trường 37

I. Nhóm giải pháp về phía công ty 37

1. Xây dựng một nề nếp làm việc mới 37

2. Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ trong công ty 39

II. Nhóm giải pháp marketing hỗn hợp 41

1. Xây dựng thương hiệu Poke trên thị trường 41

2. Thoả mãn sự hài lòng của người tiêu dùng thông qua 4P 43

2.1. Sản phẩm 43

2.2. Giá cả 44

2.3. Phân phối 47

2.4. Xúc tiến hỗn hợp 49

Kết luận 51

Tài liệu tham khảo 52

Phụ lục

 

doc52 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 27/07/2013 | Lượt xem: 1148 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thạch rau câu Poke, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMAR48.doc
Tài liệu liên quan