Chuyên đề Quy trình kiểm toán Thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán AASC thực hiện

Chuyên đề thực tập

 

 

67

Nguyễn Thị Thu Hiền – Kiểm toán 41

Lời nói đầu . 1

Phần I: Lý luận chung về Thuế GTGT và kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán Báo cáo tài chính. 3

I. Nội dung cơ bản về thuế GTGT 3

1. Khái niệm thuế GTGT và đối tượng chịu, nộp thuế 3

2. Căn cứ tính thuế 4

3. Phương pháp tính thuế 6

4. Hoá đơn, chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ 10

5. Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế 14

6. Phương pháp hạch toán thuế GTGT 17

7. Các sai phạm thường xảy ra trong quá trình hạch toán thuế GTGT 22

II. Nội dung kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC .24

1. Vai trò của kiểm toán thuế GTGT 24

2. Mục tiêu kiểm toán thuế GTGT .26

3. Quy trình kiểm toán thuế GTGT 28

Phần II. Thực trạng kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC 29

I. Giới thiệu chung về Công ty AASC 29

1. Qúa trình hình thành và phát triển Công ty 29

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 31

3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 33

II. Quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC tại AASC .34

1. Lập kế hoạch kiểm toán 34

2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 38

3. Kết thúc kiểm toán 43

III. Thực hành kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC do Công ty AASC thực hiện tại khách hàng ABC 44

1. Lập kế hoạch 44

2. Thực hiện kế hoạch 46

3. Kết thúc kiểm toán 60

Phần III. Bài học kinh nghiệm và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán BCTC do Công ty AASC thực hiện. 61

I. Nhận xét quy trình kiểm toán 61

1. Nhận xét chung 61

2. Nhận xét về quy trình kiểm toán thuế GTGT 62

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 63

1. Đối với quy trình kiểm toán chung 63

2. Đối với quy trình kiểm toán thuế GTGT 64

Kết luận 65

 

 

doc67 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 3330 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Quy trình kiểm toán Thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán AASC thực hiện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy trình kiểm toán Thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán AASC thực hiện.DOC
Tài liệu liên quan