Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần LILAMA10

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN 1: THỰC TRẠNG THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 5

1.1 . Tổng quan về công ty cổ phần LILAMA10 5

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 5

1.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh 7

1.1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 7

1.1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty 8

1.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ 13

1.1.2.4. Đặc điểm về lao động và cơ cấu lao động ở công ty 14

1.1.3. Kết quả hoạt động của một số năm gần đây và dự tính giá trị sản lượng của công ty cổ phần LILAMA10 15

1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 17

1.1.4.1. Bộ máy kế toán 17

1.1.4.1. Tổ chức công tác Kế toán 22

1.2 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT 24

1.2.1. Phương pháp tính thuế, thuế suất áp dụng và căn cứ pháp lý 24

1.2.2.Tổ chức kế toán thuế GTGT đầu vào 26

1.2.2.1. Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán 26

1.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 26

1.2.2.3. Hạch toán thuế GTGT đầu vào 27

1.2.3. Tổ chức kế toán thuế GTGT đầu ra 35

1.2.3.1. Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán 35

1.2.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng 35

1.2.3.3. Tổ chức hạch toán thuế GTGT đầu ra 35

1.2.4. Quyết toán thuế GTGT .42

1.2.4.1 Kế toán thuế GTGT được khấu trừ , thuế GTGT phải nộp 42

1.2.4.2 Kê khai và quyết toán thuế GTGT 45

PHẦN 2: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILA10 50

2.1. Sự cần thiết , yêu cầu và nội dung hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT 50

2.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT 50

2.1.2. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT 51

2.1.2.1. Tôn trọng đúng chính sách , chế độ của Nhà nước về kế toán thuế GTGT 51

2.1.2.2. Hoàn thiện kế toán thuế GTGT phải phù hợp với đặc điểm của đơn vị 52

2.1.2.3. Cung cấp được thông tin đầy đủ , kịp thời 52

2.1.2.4. Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả 52

2.1.3.Nội dung hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT 53

2.1.3.1. Hoàn thiện khâu hạch toán ban đầu 53

2.1.3.2. Hoàn thiện về tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản thống nhất 54

2.1.3.3. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán 54

2.1.3.4. Hoàn thiện hệ thống Báo cáo tài chính 55

3.2.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại công ty LILAMA10 57

KẾT LUẬN 61

 

 

