Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty nông sản Hà Tây

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN

XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 3

I-/ SỰ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM - HÀ TÂY. 3

1-/ SỰ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY “NÔNG SẢN THỰC PHẨM - HÀ TÂY” 3

2-/ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ TÂY. 3

3-/ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 4

4-/ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ TÂY. 6

II-/ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 7

1-/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY 7

2-/ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY 7

3-/ HÌNH THỨC ÁP DỤNG KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 9

4-/ CÁC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG. 11

5-/ CHỨNG TỪ SỔ SÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY ÁP DỤNG. 12

PHẦN II - TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN

TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM

HÀ TÂY 14

I-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ TÂY 14

1-/ VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY. 14

2-/ PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY. 14

3-/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG - CHIA LƯƠNG VÀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG. 15

4-/ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN BHXH TRẢ THAY LƯƠNG. 17

5-/ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ. 18

II-/ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 18

1-/ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. 18

2-/ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 31

3-/ KẾ TOÁN BHXH TRẢ THAY LƯƠNG. 34

4-/ SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP 39

PHẦN III - NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 43

I-/ NHẬN XÉT CHUNG: 43

1-/ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT. 43

2-/ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG CỦA CÔNG TY. 43

3-/ VỀ CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 43

II-/ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA BẢN THÂN. 44

III-/ KẾT LUẬN CHUNG. 44

 

doc48 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1021 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty nông sản Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Nông sản Hà Tây.DOC
Tài liệu liên quan