Chuyên đề Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây

 

 

 

39

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I. Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp In Hà Tây 3

1. Quá trình hình thành và phát triển 3

2. Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng mà Xí nghiệp đã đạt được

trong 5 năm gần đây (1997 - 2001) 4

3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 5

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Xí nghiệp In Hà Tây 6

5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán

ở Xí nghiệp In Hà Tây 8

5.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp In Hà Tây 8

5.2. Cơ cấu và chức năng nhiệm vụ của từng thành viên

trong bộ máy kế toán 9

5.3. Hình thức kế toán của Xí nghiệp In Hà Tây 10

Phần II. Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu

và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu ở Xí nghiệp

In Hà Tây 12

I. Hệ thống tổ chức hạch toán tài khoản ở Công ty 12

II. Tổ chức hạch toán chứng từ tại đơn vị 12

III. Hệ thống tổ chức sổ kế toán và các báo cáo của Xí nghiệp

In Hà Tây 13

IV. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây 13

1. Đặc điểm nguyên vật liệu của Xí nghiệp In Hà Tây 13

2.Phân loại nguyên vật liệu Xí nghiệp In Hà Tây 13

3. Công tác quản lý nguyên vật liệu ở Xí nghiệp In Hà Tây 14

4. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu ở Xí nghiệp In Hà Tây 15

5. Hạch toán tổng hợp nhập xuất tại Xí nghiệp In Hà Tây 17

 

5.1. Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu ở

Xí nghiệp In Hà Tây 17

5.2.Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu ở

Xí nghiệp In Hà Tây 20

V. Công tác phân tích kinh tế về tình hình cung ứng sử dụng và

dự trữ nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh ở

Xí nghiệp In Hà Tây 32

VI. Nhận xét về thực trạng hạch toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp

In Hà Tây 33

1. Những ưu điểm 34

2. Những hạn chế 35

3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu

ở Xí nghiệp In Hà Tây 36

KẾT LUẬN 38

 

doc41 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 985 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây.DOC
Tài liệu liên quan