Chuyên đề Phương pháp bù tán sắc bằng DCF

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu chuyen đề

Chương 2: Khái niệm tán sắc, các loại tán sắc, ảnh hưởng của tán sắc trong thông tin quang

2.1 Khái niệm tán sắc

2.2 Các loại tán sắc

2.3 Ảnh hưởng của tán sắc trong ảnh hưởng thông tin quang

Chương 3: Các phương pháp bù tán sắc

3.1 Sự cần thiết của việc quản lý tán sắc

3.2 Kỹ thuật bù tán sắc trước

3.3 Kỹ thuật bù tán sắc trên đường dây

3.4 Kỹ thuật bù sau

Chương 4: Phương pháp bù tán sắc bằng DCF

4.1 Cơ sở toán học

4.2 Các thông số kĩ thuật của sợi quang DCF

4.3 Bù tán sắc đơn kênh

4.4 Kết quả thử nghiệm bù tán sắc bằng DCF

4.5 Bộ bù tán sắc của hãng JDSU

Chương 5: Kết luận

Tài liệu tham khảo

 

pdf45 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/04/2013 | Lượt xem: 6979 | Lượt tải: 77download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Phương pháp bù tán sắc bằng DCF, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhương pháp bù tán sắc bằng DCF.pdf