docx65 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 22/06/2013 | Lượt xem: 2780 | Lượt tải: 75download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần LILAMA10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m 2003 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định của Bộ Tài Chính. Tình hình trích lập dự phòng: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho căn cứ vào tình tồn kho đầu năm, tình hình xuất nhập kho trong năm và tình hình biến động giá cả vật tư, hàng hóa để xác định giá trị thực tế của hàng tồn kho và trích lập dự phòng. Thuế GTGT được kê khai theo phương pháp khấu trừ Phương pháp xác định doanh thu và phương pháp xác định phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng xây dựng: Doanh thu xác định theo giá trị khối lượng thực hiện từng công trình, hạng mục công trình, được nhà thầu xác nhận. Phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng xây dựng sử dụng phương pháp đánh giá. Công ty tổ chức việc ghi chép theo hình thức Nhật ký chung được thực hiện chủ yếu trên máy tính , việc thực hiện trên máy làm cho khối lượng công việc được thực hiện nhanh chóng và chính xác giúp kế toán dễ dàng kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ cũng như việc lập các báo cáo cuối kỳ Sơ đồ: 1.4 - Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính của công ty LILAMA10 Sổ kế toán -Sổ tổng hợp -Sổ chi tiết Chứng từ kế toán Máy vi tính: phần mềm kế toán Fast 2005 Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại : In số , báo cáo cuối tháng , cuối năm : Nhập số liệu hàng ngày : Đối chiếu , kiểm tra 1.2 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT 1.2.1. Phương pháp tính thuế, thuế suất áp dụng và căn cứ pháp lý Công ty cổ phần LILAMA10 là một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây lắp , với đặc điểm , đặc thù của ngành xây lắp ảnh hưởng rất lớn đến công tác thuế GTGT tuy nhiên , với đội ngũ kế toán có trình độ cao nên công việc ghi chép , phản ánh và báo cáo về thuế GTGT được thực hiện một cách khoa học và chính xác Hiện tại , công ty đang áp dụng phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ , hàng kỳ kế toán thuế kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ , thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT phải nộp Để thực hiện tốt công ty đã thực hiện việc hạch toán thuế GTGT theo quy định mới nhất của Tổng cục thuế : Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997 Luật sửa đổi bổ sung môt số điều của Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục , hồ sơ hoàn thuế GTGT của đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao Thuế suất : Năm 2007 , thuế suất áp dụng đối với các sản phẩm của công ty là 5% và 10%, đối với những công trình thi công tại Hà nội thì công ty tính toàn bộ số thuế GTGT đầu ra là 5% trên doanh thu chưa có thuế tại cơ quan thuế chủ quản (Cục thuế Hà Nội ) . Đối với các công trình thi công ngoài địa bàn Hà Nội sản phẩm là chế tạo chịu thuế 5% thì công ty tính và nộp 2% thuế GTGT đầu ra cho cơ quan thuế địa phương còn sản phẩm là xây lắp chịu thuế là 10% thì công ty tính và nộp 3% thuế GTGT đầu ra cho cơ quan thuế địa phương , sau khi nộp một phần thuế tại địa phương thì phần còn lại công ty phải nộp tại cơ quan thuế chủ quản . Đối với các hàng hoá dịch vụ mua vào , bao gồm : Các loại vật tư hàng hoá phục vụ cho thi công công trình là những vật tư hàng hoá chịu các mức thuế suất khác nhau như 5%, 10% hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế 1.2.2.Tổ chức kế toán thuế GTGT đầu vào 1.2.2.1. Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán Chứng từ sử dụng là hóa đơn GTGT mẫu số 01/GTGT do Bộ Tài chính phát hành theo thông tư 120/2003/TT-BTC về việc hướng đẫn thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ , đúng các yếu tố quy định như: giá bán , phụ phí được hưởng , phần thuế GTGT và tổng giá thanh toán. Ngoài ra công ty còn sử dụng các loại chứng từ liên quan đến kế toán thuế GTGT như các chứng từ hàng nhập khẩu , các chứng từ đặc thù … Hàng ngày , các đội trưởng căn cứ vào giấy dự trừ vật tư đã được Giám đốc duyệt, lập tờ trình xin mua vật tư , cán bộ cung ứng vật tư trình giấy đề nghị tạm ứng để mua hàng . Khi hoàn tất hoạt động mua hàng , phải tập hợp các hoá đơn chứng từ có liên quan đến việc mua hàng hoá , định kỳ gửi về phòng Tài chính - Kế toán của công ty .Tại đây các bộ phận kế toán có liên quan tiến hành đối chiếu tính hợp pháp , hợp lý của chứng từ như Hóa đơn GTGT , hóa đơn bán hàng , giấp dự trù vật tư, phiếu nhập , báo giá … để xác định độ tin cậy của chứng từ , từ đó luân chuyển cho các bộ phận liên quan khác Đối với các chứng từ của hàng nhập khẩu , kế toán kiểm tra các hóa đơn mua , nhập khẩu ,các chứng từ nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu để tiến hành ghi chép , luân chuyển chứng từ 1.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng Công ty cổ phần LILAMA10 tính thuế theo phương pháp khấu trừ nên thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được phản ánh trên TK 133- thuế GTGT được khấu trừ -TK này được mở chi tiết : + TK 1331: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ , dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ , đã được khấu trừ và còn được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ mua vào + TK 1332: Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ, dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ , đã được khấu trừ và còn được khấu trừ của TSCĐ TK 1331 còn được mở chi tiết thêm 2TK cấp 3 là +TK 133101 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa , dịch vụ tại công ty +TK 133102 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hóa , dịch vụ tại cơ sở trực thuộc công ty Kết cấu : Bên nợ : - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Bên có : - Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ - Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ - Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa đã mua đã được trả lại , được giảm giá - Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại Số dư bên nợ : Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ , số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa hoàn lại Tương ứng với các TK được mở , kế toán thuế GTGT có mở các sổ chi tiết theo dõi như: +Sổ chi tiết thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ +Sổ chi tiết thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 1.2.2.3. Hạch toán thuế GTGT đầu vào Hàng ngày khi có hoá đơn GTGT (Bảng 1.4) hoặc Hoá đơn mua hàng liên quan đến thuế GTGT đầu vào , kế toán thuế GTGT và các phần hành liên quan khác như kế toán vốn bằng tiền , kế toán thanh toán… kiểm tra tính hợp lệ và tiến hành theo dõi thủ công vào các sổ chi tiết TK 133 sau đó chuyển cho kế toán tổng hợp để nhập số liệu vào máy vi tính , máy sẽ tự động kết chuyển các khoản thuế GTGT đầu vào vào các sổ tương ứng như : +Bảng kê chứng từ hàng hoá mua vào (Bảng 1.7) theo dõi các loại hàng hoá dịch vụ , TSCĐ mua vào theo các chỉ tiêu : Giá mua chưa có thuế và thuế GTGT + Sổ Nhật ký chung(Bảng 1.5) và sổ Cái TK 133(Bảng 1.6) Cuối kỳ kế toán tiến hành so sánh giữa số tổng cộng trên