Chuyên đề Vấn đề quản lý nhân sự ở chi nhánh công ty gốm và thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera

Trong thời đại ngày nay,với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của công nghệ thông tin,có rất nhiều ngôn ngữ lập trình ra đời nhằm giải quyết các bài toán quản lý trong mỗi cơ quan doanh nghiệp đựơc nhanh chóng và tối ưu.

Ngôn ngữ lập trình MICROSOFT ACCESS là một ngôn ngữ phổ thông,giải quyết dễ dàng công tác quản lý tính toán,cập nhật.trên cơ sở dữ liệu cũng hết sức phong phú.

Hiện nay ngôn ngữ lập trình ACCESS đang là ngôn ngữ phổ biến trong các cơ quan doanh nghiệp ở nước ta,phục vụ cho công tác quản lý .Do vậy em chọn ngôn ngữ lập trình ACCESS cho đề tài của em.

 

doc38 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 981 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Vấn đề quản lý nhân sự ở chi nhánh công ty gốm và thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hành ở nguyên giá rất cao và chiếm một lượng lớn về số tiền đầu tư. Điều này cho thấy rằng Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera là một đơn vị lớn chính yếu của Công ty Gốm và Thuỷ tinh Đà Nẵng và công ty đã đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất,những máy móc trang thiết bị hiện đại có giá thành cao,cho nên công ty phải nổ lực không ngừng trong hoạt động kinh doanh để đem lại khoảng doanh thu tương xứng với chi phí Công ty Gốm và Thuỷ tinh trang bị cho công ty. PHẦN II : KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ. -------------------&------------------- I.THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ Ở CÔNG TY : 1.Vấn đề quản lý nhân sự : Công tác quản lý nhân sự ở Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera cũng không khác mấy so với việc quản lý nhân sự ở các công ty bạn,tuy nhiên cũng có một số điểm khác biệt nổi trội để phù hợp với đặc thù của công ty. Công tác quản lý nhân sự ở đây cũng đơn thuần quản lý về : Hồ sơ nhân viên, Quan hệ gia đình,Quá trình công tác,khen thưởng - kỹ luật ........... Hồ sơ nhân viên Qúa trình công tác Quan hệ gia đình Khen thưởng - Kỷ luật Quá trình hoạt động Quá trình đào tạo Tình hình sức khoẻ Nhân Viên Công tác quản lý nhân sự ở công ty đi sâu vào và phân tích các thông tin trên để hiểu rõ. Hồ sơ nhân viên : Bao gồm các thông tin cần thiết về nhân viên tại công ty : Mã CB,họ lót,tên,chức vụ,bộ phận công tác,ngày sinh,quê quán..... Quá trình công tác : là các thông tin về quá trình làm việc của nhân viên : Ngày vào ngành ,Chức vụ,bộ phận công tác..... Quan hệ gia đình là các thông tin về mối quan hệ của cán bộ công nhân viên với gia đình như : họ tên người quan hệ,địa chỉ,quê quán,ngày sinh,dân tộc..... Khen thưởng - kỷ luật : HÌnh thức khen thưởng kỷ luật,quyết định khen thưởng kỷ luật..... Quá trình hoạt động : Ngày vào đoàn,ngày vào đảng..... Quá trình đào tạo : Quyết định cử đi học,ngành học..... Tình hình sức khoẻ : Các thông tin liên quan đến tình trạng sức khoẻ của nhân viên trong quá trình công tác tại công ty. 2.Dữ liệu đầu vào : Bao gồm Bảng sơ yếu lý lịch của cá nhân trong quá trình xin việc của công ty.Sau khi quá trình tuyển chọn bằng phỏng vấn thì sẽ có quyết định thử việc của công ty,trong thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu thì sẽ đi đến hợp đồng lao động giữa công ty và các nhân nhân viên được nhận vào làm việc tại công ty. Thông tin về các phòng,tổ thuộc công ty là cơ sở để sau này phân phối nhân viên sau khi ký kết hợp đồng lao động về làm việc.Đây cũng là cơ sở cho việc thống kê và tìm kiếm sau này dựa theo thông tin của phòng,tổ chức làm việc. Thông tin khác chi tiết hơn nhằm lợi ích cho người quản lý ,cho công tác quản lý và mang lại hiệu quả cao trong công việc như : Chức vụ,tôn giáo,giới tính,chuyên môn,thành phần gia đình........ Bảng sơ yếu lý lịch : Là lời khai của mỗi cá nhân nhân viên trong quá trình đến xin việc tại Công ty Gốm và Thuỷ tinh Đà Năng,nó bao gồm những thông tin chính xác về cá nhân,quan hệ với các cá nhân khác,quá trình công tác trước đây........... Thông tin trong bảng sơ yếu lý lịch là cơ sở cho việc phục vụ công tác thiết lập hồ sơ nhân sự trong công ty,hoặc lập các báo cáo về tình hình nhân sự tại công ty ........... Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc Sơ Yếu Lý Lịch Họ lót :............................................... Tên :............................................................ Nam,nữ : ..................................................................................... Ngày,tháng,năm sinh : ..................................................................... Địa chỉ thường trú,tạm trú : ............................................................. Trình độ văn hoá : ............................................................................. Nghề nghiệp chuyên môn : ............................................................... Trình độ ngoại ngữ : ........................................................................ Tình trạng sức khoẻ : ....................................................................... Tiểu sử bản thân từ năm 18 tuổi đến nay,có tiền án tiền sự hay không ? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Quan hệ gia đình . Họ tên cha,mẹ,anh chị em,vợ chồng,con,hiện đang làm gì,ở đâu........? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây hoàn toàn đúng với sự thật. Đà nẵng,ngày.....tháng.....năm Xác nhận Ký tên của chính quỳên địa phương (ghi rõ họ tên) b/ Quyết định thử việc : Sau khi trải qua một đợt phỏng vấn tại Công ty Gốm và Thuỷ tinh Đà Nẵng,người lao động nếu đáp ứng đựơc các yêu cầu thì sẽ được tuyển chọn và được chuyển về Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera (chi nhánh của Bưu Điện Thành Phố) để thử việc (quyết định tuyển dụng lao động thuộc trách nhiệm của Bưu Điện Thành Phố) : Bưu Điện Thành Phố Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đà Nẵng. Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc à ------- à à ------- à Quyết định số : ........... Đà Nẵng,ngày.....tháng.....năm..... Quyết Định Thử Việc Lao Động. Căn cứ theo theo quyết định số 1899/QĐ - TCCB ngày 05/07/1997 của Tổng Giám Đốc công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam quyết định triễn khai hoạt động của Công Ty Viễn Thông trực thuộc Bưu Điện Thành Phố Đà Nẵng Căn cứ theo yêu cầu tuyển dụng lao động của công ty và khả năng của người lao động : Quyết Định + Nay tiếp nhận ông/bà : ................................ , sinh ngày .................được thử việc tại Công Ty với thời gian thử việc là hai tháng,kể từ ngày .............. Sau thời gian thử việc tại công ty,quyết định tuyển dụng nhân viên là do Giám Đốc Công Ty quyết định và đề đạt lên Bưu Điện Thành Phố Đà Nẵng. + Ông bà nói trên được hưởng mức lương,bậc lương,hệ số lương theo cách tính lương của công ty . + Các ông/bà trưởng các phòng ban,tổ,phó giám đốc,giám đốc trực thuộc công ty chịu trách nhiệm tiếp nhận và phân công công tác cho nhân viên theo quyết định này. Giám Đốc Công Ty Hợp đồng lao động : Sau khi thử việc tại công ty,nếu người lao động đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng của công ty và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì chính thức được nhận vào làm việc tại Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera .Khi đó sẽ đi đến ký kết hợp đồng lao động giữa hai bên để ràng buộc về quyền lợi của người lao động và nghĩa vụ đối với công ty.Hợp đồng lao động nêu rõ quyền lợi được hưởng của người lao động,quyền hạn và công việc của người lao động,thuộc sự quản lý của tổ,phòng ban nào.?ai phụ trách?Chức vụ,bậc lương........theo tính chất công việc.