Chuyên đề Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả

Là năm thứ nhất thực hiện chuyên đề “ sử dung thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả cho giáo viên và học sinh ”đối với tổ chuyên môn ban chung đã đạt được như sau:

Tổ chức khảo sát chất lượng,kĩ năng sử dụng đồ dùng dạy học theo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả ở các bộ môn sinh,hoá,địa mĩ thuật, thể dục.

Thường Xuyên vận dụng chuyên đề chuyên môn vào soạn giảng.

Giáo viên tích cực trong việc chuẩn bị và sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học như: các mô hỡnh ,mẫu vật thí nghiệm,các thiết bị đồ dùng dạy học., các thí nghiệm phụ trở trong dạy học như các thí nghiệm ảo môn hoá.

Trong các giờ dạy thường xuyên dùng những câu hỏi dễ gợi mở dành cho những học sinh cũn dụt dố mạnh dạn hơn để xung phong trả lời câu hỏi của giáo viên.

Việc khai thác các đồ dùng như các mô hỡnh mẫu vật ở mụn sinh học từ 6 đến 9 đó được giáo viên bước đầu hướng dẫn cho học sinh cách khai thác từ ngoài vào trong theo từng chi tiết,bộ phận của mô hỡnh cần khai thỏc.Từ đó giúp cho học sinh tự rỳt ra kết luận tạo chớ tũ mũ cho cỏc em khai thỏc ở cỏc kiến thức tiếp theo.

Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép bài vở, kịp thời nắm bắt các kĩ năng cũn yếu của học sinh như kĩ năng xác định màu vẽ đối với môn mĩ thuật. để từ đó giáo viên từng bước có những giải pháp cụ thể với từng học sinh và bộ môn cho phù hợp.

 

doc38 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/09/2013 | Lượt xem: 21949 | Lượt tải: 58download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh Nhân, ngày 12 tháng 10 năm 2010 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ GIAI ĐOẠN I TỔ BAN CHUNG NĂM HỌC 2010–2011 - Thời gian: Từ thỏng 9/2010 đến thỏng 12/2010 - Nội dung: + Tổ chức khảo sỏt chất lượng giỏo viờn của tổ và học sinh trờn cỏc bộ mụn sinh ( từ lớp 7 đến khối lớp 9) mụn hoỏ khối lớp 9, mụn địa (từ khối lớp 7 đến khối lớp 9) + Phõn cụng giỏo viờn ra đề khảo sỏt chất lượng đầu năm cỏc mụn sinh , hoỏ ,địa. Riờng mụn mĩ thuật, thể dục giỏo viờn tự khảo sỏt chất lượng sau đú bỏo cỏo tổ chuyờn mụn.Giỏo viờn chấm bỏo cỏo chất lượng cho tổ trưởng chuyờn mụn BẢNG PHÂN CễNG CỤ THỂ STT HỌ VÀ TấN GIÁO VIấN RA ĐỀ MễN LỚP 1 Lục Thị Diện hoỏ 9 2 Hà Tiến Quang sinh 9 3 Nguyễn Khương sinh 7 4 Nguyễn Khương sinh 8 5 Hà Vĩnh Giang Địa 7 6 Hà Vĩnh Giang Địa 8 7 Trần Thị yến Địa 9 8 Nguyễn Ngọc Tõn Mĩ thuật 7,8 9 Nguyễn Khương Thể dục 8,9,7 + Tiếp tục rốn kỹ năng giao tiếp và tớnh mạnh dạn của học sinh ở bộ mụn sinh hoỏ,địa, mĩ thuật, thể dục: Tăng cường gọi hỏi dựng cõu dễ hiểu khuyến khớch những học sinh yếu mạnh dạn trả lời cõu hỏi. Gọi học sinh yếu nhắc lại nội dung cõu trả lời của bạn. + Xõy dựng và sắp xếp cỏc phũng bộ mụn đảm bảo khoa học, phục vụ cho học tập.( Đ/c Diện ): Thường xuyờn lau dọn cỏc đồ dựng thớ nghiệm. Thiết lập và cập nhật kịp thời cỏc thiết bị đồ dựng được cấp bổ sung đưa vào sử dụng kịp thời. + Kết hợp với chuyờn mụn nhà trường tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng TBDH mụn sinh địa vào cỏc buổi sinh hoạt chuyờn mụn: Tập huấn thao tỏc chỉ bản đồ ở bộ mụn địa lớ( Tổ phú) Tập huấn thao tỏc hướng dẫn học sinh khai thỏc cỏc thiết bị cú sẵn trong phũng đồ dựng ở bộ mụn sinh học như: Mụ hỡnh tụm sụng, kớnh lỳp, kớnh hiển vi.