cột thuế GTGT của Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào với số tổng cộng phát sinh Bên Nợ TK 133 . Đồng thời so sánh với số liệu của kế toán chi tiết Trường hợp công ty có mua hàng hóa dịch vụ phục vụ cho hoạt động sự nghiệp hoặc thực hiện được trang trải bằng nguồn kinh phí khác hoặc dùng vào hoạt động phúc lợi , khen thưởng của công ty thì số thuế GTGT đầu vào TK 133- Thuế được khấu trừ , thì số thuế đó được tính vào giá trị vật từ hàng hóa mua vào VD : Ngày 27/12/2006 Ông Thành mua thẻ điện thoại để phục vụ sản xuất tại công ty Bưu chính Viễn thông Lạng Sơn giá trị là 680500 với thuế suất là 10% . Việc thực hiện ghi chép được thực hiện như sau Vào phần mềm Fast 2005 Tên người sử dụng : ABC Khi máy đã hiện thị màn hình hệ thống , từ màn hình chọn “Mua hàng và công nợ phải trả” chọn “Hóa đơn mua hàng” Máy sẽ hiện hóa đơn mua hàng kế toán sẽ cập nhập các thông tin về nghiệp vụ mua hàng vào hóa đơn Dòng mã khách : nhập vào BCVT Địa chỉ : Lạng Sơn Diễn giải chung: Mua dịch vụ điện thoại phục vụ sản xuất TK có : 1111 Số chứng từ : VA2006T Ngày ht: 27/12/2006 Ngày lập chứng từ: 27/12/2006 Tiếp theo chương trình sẽ đưa con trỏ xuống bảng kê lại tiếp tục nhập các thông tin có liên quan đến nghiệp vụ TK nợ : 6277 Số tiền : 680.500 Vào hợp đồng thuế để nhập các thông tin về thuế Số chứng từ : VA/2006T Ngày chứng từ : 27/12/2006 Sau đó đánh vào mã khách thì chương trình sẽ cho ta thông tin về người bán như là địa chỉ , mã số thuế . Tiếp theo nhập vào số tiền hàng hóa và mã thuế là 10 thì máy sẽ tự tính cho ta số thuế được khấu trừ kết quả sau khi nhập xong các thông tin vào kết thúc ấn vào “Lưu” để lưu lại chứng từ vừa nhập Kết quả máy sẽ tự định khoản cho kế toán như sau : Nợ TK 6227: 680.500 Nợ TK 13311: 68.050 Có TK 1111: 748.550 Vào đưa thông tin vừa nhập vào sổ Cái , sổ Nhật ký chung và bảng kê để làm căn cứ trình với cơ quan thuế. Sau đây là quá trình luân chuyển của nghiệp vụ mua hàng trên trước khi trình cho cơ quan thuế Bảng 1.4 HÓA ĐƠN Mẫusố: 01GTKT-3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: VA/2006B Số :000001 Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 27.thàng 12 năm 2006… Đơn vị bán hàng : Bưu chính viễn thông Lạng Sơn Địa chỉ : …Lạng Sơn………………Số tài khoản :……………………. Điện thoại :…………………………Mã số : …………………………. Họ tên người mua hàng : TrầnThành………………………………. Tên đơn vị:…Công ty cổ phần LILAMA10……………………… Địa chỉ :…989 Giải Phóng – Hà Nội ………Số tài khoản :……………… Hình thức thanh toán : Tiền mặt ……………. Mã số :………………… Số thứ tự Tên hàng hóa , dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 Dịch vụ điện thoại 680.500 Cộng tiền hàng : 680.500…………… Thuế suất:10 % Tiền thuế GTGT: …68.050…………… Tổng cộng tiền thanh toán: 748.550……… Số tiền viết bằng chữ : …Bảy trăm bốn tám nghìn năm trăm năm mươi đồng ……………………………………………………………………………….. Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký , ghi rõ họ tên ) (Ký , ghi rõ họ tên ) (Ký , ghi rõ họ tên , đóng dấu) Bảng 1.5 TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý IV năm 2006 Số trang trước chuyển sang Chứng từ Diến giải Số hiệu TK Số phát sinh Số Ngày Nợ Có …. ….. ………………………….. ….. ….. …… PC 417 15/12/2006 Ông Nhân thanh toán tiền mua vật tư phục vụ CT Na Dương Chi phí NLTT- CT Na Dương Thuế GTGT đầu vào của Công ty Tiền mặt thanh toán 62104 133101 1111 5.412.000 270.600 5.682.600 …… ….. …………………………….. ……… …………. ……… PC1 27/12/2006 Ông Thành mua thẻ điện thoại phục vụ sản xuất chung Chi phí sản xuất chung Thuế GTGT đầu vào của công ty Thanh toán bằng tiền mặt 6277 133101 1111 680.500 68050 748550 ….. …… …………………………. …… ………. ……….. PC421 31/12/2006 Ông Vinh thanh toán tiền vật tư phục vụ CT Bỉm Sơn Chi phí NVL CT Bỉm Sơn Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Thanh toán bằng tiền mặt 62105 13302 1111 18.945.500 1.894.550 20.840.050 …. …. …………………………….. …… ………. ……… PK319 18/12/2006 Chi phí sản xuất chung Thuế GTGT đầu vào Thanh toán bằng tiền mặt 6277 133102 1111 22.404.444 1.120.224 23.524.668 ….. …… ………………………………. ….. …….. ……. Cộng chuyển trang sau: Bảng 1.6 TRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK 133… Tháng 12/2006 Số dư đầu kỳ Nợ : 324.048.247 Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số Ngày Nợ Có ….. …… …………………………….. …………. ……… …….. PC417 15/12/2006 Ông Nhân thanh toán tiền mua vật tư phục vụ Công trình Na Dương 1111 270.6000 …… ……. ………………………… ……….. ……….. …… VA200 27/12/2006 Ông Thành mua dịch vụ điện thoại phục vụ sản xuất chung 1111 68.050 ….. …… ……………………… ……….. ……… …….. PC418 29/12/2006 Bà Tâm thanh toán tiền mua xăng đầu phục vụ công trình Lam Sơn 1111 6.071 PK439 30/12/2006 Hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào 33311 648.053 ….. ……. ………………………… …….. …….. ….. Cộng phát sinh 1.314.446 2.021.242 Dư cuối kỳ Nợ : Bảng 1.7: BẢNG KẾ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ MUA VÀO MẪU SỔ 03/GTGT (dùng cho cơ sở kê khai , khấu trừ thuế hàng tháng ) Tên đơn vị kinh doanh : Công ty cổ phần LILAMA10 Địa chỉ : 989- đường Giải Phóng Hoá đơn chứng từ mua Tên người bán Mã số thuế người bán Mặt hàng Doanh số mua vào chưa có thuế Thuế suất % Thuế GTGT Ký hiệu HĐ Số HĐ Ngày tháng năm HH/2006B 79421 1/12/2006 Cty TNHH thơng mại và xây lắp tân nhất thống (Định công - Hoàng mại - Hà nội) 0101478642 súng bắn ốc 41,250,000 10 4,125,000 HS/2006B 0079593 1/12/2006 nhà máy cao su 75 (Xuân Sơn - Sơn Tây - hà Tây) 0500238515-1 cước vận chuyển 250,229,045 10 25,022,905 KT/2006B 0062094 1/12/2006 công ty cổ phần sơn hải Phòng (12 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng) 0200575580 thanh nối mềm 299,394,615 10 29,939,461 VA/2006T 453890 27/12/2006 Bưu chính viễn thông (Lạng Sơn) 49001029001 thẻ điên thoại 680,500 10 68,050 BA/2006T 508076 21/12/2006 Các cửa hàng khác (hà nội) 0100107564-001 Tôn lấy sáng 684,545 10 65,455 HT/2006B 0026568 22/12/2006 Công ty TNHH SXKD Minh Phợng (68 kiến thiết - Sở dầu - HP) 0200459834 đá mài, đá cắt 72,865,233 5 3,643,262 HX/2006B 0009262 23/12/2006 Cửa hàng xăng dầu (hải phòng) 0200120833-007-1 Xăng dầu 1,178,182 10 117,818 LA/2006B 0071916 25/12/2006 Các cửa hàng khác (8 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) 0100407085 sơn 181,818 10 18,182 Ngày …… tháng ….năm 2006 Người lập biểu Kế toán trưởng (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) 1.2.3. Tổ chức kế toán thuế GTGT đầu ra 1.2.3.1. Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán Hiện nay trong các hợp đồng xây dựng của công ty ký với các chủ đầu tư hoặc các nhà thầu chính , công ty được thanh toán theo khối lượng công việc hoàn thành được khách hàng xác nhận . Căn cứ vào khối lượng công việc thực hiện , kế toán lập hoá đơn GTGT cho phần giá trị công việc hoàn thành . Sau đó , kế toán doanh thu căn cứ hoá đơn , chứng từ ghi chép vào sổ theo dõi doanh thu , kế toán thuế theo dõi thuế GTGT đầu ra và chuyển cho kế toán tổng hợp nhập vào máy vi tính . Cuối tháng máy sẽ tự động kết chuyển doanh thu , thuế GTGT đầu ra vào các sổ , Bảng kê chi tiết và sổ sách có liên quan 1.2.