Đây cũng là cơ sở cho việc thống kê,báo cáo tình hình nhân sự tại công ty. Số ........... Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc Đà nẵng,ngày.....tháng.....năm..... Hợp Đồng Lao Động Chúng tôi một bên là ông bà : ................................................................................. Chức vụ :................................................. Đại diện cho Công Ty Điện Thoại : ........................................................................................................... Một bên là ông bà :.................................................................................................. Sinh ngày ................................tháng.............................năm................................... Thường trú tại :........................................................................................................ Số chứng minh nhân dân :...................................................................................... Cấp ngày.............................tháng...................................năm................................. Nay thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm theo những điều khoản sau đây : + Ông bà............................................làm việc theo hợp đồng lao động này từ ngày..............tháng...........năm........... đến ngày..........tháng...........năm.............. Quá trình thử việc từ ngày...........tháng...........năm đến ngày........tháng.....năm..... Tại công ty viễn thông với : chức vụ :............................. và công việc :.............................................................. + Thời gian làm việc : ............................................................................................ được cấp phát dụng cụ làm việc : .......................................................................... làm việc với điều kiện an toàn lao động theo quy định hiện hành của nhà nước. + Nghĩa vụ,quyền hạn và quyền lợi người lao động được hưởng : ................................................................................................................................. + Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động : ................................................................................................................................ + Các điều khoản chung : Những thoả thuận chung : ....................................................................... Hợp đồng có hiệu lực từ ngày .....tháng.....năm..... đến ngày.....tháng.....năm..... + Hợp đồng phân thành hai bản : 1 bản do người lao động giữ 1 bản do người sử dụng lao động giữ Người lao động Người sử dụng lao động (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) Các hệ thống dữ liệu khác : Thông tin về chức vụ,tôn giáo,thành phần gia đình,chuyên môn ........... Tất cả hệ thống thông tin,dữ liệu trên góp phần giảm thiểu công việc cho người quản lý và đem lại hiệu quả trong công việc. 3.Dữ liệu đầu ra : Nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý của công ty,dữ liệu đầu ra là các báo cáo lao động ở các phòng,tổ để dẫn đến báo cáo chung về tình hình tăng giảm lao động của công ty.Các báo cáo về tình hình thu chi ở từng bộ phận,cung cấp thiết bị cho các phòng,tổ hay cho các cá nhân có nhu cầu trong công ty.....Các báo cáo (Báo cáo tăng giảm lao động,báo cáo tình hình thu nhập,báo cáo phân tích lao động..... ) thông qua phó giám đốc,giám đốc duyệt rồi trình lên Công ty Gốm và Thuỷ tinh để được cấp phát hoặc phê nhận. 4.Dữ liệu tính toán : Tổng số : số lượng công nhân viên,số phòng,tổ,số lãnh đạo ( giám đốc,phó giám đốc ) . Bậc lương : theo quy định tương ứng với tính chất công việc,trình độ,thâm niên công tác,chức vụ........ Công tác quản lý nhân sự ở công ty Viễn THông không đặt nặng vấn đề tính Luơng vì đã có một chương trình tính Lương riêng biệt và công tác tính Lương ở đây hết sức phức tạp. Thâm niên công tác = ( Năm hiện tại ) - ( Năm vào ngành ) II.CHI TIẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ Ở CHI NHÁNH CÔNG TY GỐM VÀ THUỶ TINH TẠI ĐÀ NẴNG VIGLACERA : Sau khi nhận hồ sơ của người lao động,ký kết hợp đồng lao động thì công tác quản lý nhân sự bắt đầu thực hiện.Người quản lý cập nhật đầy đủ các thông tin về lý lịch,hồ sơ nhân viên và trong quá trình quản lý thì phaỉ cập nhật thông tin thường xuyên về nhân viên như : quyết định cử đi học,bằng cấp,trình độ,đào tạo,vào đảng........để đưa ra các quyết định đúng đắn về việc phân bổ bộ phận làm việc,chuyển bộ phận làm việc hoặc các quyết định khen thưởng,kỷ luật,quyết định tuyển dụng hay tinh giảm biên chế...........Xét chất lượng làm cơ sở cho việc tính lương từng tháng . Là một trong số các chi nhánh của Công ty Gốm và Thuỷ tinh Đà Nẵng.....nên việc phân bổ nhân sự hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Phòng Tổ Chức Hành Chính thuộc Công ty Gốm và Thuỷ tinh Đà Nẵng.Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera chịu trách nhiệm quản lý : Nhân viên nộp hồ sơ cho phòng Tổ Chức Hành Chính thuộc Công ty Gốm và Thuỷ tinh Đà Nẵng và được gọi phỏng vấn ,nếu phù hợp công ty sẽ ra quyết định phân bổ nhân viên về công tác tại một trong số các chi nhánh của Công ty Gốm và Thuỷ tinh : Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera... Được chuyển về Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera ,nhân viên nhận được quyết định thử việc của Ban Giám Đôc Công Ty,sau quá trình thử việc phù hợp nhân viên nhận được hợp đồng lao động có chữ ký của cả hai bên : Người sử dụng lao động và người lao động chia thành hai bản và mỗi bên giữ một bản.Người quản lý phân phối nhân viên về một bộ phận công tác phù hợp với trình độ và hữu ích cho công ty,đồng thời cập nhật thông tin cá nhân nhân viên vào chương trình quản lý và tiến hành công tác quản lý nhân viên. Nhìn chung công tác quản lý nhân sự ở Công Ty cũng là một quá trình phức tạp,đòi hỏi phải cập nhật thông tin quản lý một cách thường xuyên ở người quản lý.Để kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn và những thông tin cần thiết về nhân sự như quyết định khen thưởng,lên chức,lên lương..............lên ban lãnh đạo của công ty,người quản lý cần phải theo dõi thường xuyên diễn biến,thay đổi về nhân sự của công ty . III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ: 1.Bảng dữ liệu sơ cấp : Sau phân tích hiện trạng và khảo sát thực tế ở Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera ,xác định hiện trạng đi đến tìm hiểu công việc và từng đối tượng liên quan để đưa ra một loạt các dữ liệu thô ( chưa qua xử lý,phân tích) gọi là dữ liệu sơ cấp . Sau đây là danh sách dữ liệu sơ cấp thu thập được từ hệ thống thông tin quản lý nhân sự ở công ty : Số thứ tự Tên dữ liệu Ký hiệu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Mã cán bộ Họ và tên cán bộ Giới tính của cán bộ Ngày tháng năm sinh cán bộ Nơi sinh Quê quán Quốc tịch Điạ chỉ Điện thoại Dân tộc Số chứng minh nhân dân Tôn giáo Thành phần gia đình Họ tên cha Họ tên mẹ Tình trạng hôn nhân Họ tên vợ(chồng) Họ tên con Địa chỉ của người có quan hệ Ngày sinh của người có quan hệ Quê quán của người có quan hệ Dân tộc của người có quan hệ Nghề nghiệp của người có quan hệ Chức vụ của cán bộ nhân viên Bộ phận công tác của nhân viên Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Ngày