( đồng chớ tổ trưởng) Tớch cực sử dụng cỏc phần mềm vào bài dạy Power Point như thớ nghiệm ảo mụn hoỏ học . + Tổ chức phõn cụng giỏo viờn dạy thể nghiệm trờn đối tượng học sinh, đồng thời đỏnh giỏ việc thực hiện chuyờn đề về kĩ năng sử dụng và khai thac đồ dựng dạy học ở cỏc bộ mụn. + Kết hợp với chuyờn mụn nhà trường tổ chức tốt cuộc thi kiến thức học đường nhằm rốn cho học sinh kĩ năng giao tiếp để mạnh dạn hơn nữa trong việc khai thỏc đồ dựng ở cỏc bộ mụn. BẢNG PHÂN CễNG CỤ THỂ STT HỌ VÀ TấN GIÁO VIấN DẠY MễN LỚP TấN BÀI DẠY THỂ NGHIỆM 1 Lục Thị Diện Hoỏ 9 Tớnh chất hoỏ học của kim loại 2 Hà Thị Khiờm Hoỏ 8 Đơn chất hợp chất phõn tử 3 Nguyễn Khương Sinh 7 Nhện và sự đa dạng của lớp hỡnh nhện 4 Nguyễn Khương Sinh 8 Thể dục 9 Thực hành hụ hấp nhõn tạo Nhảy xa chạy bền 5 Hà Vĩnh Giang Địa 9 Trung du và miền nỳi bắc bộ - Sơ kết giai đoạn 1: ngày 25/12/2010. - cỏc thành viờn trong tổ bỏo cỏo kết quả thực hiện chuyờn đề giai đoạn 1 của bộ mụn được phõn cụng phụ trỏch vào 20 thỏng 12 năm 2010 - Bỏo cỏo chuyờn mụn nhà trường: 28 – 29/12/2010 Nơi nhận: - BGH (bỏo/c) - Chuyờn mụn trường (Bỏo/c) - Cỏc tổ chuyờn mụn (T/hiện) - Lưu trường. Bỡnh Nhõn, ngày 12 thỏng 10 năm 2010 Tổ trưởng chuyờn mụn TRƯỜNG THCS BèNH NHÂN TỔ BAN CHUNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Bình Nhân, ngày 12 tháng 10 năm 2010 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ GIAI ĐOẠN 1 TỪ 15/10/2010 ĐẾN 25/12/2010 STT NỘI DUNG CễNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN CHỈ TIấU PHẤN ĐẤU ĐIỀU CHỈNH 1 Triển khai chuyờn đề,kế hoạch chuyờn đề giai đoạn 1 đến tổ viờn 15/10/2010 Tổ trưởng 2 Phõn cụng giỏo viờn khỏo sỏt cỏc mụn đầu năm 15/10/2010 Tổ trưởng 3 Thảo luận những thuận lợi và khú khăn sẽ mắc phải khi thực hiện chuyờn đề. Dự giờ địa lớ 9 đỏnh giỏ kĩ năng khai thỏc đồ dựng của giỏo viờn và học sinh. 18/10/2010 Toàn thể thành viờn trong tổ Thực hiện tốt 4 Kiểm tra việc thực hiện chuyờn đề trờn giỏo ỏn của đ/c Tõn 20/10/2010 Tổ trưởng Thực hiện tốt 5 Kiểm tra việc thực hiện chuyờn đề trờn giờ sinh 7 của đ/c Khương 21/10/2010 Tổ trưởng Thực hiện tốt 6 Thảo luận kĩ năng khai thỏc mụ hỡnh sinh học 6, 7,8 kĩ năng hướng dẫn học sinh chỉ bản đồ ở mụn địa lớ 3/11/2010 Toàn thể thành viờn trong tổ Thực hiện tốt 7 Lờn kế hoạch thao giảng lần 1 8/11/2010 Tổ trưởng Thực hiện tốt 8 Kiểm tra việc sử dụng đồ dựng của giỏo viờn trong tổ 10/11/2010 Tổ trưởng Thực hiện tốt 9 Dự giờ mĩ thuõt, địa đỏnh gớa chuyờn đề 16/11/2010 Toàn thể thành viờn trong tổ Thực hiện tốt 10 Kiểm tra việc thực hiện chuyờn đề trờn giỏo ỏn của đ/c Tõn, Giang 4/12/2010 Tổ trưởng Thực hiện tốt 11 Nộp bỏo cỏo 20/12/2010 12 Thao giảng chuyờn đề mụn sinh 24/12/2010 Tổ trưởng 12 Tổng kết chuyờn đề TRƯỜNG THCS BèNH NHÂN TỔ BAN CHUNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh Phỳc Bình Nhân, ngày 12 tháng 10 năm 2010 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ THÁNG 10,11 TỪ 15/10/2010 ĐẾN 30/11/2010 I Thành công 1, Đối với giáo viên Là năm thứ nhất thực hiện chuyên đề “ sử dung thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả cho giáo viên và học sinh ”đối với tổ chuyên môn ban chung đã đạt được như sau: Thường xuyên vận dụng chuyên đề chuyên môn vào các giờ dạy Thực hiện kết hợp tốt các khâu thực hiện chuyên đề . từ việc khảo sát chất lượng đầu năm đến việc rèn kĩ năng giao tiếp và tính mạnh dạn cho học sinh .quá trình lựa chọn nội dung kiến thức đến cách hướng dẫn học sinh thực hiện đồ dùng cho có hiệu quả. Trong giờ dạy những học sinh yếu đã được giáo viên bộ môn quan tâm nhiều hơn bằng nhiều cách thức khác nhau như :, gọi nhắc lại nội dung kết quả thảo luận của nhóm, nhắc lại nội dung kiến thức cơ bản của bài . Đa số các giờ dạy giáo viên điều khiển học sinh thưc hiện khai thác đồ dùng một cách thuần thục do vậy đã thu hút sự chú ý vào bài và học sinh tiếp thu kíên thức một cách chủ động . tạo được sự thoải mái cho giờ học Các đồng chí giáo viên trong tổ luôn có ý thức chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học phục vụ cho công việc tổ chức thực hiện hoạt động theo nhóm như : bảng phụ trò chơi ô chữ , Thường xuyên quan tâm đến việc ghi chép bài vở cách trình bày bài vở ,rèn luyện chữ viết ,cách làm bài kiểm tra Hàng tuần dành thêm thời gian để phụ đạo nhằm củng cố thêm những kiến thức cơ bản cho học sinh chủ yếu tập trung vào cuối giờ học. Thường xuyên trao đổi cập nhật những nội dung về chuyên đề đang thực hiện với các đồng nghiệp hoặc thông qua sinh hoạt tổ để bản thân tự rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn Nhận thức rõ được vai trò và ỹ nghĩa việc sử dụng thiết bị đồ dùng đối với dạy học. Đã tiến hành khai thác từ 2 phía có hiệu quả. Đối với học sinh Đa số các em học sinh đã mạnh dạn trình bày ý kiến của mình trước lớp , cả Khi có các thầy cô giáo đến dự giờ Đã biết cách khai thác đồ dùng theo nội dung kiến thức mà giáo viên giao cho ngay cả trên máy chiếu. Đa số học sinh đã có kĩ năng trình bày vở trình bày bài . Trong các giờ học đã chủ động nắm kiến thức của bài ,sôi nổi hơn trong các giờ học , và rất hào hứng khi được học tập khi được tự mình khám pha mẫu vật - Đa số học sinh biết cách trình bày nội dung rõ ràng ,ngắn gọn . II Những hạn chế Đối với giáo viên : Chưa có biện pháp khuyến khích và nhắc nhở học sinh kịp thời Sử dụng đồ dùng dạy học còn đơn điệu Chưa sáng tạo và linh hoạt trong việc hướng dẫn và tổ chức cho học sinh khai thác đồ dùng nhất là kĩ năng chỉ bản đồ. Đối với một số đồng chí giáo viên môn địa lí và sinh học chưa hướng dẫn chi tiết cho các em cách chỉ bản đồ và cách chỉ tranh vẽ bảng , biểu đồ . Một số bài chưa quan tâm đến việc áp dụng chuyên đề cũng như việc rèn kỉ năng đọc yếu ,viết yếu cho học sinh Đôi khi việc sử lí các tình huống sư phạm chưa tốt Đối với những câu hỏi khó cách phân chia và gợi mở câu hỏi hướng dẫn học sinh thảo luận của giáo viên còn lúng túng Quá trình khai thác còn dập khuân máy móc , đôi khi chưa lô gic 2 .Đối với học sinh : - Một số em rỗng kiến thức,ý thức trau dồi kiến thức còn yếu trong lớp còn dụt dè , chưa mạnh dạn . - Một số học sinh còn yếu về tư duy ngôn ngữ chưa biết cách diễn đạt ngôn ngữ nói và viết _ Học sinh chưa biết cách trình bày bài viết ,đôi khi viết sai như viết sai công thức hoá học Kĩ năng chỉ bản đồ biểu đồ đối với môn địa lí , tranh ảnh … đối với bộ môn sinh học của học sinh còn yếu ( chẳng hạn như bộ môn địa lí 8và 9 học sinh chưa biết cách chỉ ranh giới các khu vực địa lí vùng khí hậu ) Kĩ năng thực hành của các em còn yếu ở một số em sợ bẩn ngại tham gia thực hành ,lấy hoá chất , Việc vận dung kiến thức bài học vào