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng Kế toán sử dụng TK 3331- Thuế GTGT để phản ánh số thuế GTGT đầu ra của hàng bán và số thuế GTGT phải nộp của hàng Nhập khẩu , TK này được mở đến cấp ba : + TK 33311: Thuế GTGT đầu ra hàng nội địa , phản ánh số thuế GTGT đầu ra , số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ , số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại , bị giảm giá , số thuế GTGT phải nộp , còn phải nộp + TK 33312 : Thuế GTGT hàng Nhập khẩu , phản ánh số thuế GTGT phải nộp đã nộp và còn phải nộp cho số hàng Nhập khẩu Kết cấu : Bên nợ : - Số thuế GTGT đầu ra đã được khấu trừ - Số thuế GTGT đã nộp vào ngân sách Nhà nước Bên có : - Số thuế GTGT đầu ra phải nộp Dư có : - Số thuế GTGT đầu ra còn phải nộp cuối kỳ Dư nợ : - Số thuế GTGT đã nộp thừa vào Ngân sách Nhà nước 1.2.3.3. Tổ chức hạch toán thuế GTGT đầu ra Khi có hóa đơn GTGT của sản phẩm xây lắp , kế toán căn cư hóa đơn ghi sổ theo dõi doanh thu , sau đó chuyển cho kế toán tổng hợp nhập vào máy vi tính . Sổ theo dõi doanh thu được mở chi tiết cho từng công trình , trên đó thể hiện cụ thể giá trị hợp đồng , giá trị doanh thu lũy kế và doanh thu , thuế GTGT của từng năm , giúp cho việc quản lý doanh thu , thuế GTGT một cách chính xác . Đồng thời so sánh được doanh thu từng năm với tổng giá trị hợp đồng cho biết mức độ thực hiện Hộp đồng xây dựng Khi có khối lượng công việc thực hiện hoàn thành được khách hàng xác nhận , Công ty lập hóa đơn GTGT ghi rõ giá chưa có thuế GTGT, số thuế GTGT và tổng giá thanh toán . Đồng thời kế toán sẽ ghi chép công trình hoàn thành vào các sổ Nhật ký chung(Bảng 1.9) , sổ Cái( Bảng 1.10)và vào Bảng kế số 2- Hàng hóa , dịch vụ bán ra là căn cứ để trình lên cơ quan thuế VD: Khi công trình sửa chữa thiết bị công nghệ sản xuất xi măng Bỉm Sơn hoàn thành ngày 14/12/2006 vơi doanh số bán là 10.793.636,với thuế suất là 10% được bên chủ đầu tư xác nhận , kế toán lập hóa đơn giao cho người mua, dựa trên hóa đơn kế toán thực hiện ghi sổ doanh thu và nhập vào máy tính theo trình tự : Từ màn hình hệ thống chọn “Bán hàng và công nợ phải thu” chọn “Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho” Khi đó Fast cho ra màn hình nhập liệu kế toán tiến hàng nhập thông tin về nghiệp vụ : Loại hóa đơn : 1 “Xuất bán” Mã khách: BS “Công ty xi măng Bỉm Sơn” Địa chỉ : Bỉm Sơn Thanh Hóa Ngày lập chứng từ : 14/12/2006 TK Nợ : 33311 Sau đó con trỏ dịch xuống bản kê phía dưới ta tiến hành nhập tiếp Giá bán: 10.793.636 Mã thuế : 10 Khi nhập đầu đủ các thông tin thì đánh vào “Lưu” Kết quả máy sẽ định khoản : Nợ TK 131: 11.873.000 Có TK 511205: 10.793.636 Có TK 33311: 1.079.364 Tại các địa phương khi có công trình hoàn thành thì người có trách nhiệm liên quan sẽ lập tờ khai thuế GTGT riêng tại địa phương (Bảng 1.8) Bảng 1.8 Mẫu số : 07C/GTGT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Tháng: 12 năm 2006 (Dùng để kê khai thuế cho cơ sở xây lắp có công trình xây lắp ở khác địa phơng nơi đóng trụ sở chính ) Tên cơ sở : Công ty Lắp máy & Xây dựng số 10 Mã số : 5400101273 Địa chỉ : 989 Đờng Giải Phóng - Quận Hoàng Mai- Hà Nội Điện thoại : 04 8649586; Fax: 04 8649581 Địa điểm kinh doanh: Công trình sửa chữa xi măng Bỉm Sơn TT Chỉ tiêu Số Tiền (VND) 1 Tổng giá trị Xây dựng, lắp đặt thực hiện 629,338,182 2 Số thuế phải nộp ( = 1x3% ) 18,880,145 Số thuế phải nộp bằng chữ : Mời tám triệu tám trăm tám mơi nghìn một trăm bốn năm đồng. Xin cam đoan số liệu khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo pháp luật. Nơi gửi tờ khai: Ngày 10 tháng 01 năm 2007 - Cơ quan thuế: Cục thuế Thanh Hoá TM cơ sở - Địa chỉ: Tỉnh Thanh Hoá (Ký tên + đóng dấu) Bảng 1.9 TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý IV năm 