Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở công ty TNHH Văn Trọng

MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1. Vị trí, vai trò của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Đặc điểm 3

1.3. Yêu cầu trong quản lý vật liệu 3

1.4. Nhiệm vụ kế toán vật liệu 4

2. Phân loại và đánh giá vật liệu 4

2.1. Phân loại vật liệu 4

2.2 Đánh giá vật liệu 6

2.2.1. Đánh giá vật liệu theo giá thực tế 6

2.2.1.1. Vật liệu nhập kho 6

2.2.1.2 Vật liệu xuất kho 7

2.2.2. Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán 9

3. Kế toán chi tiết vật liệu 9

3.1 Chứng từ sử dụng 9

3.2. Hạch toán chi tiết vật liệu 10

3.2.1. Phương pháp thẻ song song 10

3.2.2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 11

3.2.3. Phương pháp sổ số dư 11

4. Kế toán tổng hợp vật liệu 12

4.2. Tài khoản kế toán sử dụng 13

4.2. Kế toán tổng hợp vật liệu

II. THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH VĂN TRỌNG 23

1. Đặc điểm chung của Công ty 23

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 23

1.2 Đặc điểm về tổ chức sản xuất 23

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty 25

1.4. Tổ chức phòng tài chính-kế toán 26

2. Tổ chức kế toán vật liệu ở Công ty TNHH Văn Trọng 27

2.1. Đặc điểm vật liệu của Công ty 27

2.2. Phân loại vật liệu 27

2.3. Đánh giá vật liệu 27

2.4. Kế toán chi tiết vật liệu tại Công ty 29

2.5 Kế toán tổng hợp vật liệu tại Công ty 35

2.5.1. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu 35

2.5.1.1. Nguồn mua ngoài 35

2.5.1.2. Kế toán nhập vật liệu từ gia công chế biến 37

2.5.2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu 42

III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY TNHH VĂN TRỌNG 49

1. Công tác phân loại vật liệu 49

2. Công tác đánh giá vật liệu 49

3. Hạch toán vật liệu thuê ngoài gia công 49

4. Sử dụng bảng kê số 3 - Bảng kê tính giá thực tế vật liệu 50

5. Sử dụng bản phân bổ số 2 50

6. áp dụng tin học trong công tác kế toán 50

KẾT LUẬN 50

 

 

doc71 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1095 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở công ty TNHH Văn Trọng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán vật liệu ở Công ty TNHH Văn Trọng.DOC
Tài liệu liên quan