thực tế còn yếu III Bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện Đối với giáo viên: Các câu hỏi phải rõ ràng ,dứt khoát ,dễ hiểu ,phù hợp với các đối tượng học sinh giỏi , khá , trung bình , yếu Thường xuyên gần gũi ,quan tâm và giúp đỡ các em nhất là những đối tượng học sinh còn tự ti mặc cảm . Thường xuyên phân công những học sinh yếu lên khai thác mô hình , Cần tự nâng cao năng lực chuyên môn , học hỏi kinh nghiệm đồng chí ,đồng nghiệp Hiểu rõ tầm quan trọng và tác dụng của việc thảo luận theo nhóm Khi sử dụng đồ dùng dạy học phải khai thác triệt để, hướng dẩn kĩ cho học sinh cách chỉ và trình bày bản đồ , kể cả vị trí đứng để trình bày . Thường xuyên tổ chức dạy thể nghiệm chuyên đề ở tất cả các lớp các bộ môn Động viên khuyến khích bằng cách khen chê kịp thời để tạo hứng thú học tâptheo nhóm . 2 . Đối với học sinh Tích cực học bài , làm bài để nắm chắc những nội dung kiến thức cơ bảncủa bộ môn . Tích cực tham gia thực hành trao đổi kinh nghiệm học tập đối với các thành viên trong lớp . Tư duy bằng ngôn ngữ phổ thông. Chủ động ,mạnh dạn trong học tập,thử sức trao đổi với thầy cô và bạn bè về các câu hỏi khó . IV Kết quả *. Đối với giáo viên : 1. Đ/C : Hà Tiến Quang :xếp loại tốt 2 . Đ/C : Lục Thị Diện : xếp loại tốt 3 Đ/C : Hà Vỹnh Giang : Xếp loại Trung bình 4 Đ/C : Nguyễn Thương Huyền : xếp loại Khá 5 Đ/C : Nguyễn Khương : xếp loại khá 6 Đ/c : Hà Thị Khiêm : xếp loại tốt 7, Đ/c Nguyễn Ngọc Tân : Xếp loại trung bình Bình nhân , ngày 30 tháng 11 năm 2010 Người viết báo cáo : Tổ Trưởng : Lục Thị Diện TRƯỜNG THCS BèNH NHÂN TỔ BAN CHUNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phỳc Bình Nhân, ngày 25 tháng 12năm 2010 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ GIAI ĐOẠN 1 TỪ 15/10/2010 ĐẾN 25/12/2010 I. THÀNH CễNG: 1. Đối với giỏo viờn: Là năm thứ nhất thực hiện chuyên đề “ sử dung thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả cho giáo viên và học sinh ”đối với tổ chuyên môn ban chung đã đạt được như sau: Tổ chức khảo sỏt chất lượng,kĩ năng sử dụng đồ dựng dạy học theo đỳng kế hoạch và đạt hiệu quả ở cỏc bộ mụn sinh,hoỏ,địa mĩ thuật, thể dục. Thường Xuyờn vận dụng chuyờn đề chuyờn mụn vào soạn giảng. Giỏo viờn tớch cực trong việc chuẩn bị và sử dụng thiết bị đồ dựng dạy học như: cỏc mụ hỡnh ,mẫu vật thớ nghiệm,cỏc thiết bị đồ dựng dạy học., cỏc thớ nghiệm phụ trở trong dạy học như cỏc thớ nghiệm ảo mụn hoỏ... Trong cỏc giờ dạy thường xuyờn dựng những cõu hỏi dễ gợi mở dành cho những học sinh cũn dụt dố mạnh dạn hơn để xung phong trả lời cõu hỏi của giỏo viờn. Việc khai thỏc cỏc đồ dựng như cỏc mụ hỡnh mẫu vật ở mụn sinh học từ 6 đến 9 đó được giỏo viờn bước đầu hướng dẫn cho học sinh cỏch khai thỏc từ ngoài vào trong theo từng chi tiết,bộ phận của mụ hỡnh cần khai thỏc.Từ đú giỳp cho học sinh tự rỳt ra kết luận tạo chớ tũ mũ cho cỏc em khai thỏc ở cỏc kiến thức tiếp theo. Thường xuyờn kiểm tra việc ghi chộp bài vở, kịp thời nắm bắt cỏc kĩ năng cũn yếu của học sinh như kĩ năng xỏc định màu vẽ đối với mụn mĩ thuật... để từ đú giỏo viờn từng bước cú những giải phỏp cụ thể với từng học sinh và bộ mụn cho phự hợp. Tổ chức cỏc buổi ngoại khoỏ về kiến thức cỏc bộ mụn tạo sự mạnh dạn nhanh trớ cho cỏc em. Giỏo viờn đó từng bước hướng dẫn cho một số học sinh biết cỏch tự khai thỏc trờn lược