2006 Số trang trước chuyển sang Chứng từ Diến giải Số hiệu TK Số phát sinh Số Ngày Nợ Có …… ………. …………………………….. ………. ………. ……… ED/2006B 14/12/2006 Hạch toán doanh thu công trình Bỉm Sơn Phải thu khách hàng Doanh thu công trình Bỉm Sơn Thuế GTGT đầu ra 131 511205 33311 11.873.000 10.793.636 1.079.364 …… …….. ………………………….. …….. ……… ……… ED/2006B 15/12/2006 Hạch toán doanh thu công trình Tuyên Quang -Phải thu khách hàng -Doanh thu công trình Tuyên Quang -Thuế GTGT đầu ra 131 511205 33311 376.729.428 342.480.389 34.249.039 ……. ….. ………………………. …… ……… ………. ED/2006B 17/12/2006 Hạch toán công trình ban quản lý dự án TD4 -Phải thu khách hàng -Doang thu công trình dự án TD4 -Thuế GTGT đầu ra 131 511205 33311 495.031.000 450.028.182 45.002.818 ….. ….. ……………………….. …… ………… ……….. Cộng chuyển trang sau: Bảng 1.10 TRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN TK 33311… Tháng 12/2006 Chứng từ Diễn giải TKDƯ Số phát sinh Số Ngày Nợ Có Dư đầu kỳ 103.406.833 …. ….. ……………………………….. ……….. …….. …….. ED/2006B 14/12/2006 Hạch toán doanh thu công trình Bỉm Sơn 131 1.079.364 ….. ….. …………………………… ……… ……. ……… ED/2006B 15/12/2006 Hạch toán doanh thu công trình Tuyên Quang 131 34.249.039 …… …….. ……………………………. ……. … ………….. ED/2006B 17/12/2006 Hạch toán doanh thu công trình dự án TD4 131 45.002.818 ED/2006B 31/12/2006 Hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ 133101 1.886.521.980 ED/2006B 31/12/2006 Hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCD 1332 134.072.372 Cộng phát sinh 2.021.242.405 2.457.048.979 Dư cuối kỳ 435.806.574 BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, BÁN RA ( Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế kê khai hàng tháng) (Tháng 12 năm 2006 ) Tên cơ sở kinh doanh: Công ty Lắp máy và XD số 10 Địa chỉ: Số 989 - Đường Giải Phóng - Quận Hai Bà trưng - Hà Nội Mã số thuế: 5400101273 Đơn vị tính: đồng Hoá đơn, chứng từ bán Tên Mã số thuế Doanh số Thuế Thuế Ghi Ký hiệu Số Ngày,Th, năm phát hành người mua người mua Mặt hàng bán chưa suất GTGT chú hoá đơn hoá đơn có thuế 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ED/2006B 0033569 11/12/06 BĐHDATĐ Tuyên Quang 0100105870-044 Tuyến năng lợng, đờng ống áp lực 342,480,389 10 34,248,039 ED/2006B 0033570 11/12/06 BĐHDATĐ Tuyên Quang 0100105870-044 LĐ đg ống dãn nớc vào tua bin 1,579,411,914 10 157,941,191 ED/2006B 0033571 14/12/06 Công ty cổ phần XM Bỉm sơn 2800232620 S/c thiết bị công nghệ sx Xi măng 10,793,636 10 1,079,364 ED/2006B 0033573 14/12/2006 Công ty cổ phần XM Bỉm sơn 2800232620 S/c thiết bị công nghệ sx Xi măng 61,564,545 10 6,156,455 ED/2006B 0033574 14/12/2006 Công ty cổ phần XM Bỉm sơn 2800232620 S/c thiết bị công nghệ sx Xi măng 38,284,545 10 3,828,455 ED/2006B 0033575 17/12/2006 Ban quản lý dự án TĐ 4 5900188836 LĐ thiết bị cửa xả thi công 450,028,182 10 45,002,818 Ngày …. tháng ….năm 2006 Người lập biểu Kế toán trưởng (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) 1.2.4. Quyết toán thuế GTGT 1.2.4.1. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ , thuế GTGT phải nộp Cuối kỳ kế toán xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng cách dựa vào bảng kê số 3 “Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào” , sổ cái , sổ Nhật ký , sổ chi tiết TK 133” để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Để xác định số thuế GTGT đầu ra thì kế toán dựa vào bảng kê số 2- “Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra , sổ chi tiết TK 3331” , sổ Cái , sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết TK 3331 . Căn cứ các loại sổ và bảng trên kế toán tiến