đồ ,mụ hỡnh cú sẵn, cỏch lắp và quan sỏt cỏc mẫu vật trờn kớnh lỳp kớnh hiển vi. Từng bước giỏo viờn đó chỉ dẫn cho học sinh tự tiến hành được những thớ nghiệm dễ thực hiện,dễ làm như thao tỏc cỏc phản ứng hoỏ học của mụn hoỏ học 8,9. Đa số các giờ dạy giáo viên điều khiển học sinh thưc hiện khai thác đồ dùng một cách thuần thục do vậy đã thu hút sự chú ý vào bài và học sinh tiếp thu kíên thức một cách chủ động . tạo được sự thoải mái cho giờ học Các đồng chí giáo viên trong tổ luôn có ý thức chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học phục vụ cho công việc tổ chức thực hiện hoạt động theo nhóm như : bảng phụ trò chơi ô chữ . 2. Đối với tổ chuyờn mụn Đó tiến hành triển khai và đưa nội dung chuyờn đề vào cỏc buổi sinh hoạt chuyờn mụn. Tiến hành thao giảng chuyờn đề thành cụng và cú hiệu quả ở cỏc mụn sinh, hoỏ, địa. Thường xuyờn kiểm tra,dự giờ,kịp thời nhắc nhở,giỳp đỡ đồng chớ đồng nghiệp trong việc thực hiện chuyờn đề. 3.Đối với học sinh Một số các em học sinh đã mạnh dạn trình bày ý kiến của mình trước lớp , cả khi có các thầy cô giáo đến dự giờ Đã biết cách khai thác đồ dùng theo nội dung kiến thức mà giáo viên giao cho ngay cả trên máy chiếu. Một số học sinh đã có kĩ năng trình bày vở trình bày bài . Trong các giờ học đã chủ động nắm kiến thức của bài ,sôi nổi hơn trong các giờ học , và rất hào hứng khi được học tập khi được tự mình khám pha mẫu vật Đa số học sinh biết cách trình bày nội dung rõ ràng ,ngắn gọn . II. HẠN CHẾ: 1.Đối với giỏo viờn: Ở một số giỏo viờn cụng tỏc chuẩn bị đồ dựng dạy học chưa chu đỏo,chưa phự hợp và đảm bảo tớnh giỏo dục cao. Chưa cú thúi quen rốn cho học sinh kĩ năng thao tỏc sử dụng thiết bị đồ dựng dạy học. Cụ thể như cỏch vận hành đồ dựng dạy học,cỏch làm thớ nghiệm ,cỏch trỡnh bày mụ hỡnh mẫu vật ( tập trung ở cỏc mụn sinh 7,mĩ thuật.) Việc hướng dẫn học sinh khai thỏc bản đồ cũn lỳng tỳng, mới chỉ khai thỏc từ phớa giỏo viờn.( Mụn địa Đ/c hà Vĩnh Giang) khai thỏc cỏc tranh vẽ cú sẵn chưa triệt để ( Mụn mĩ thuật Đ/c Nguyễn Ngọc Tõn) Một số giỏo viờn (Đ/c Tõn ,Đ/c Giang, Khương) Kĩ năng sử dụng đồ dựng dạy học cũn hạn chế, sử dụng chưa đuỏng lỳc,khai thỏc chưa hiệu quả. Đối với tổ chuyờn mụn: Chưa tổ chức nhiều giờ dạy thao giảng điển hỡnh ở hầu hết cỏc bộ mụn. Chưa kiểm tra thường xuyờn để nhắc nhở để chỉnh sửa những lỗi cũn mắc phải của gioỏ viờn và học sinh. Chưa tổ chức được cỏc buổi sinh hoạt hướng dẫn sử dụng cỏc thiết bị bộ trợ dạy học như soạn giỏo ỏn điện tử... cho giỏo viờn trẻ mới ra trường. Đối với học sinh: Chưa cú ý thức tự giỏc trong học tập. Tiếp thu kiến thức cũn thụ động theo cỏch học thuộc.Năng lực tư duy,tổng hợp vận dụng kiến thức cũn yếu. Nhiều học sinh cũn nhỳt nhỏt chưa sụi nổi chưa mạnh dạn trong cỏc hoạt động học tập. Kĩ năng tiến hành thớ nghiệm cũn hạn chế cũn sợ bẩn ngại khú lỳng tỳng trong khi thực hành (mụn Hoỏ ) ảnh hưởng nhiều đến chất lượng học tập và hiệu quả,chất lượng của giờ học. Chưa biết cỏch khai thỏc,chưa biết cỏch chỉ, cỏch xỏc định danh giới trờn lược lược đồ ( mụn địa). Chưa mạnh dạn khai thỏc mụn hỡnh trờn mỏy chiếu. III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 1.Đối với tổ chuyờn mụn: Tăng cường bồi dưỡng kĩ năng soạn giỏo ỏn điện tử cho giỏo viờn nhất là giỏo viờn hợp đồng. Tổ chức cỏc giờ dạy thao giảng điển hỡnh ở tất cả cỏc bộ mụn Tăng cường kiểm tra việc vận dụng chuyờn đề của giỏo viờn trong cụng tỏc soạn giảng ở tất cả cỏc bộ mụn. Đối với giỏo viờn: Trước hết phải thường xuyờn đổi mới phương phỏp dạy học.Sử dụng phương phỏp lấy học sinh làm trung tõm thụng qua thỳ nghiệm thực hành,đồ dựng tranh ảnh,mẫu vật thật,để xõy dựng phương phỏp dạy học tạo tỡnh huống cú vấn đề ở từng đơn vị kiến thức, từng bài ,chương. Tăng cường soạn ,giảng giỏo ỏn điện tử,Trong giờ dạy chỳ ý quan tõm đến nhiều đối tượng học sinh. Tham gia dạy cỏc giờ dạy thao giảng,cỏc cuộc thi sử dụng thiết bị đồ dựng dạy học đẻ học hỏi trau dồi,rỳt kinh nghiệm để cú phương phỏp khai thỏc và sử dụng đũ dựng cú hiệu quả nhất. Chỳ ý hướng dẫn học sinh khai thỏc cỏc mụ hỡnh mẫu vật theo từng phần chi tiết cụ thể cấu tạo gắn với chức năng. Hướng dẫn chỉ đạo học sinh thao tỏc thớ nghiệm đơn giản để tỡm hiểu nhận xột hiện tượng rỳt ra kết luận cho bài học. 3. Đối với học sinh: Tớch cực tự giỏc chủ động trong cỏc hoatj động học tập . Tham gia đầy đủ cỏc buổi học. Tớch cực rốn luyện mạnh dạn trong khi trỡnh bày khai thỏc cỏc mụ hỡnh mẫu vật tự rỳt ra kết luận. Tự giỏc chủ động trong thao tỏc thực hành thớ nghiệm.tự tỡm ra kết luận chứng minh cho cỏc điều cần tỡm của bài học. IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ GIAI ĐOẠN 1: 1.Đối với giỏo viờn: STT Họ và tờn Chuyờn mụn đào tạo Phụ trỏch mụn Kết quả đạt được 1 Hà Tiến Quang CĐ Sinh TD Dạy Sinh học 9AB Tốt 2 Lục Thị Diện CĐ Sinh Hoỏ Dạy Hoỏ học 9AB Tốt 3 Nguyễn T.Thương Huyền CĐ Anh Văn Dạy Anh văn 6 -> 9 Khá 4 Hà Thị Khiờm CĐ Sinh Hoỏ Dạy Hoỏ học 8AB Tốt 5 Nguyễn Ngọc Tõn CĐ Mĩ Thuật Dạy MT 6 -> 9 TBỡnh 6 Nguyễn Khương CĐ Sinh TD Dạy Sinh học 6A, 7A Khỏ 7 Hà Vĩnh Giang ĐH Địa lớ Dạy Địa 6 -> 9 TBỡnh 2. Đối với học sinh: Mụn Lớp TS học sinh Xếp loại Giỏi % Khỏ % TB % Yếu % Kộm % sinh 6A 2 2 10 6 21 11 38 7 24 1 7 7A 29 4 10 7 21 11 38 6 24 1 7 8A 40 5 13 9 18 15 38 8 23 3 10 9A 24 4 13 6 21 8 33 5 25 1 8 9B 25 6 20 5 16 7 28 5 24 2 12 Địa 7A 29 5 10 7 21 11 38 5 24 1 7 8A 40 6 13 7 18 15 38 8 23 4 10 9A 24 4 13 5 21 8 33 5 25 2 8 9B 25 6 20 4 16 7 28 5 24 3 12 9A 24 3 13 5 21 8 33 4 25 1 8 Hoỏ 9B 25 5 20 4 16 7 28 4 24 1 12 8A 40 5 13 7 18 15 38 8 24 3 10 Trờn đõy là đỏnh giỏ chuyờn đề giai đoạn 1 của tổ Ban Chung. Nơi nhận: - BGH (báo/c) - Các gv tổ chuyên môn (T/hiện) - Lưu trường.tổ Bình Nhân, ngày 25 tháng 12năm 2010 Người đỏnh giỏ Tổ Trưởng Lục Thị Diện TRƯỜNG THCS BèNH NHÂN TỔ BAN CHUNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phỳc Số: 03/KH-CĐCM Bình Nhân, ngày 30 tháng 12 năm 2010 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ GIAI ĐOẠN II TỔ BAN CHUNG NĂM HỌC 2010–2011 - Thời gian: Từ 30thỏng 12/2010 đến ngày 30thỏng 3/2011 - Nội dung: + Tiếp tục rốn kĩ năng giao tiếp và tớnh mạnh dạn cho học sinh ở tất cả cỏc mụn sinh, hoỏ, địa, mĩ thuật ( từ lớp 6 đến khối lớp 9). +Tổ chức dự giờ đỏnh giỏ kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học và thớ nghiệm thực hành của giỏo viờn,học sinh ở cỏc mụn,sinh, hoỏ,địa, thể dục, mĩ thuật, ở cỏc khúi lớp từ 6 đến 9 +Tăng cường gọi hỏi dựng cõu dễ hiểu khuyến khớch những học sinh yếu mạnh dạn trả lời cõu hỏi. Gọi học sinh yếu nhắc lại nội dung cõu trả lời của bạn. + Xõy dựng và sắp xếp cỏc phũng bộ mụn đảm bảo khoa học, phục vụ cho học tập.