hàng lập “Tờ khai thuế GTGT” trình với cơ quan thuế (Bảng 1.12) Doanh nghiệp khi tính thuế GTGT đầu ra thì cần tác biệt rõ số thuế đã nộp tại địa phương (2% và 3% giá trị công trình ) và số thuế GTGT đầu ra còn phải nộp tại cơ quan chủ quản bằng cách dựa vào các loại sổ có liên quan như sổ chi tiết TK 3331 , sổ Nhật ký chung, sổ Cái TK 3331 để xác định số thuế GTGT đầu ra . Để chứng minh số thuế đã nộp tại địa phương thì công ty cần phải trình cho cơ quan thuế 2 loại giấy tờ sau : +Giấp phôtô đã nộp tiền +Làm công văn gửi cục thuế Hà Nội Phần thuế đã nộp tại địa phương kế toán công ty định khoản như sau Nợ TK 33311 ( 3% x Doanh thu công trình) Có TK 112 : Bảng 1.11 Nơi nhận tờ khai : Phòng QLDNNN số 1 Mẫu số 01/GTGT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( GTGT) {01} Kỳ kê khai : Tháng 12 năm 2006 {02} Mã số thuế : 5400101273 {03}Tên cơ sở kinh doanh : Công ty Cổ phần Lilama 10 {04} Địa chỉ trụ sở: 989 Đờng Giải phóng {05} Quận/ Huyện: Hoàng mai {06}Tỉnh/ Thành phố : Hà nội {07} Điện thoại : 048649584 -{08} fax: 04 8649581 {09} E-MaiL: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Giá trị HHDV STT Chỉ tiêu Thuế GTGT A Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ [10] B Thuế GTGT còn đợc khấu trừ kỳ trớc chuyển sang [11] 2,059,067,569 C Kê khai thuế GTGT phải nộp ngân sách nhà nớc I Hàng hoá dịch vụ mua vào 1 Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ [12] 16,354,899,426 [13] 1,155,453,605 a Hàng hoá dịch vụ mua vào trong nớc [14] 16,354,899,426 [15] 1,103,614,773 b Hàng hoá dịch vụ nhập khẩu [16] [17] 51,838,832 2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trớc a Điều chỉnh tăng [18] [19] b Điều chỉnh giảm [20] [21] 3 Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào [22] 3,214,521,174 4 Tổng số thuế GTGT đợc khấu trừ kỳ này [23] 3,214,521,174 II Hàng hoá dịch vụ bán ra 1 Hàng hoá dịch vụ bán ra trong kỳ [24] 60,190,277,017 [25] 5,114,700,621 1.1 Hàng hoá dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] 0 0 1.2 Hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [27] 60,190,277,017 [28] 5,114,700,621 a Hàng hoá dịch vụ bán ra chịụ thuế suất 0 % [29] b Hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30] 18,086,534,663 [31] 904,326,488 C Hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32] 42,103,742,354 [33] 4,210,374,133 2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trớc a Điều chỉnh tăng [34] [35] b Điều chỉnh giảm [36] [37] 3 Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([38]=[ 24]+[34]-[36];[39]=[25]+[35]-[37]) [38] 60,190,277,017 [39] 5,114,700,621 III Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp kỳ này 1 Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40]=[39]-[23]-[11]) [40] 1,900,179,447 2 Thuế GTGT cha khấu trừ hết kỳ này [41] 2.1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này [42] 2.2 Thuế GTGT còn đợc khấu trừ chuyển kỳ sau [43] Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai Ngày lập tờ khai… /… /2006 Hà nội ngày … tháng … năm 2007 Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh (Ký tên, đóng dấu 1.2.4.2. Kê khai và quyết toán thuế GTGT cho cơ quan thuế Cuối kỳ , kế toán thuế lập các bảng kê khai tính thuế GTGT phải nộp (mẫu 01/GTGT) . Trong đó kê khai đầy đủ các chỉ tiêu thuế GTGT của hàng bán ra theo từng mức thuế suất khác nhau , số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh, số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang và thuế GTGT phải nộp kỳ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần LILAMA10.docx
Tài liệu liên quan