( Đ/c Diện ): Thiết lập và cập nhật kịp thời cỏc thiết bị đồ dựng được cấp bổ sung đưa vào sử dụng kịp thời. + Kết hợp với chuyờn mụn nhà trường tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng TBDH mụn sinh vào cỏc buổi sinh hoạt chuyờn mụn: Tớch cực sử dụng cỏc phần mềm vào bài dạy Power Point như thớ nghiệm ảo mụn hoỏ học . + Tổ chức phõn cụng giỏo viờn dạy thể nghiệm trờn đối tượng học sinh, đồng thời đỏnh giỏ việc thực hiện chuyờn đề về kĩ năng sử dụng và khai thac đồ dựng dạy học ở cỏc bộ mụn. BẢNG PHÂN CễNG CỤ THỂ STT HỌ VÀ TấN GIÁO VIấN DẠY MễN LỚP TấN BÀI DẠY THỂ NGHIỆM 1 Lục Thị Diện Hoỏ 9 MeTan 2 Hà Thị Khiờm Sinh 9 Quần thể sinh vật - Sơ kết giai đoạn 2: ngày 25/3/2011. - cỏc thành viờn trong tổ bỏo cỏo kết quả thực hiện chuyờn đề giai đoạn 2 của bộ mụn được phõn cụng phụ trỏch vào 20 thỏng 3 năm 2011 - Bỏo cỏo chuyờn mụn nhà trường: 28 – 29/3/2011 Nơi nhận: - BGH (bỏo/c) - Chuyờn mụn trường (Bỏo/c) - Cỏc tổ chuyờn mụn (T/hiện) - Lưu trường. Bỡnh Nhõn, ngày 30 thỏng 12 năm 2010 Tổ trưởng chuyờn mụn TRƯỜNG THCS BèNH NHÂN TỔ BAN CHUNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Bình Nhân, ngày 30 tháng 12 năm 2010 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ GIAI ĐOẠN II TỪ 30/12/2010 ĐẾN 30/3/2011 STT NỘI DUNG CễNG VIỆC THỜI GIAN 30/12/2011 30/3/2011 NGƯỜI THỰC HIỆN CHỈ TIấU PHẤN ĐẤU ĐIỀU CHỈNH 1 Triển khai chuyờn đề,kế hoạch chuyờn đề giai đoạn 1 đến tổ viờn 25/12/2010 Tổ trưởng 2 Kiểm tra việc vận dụng chuyờn đề trong giỏo ỏn đ/c Giang , Tõn. 5/1/2011 Tổ trưởng Thực hiện tốt 3 Kiểm tra việc mượn thiết bị cho việc thực hiện chuyờn đề của tất cả giỏo viờn trong tổ. 10/1/2011 Tổ trưởng Thực hiện tốt 4 Sinh hoạt chuyờn mụn thảo luận việc hướng dẫn học sinh cỏch khai thỏc bản đồ, mẫu vật. 12/1/2011 Tổ trưởng Tổ chuyờn mụn Thực hiện tốt 5 Kiểm tra việc thực hiện chuyờn đề trờn giờ sinh 6 của đ/c Khiờm 12/1/2011 Tổ trưởng Thực hiện tốt 6 Dự giờ đỏnh giỏ việc thực hiện chuyờn đề giai đoạn 2 mụn thể dục 9 18/1/2011 Toàn thể thành viờn trong tổ Thực hiện tốt 7 Lờn kế hoạch thao giảng lần 2 19/1/2011 Tổ trưởng Thực hiện tốt 8 Thảo luận việc thực hiện chuyờn đề giai đoạn 2 8/2/2011 Toàn thể thành viờn trong tổ Thực hiện tốt 9 Dự giờ thao giảng mụn hoỏ 10/2/2011 Toàn thể thành viờn trong tổ Thực hiện tốt 10 Dự giờ thao giảng sinh 9 24/2/201 Tổ trưởng, thành viờn trong tổ Thực hiện tốt 11 Nộp bỏo cỏo 20/12/2010 12 Thao giảng chuyờn đề mụn hoỏ 9 17/3/2010 Tổ trưởng 12 Tổng kết chuyờn đề TRƯỜNG THCS BèNH NHÂN TỔ BAN CHUNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh Phỳc Bình Nhân, ngày 28 tháng 2 năm 2011 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ THÁNG 1,2 TỪ 1/2/2011 ĐẾN 28/2/2011 I. Thành công: 1. Đối với tổ chuyờn mụn: Kịp thời triển khai kế hoạch thực hiện chuyờn đề chuyờn mụn giai đoạn 2 đến cỏc đồng chớ giỏo viờn trong tổ. Thường kiểm tra giỏo ỏn dự giờ đỏnh giỏ việc thực hiện của từng giỏo viờn. 2, Đối với giáo viên: Đó tiến hành kiểm tra đỏnh giỏ việc thực hiện chuyờn đề giai đoạn 1 của học sinh.Từ đú cú những giải phỏp phỏt huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế của học sinh trong giai đoạn 1.Đồng thời bước đầu ỏp dụng quy trỡnh của chuyờn đề 2 trong quỏ trỡnh soạn giảng. Thường xuyên vận dụng chuyên đề chuyên môn vào các giờ dạy. Trong cỏc giờ dạy giỏo viờn đó mạnh dạn cho học sinh thao tỏc trờn mỏy chiếu như khai thỏc cỏc mụ hỡnh ở mụn sinh học lớp 6. Trong giờ dạy những học sinh yếu đã được giáo viên bộ môn quan tâm nhiều hơn bằng nhiều cách thức khác nhau như :, gọi nhắc lại nội dung kết quả thảo luận của nhóm, nhắc lại nội dung kiến thức cơ bản của bài . Các đồng chí giáo viên trong tổ luôn có ý thức chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học phục vụ cho công việc tổ chức thực hiện hoạt động theo nhóm như : bảng phụ trò chơi ô chữ , Thường xuyên quan tâm đến việc ghi chép bài vở cách trình bày bài vở ,rèn luyện chữ viết ,cách làm bài kiểm tra. Đối với học sinh: Đã biết cách khai thác đồ dùng theo nội dung kiến thức mà giáo viên giao cho ngay cả trên máy chiếu. Một số học sinh đó biết vận dụng việc khai thỏc cỏc mụ hỡnh mẫu vật để giải thớch những hiện tượng gặp trong đời sống hang ngày. Vớ dụ như ở mụn sinh học 6 từ việc nắm được kiến thức về nguyờn tản của cõy Dương xỉ mà học sinh cú thể giải thớch được sự phỏt triển của cõy dương xỉ trong thực tế… Trong các giờ học đã chủ động nắm kiến thức của bài,sôi nổi hơn trong các giờ học,và rất hào hứng khi được học tập khi được tự mình khám pha mẫu vật. Đa số học sinh biết cách trình bày nội dung rõ ràng ,ngắn gọn . Đa số học sinh cú thể thực hiện thao tỏc với cỏc đồ dựng mẫu vật. như thỏo lắp cỏc mụ hỡnh sinh học cơ thể ếch đồng.. ở mụn sinh hoc. Hoặc thỏo lắp cỏc mụ hỡnh phõn tử của cỏc chất ở mụn hoỏ học 9.. II Những hạn chế: 1. Đối với tổ chuyờn mụn: Chưa phỏt huy hết vai trũ của tổ chuyờn mụn. Trong quỏ trỡnh thực hiện cũn lỳng tỳng.Chưa tiến hành được những buổi sinh hoạt chuyờn mụn hướng dẫn cho cỏc giỏo viờn bộ mụn trong việc khai thỏc đồ dựng. Đa số giỏo viờn trong tổ giảng dạy cỏc mụn chộo ban. 2.Đối với giỏo viờn: Việc khai thỏc mụ hỡnh mẫu vật của giỏo viờn đụi lỳc chỉ thực hiện trờn mỏy chiếu nờn học sinh vận dụng kiến thức để giải thớch những hiện tượng thực tế cũn lỳng tỳng,chưa chớnh xỏc. Chưa tớch cực dự giờ đồng nghiệp để nõng cao năng lực chuyờn mụn. 3. Đối Với học sinh: Do tớnh tinh nghịch cho nờn một số em chỉ chỳ ý đến cỏc mụ hỡnh mẫu vật nờn gõy ảnh hưởng đến phần tiếp theo của bài học. III Bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện 1.Đối với giáo viên: Các câu hỏi phải rõ ràng ,dứt khoát ,dễ hiểu ,phù hợp với các đối tượng học sinh giỏi , khá , trung bình , yếu. Thường xuyên phân công những học sinh yếu lên khai thác mô hình. Khi sử dụng đồ dùng dạy học phải khai thác triệt để, hướng dẩn kĩ cho học sinh cách chỉ và trình bày bản đồ , kể cả vị trí đứng để trình bày. 2 . Đối với học sinh: Tích cực học bài, làm bài để nắm chắc những nội dung kiến thức cơ bản của bộ môn . Tư duy bằng ngôn ngữ phổ thông. Chủ động ,mạnh dạn trong học tập,thử sức trao đổi với thầy cô và bạn bè về các câu hỏi khó . Chỳ ý nghe giảng thực hiện nghiờm tỳc và thao tỏc thực hành theo sự hướng dẫn của giỏo viờn. IV Kết quả: Đỏnh giỏ theo giai đoạn. Bỡnh nhõn ngày,28 thỏng 2 năm 2011 Tổ trưởng Lục Thị Diện TRƯỜNG THCS BèNH NHÂN TỔ BAN CHUNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phỳc Bình Nhân, ngày 30 tháng 3năm 2011 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYấN ĐỀ GIAI ĐOẠN II

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSử dụng thiết bị đồ dùng dạy học có hiệu quả.doc