vào Đảng Ngày vào Đoàn Trình độ văn hoá Trình độ chuyên môn Ngoại ngữ Ngày hợp đồng lao động Ngày vào ngành Hệ đào tạo cán bộ Khen thưởng kỷ luật Hình thức khen thưởng kỷ luật Lý do khen thưởng kỷ luật Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Diachi Dienthoai Dantoc SoCMND Tongiao TPGĐ Hotencha Hotenme TTHN Hotenvo(chong) Hotencon Diachiqh Ngaysinhqh Quequanqh Dantocqh Nghenghiepqh Chucvu Bophancongtac BHXH BHYT Ngayvaodang Ngayvaodoan Trinhdovh Trinhdocm Ngoaingu Ngayhopdong Ngayvaonganh HeDT KTKL HthucKTKL LydoKTKL 2.Tổ chức bộ mã cho chương trình : Giới thiệu một số loại mã số thường dùng : Có rất nhiều loại mã số khác nhau tuỳ thuộc chương trình,sau đây giới thiệu một số bộ mã thông dụng : Mã số tuần tự : nguyên tắc thiết kế đơn giản : cứ một đối tượng xuất hiện thì sẽ gán cho một tập hợp số nguyên kế tiếp nhau theo thứ tự xuất hiện. Ưu điểm : dễ nhận diện,khó lẫn lộn và việc xây dựng có thể tiến hành dễ dàng Nhược điểm : không mang ý nghĩa gì tuy nhiên cũng có tính chất gợi nhớ và không cho phép chèn thêm một mã số mới giữa hai mã số cũ Mã gợi nhớ : cho phép sự ghi nhớ dễ dàng và có ý nghĩa bởi chúng mang tính gợi nhớ những đối tượng cần mã hoá. Ưu điểm : dễ xây dựng,nhận diện Nhược điểm : nếu các đối tượng có cùng tên gọi thì dễ lẫn lộn và gây khó khăn trong trường hợp đối tượng mã hoá có sự thay đổi nào đó. Mã mô tả : dùng mô tả những đặc tính của đối tượng. Ưu điểm : tính chất đơn giản,dễ hiểu.Có thể nới rộng được vì khi có những đối tuợng mới được đưa vào thì bao giờ cũng tương ứng những giá trị mới đối với các đặc tính được quan tâm đến. Nhược điểm : gặp nhiều rủi ro bởi việc nhận dạng sẽ rắc rối nếu số đặc tính được lựa chọn không cho phép phân biệt hai thực thể trong mọi trường hợp.sử dụng quá thường xuyên những ký tự chữ nên dễ gây ra các vấn đề đối với một số đối tượng Mã ghép nối : được chia ra nhiều vùng,mỗi vùng ứng với một đặc tính. Ưu điểm : dễ nhận diện,khả năng phân tích thống kê và kiểm tra một số đặc tính Nhược điểm : cần đến một số lượng lớn ký tự do vậy cần thiết phải lựa chọn những đặc tính ổn định. Mã phân cấp : chia đối tượng chính thành các nhóm đối tượng và gán cho chúng các giá trị.Trong các nhóm đối tượng có thể chia thành các nhóm chi tiết hơn và gáng các giá trị tương ứng. Ưu điểm : dễ lập dễ tập hợp phân tích số liệu. Nhược điểm : khó nhớ,khó nhận diện Tổ chức bộ mã của chương trình : Macb : (Mã cán bộ ) : xxx ( là những số mang tính thứ tự ) Như : 001 là nhân viên thứ nhất. Macv : ( Mã chức vụ ) : xxx ( là những ký tự thể hiện chức vụ nhân viên) Như : PGĐ: phó giám đốc PPH : Phó Phòng. GĐO: Giám đốc TPP : Trưởng phòng Madonvi: ( Mã đơn vị ) : xxxxx ( biểu thị cho đơn vị trực thuộc ) 2 ký tự đầu biểu thị cho đơn vị trực thuộc như : PB : nếu là phòng ban TO : nếu là Tổ TT : nếu là trung tâm 3ký tự sau biểu thị chức vụ của nhân viên hay trách nhiệm của bộ phận công tác như : PBGĐO : phòng giám đốc PBPGĐ : Phòng phó giám đốc TOKTH : Tổ kỹ thuật TTKTH : Trung tâm kỹ thuật MaHD : ( Mã hợp đồng ) : xxx Như : TBC : theo biên chế THĐ: theo hợp đồng MaDT : ( Mã hệ Đào Tạo ) : xx Như : TC : Tại chức CQ : Chính quy 3.Xây dựng từ điển dữ liệu : Từ điển dữ liệu là một danh sách các dữ liệu được sử dụng trong hệ thống thông tin với một số đặc trưng về tên,kiểu,lĩnh vực tác dụng,các quy tắc tác động. Trước khi xây dựng từ điển dữ liệu cần phải phân tích cặn kẽ dữ liệu,thanh lọc dữ liệu nhằm tránh tối đa các hiện tượng mập mờ. STT Dữ liệu Loại Kiểu Dữ Liệu Quy tắc quản lý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Diachi Dienthoai Dantoc Tongiao TPGĐ SoCMND MaCV Chucvu Madonvi Donvi Ngayvaodang Ngayvaodoan Anh Trinhdonn Trinhdovanhoa Trinhdocm MaHD Ngayhopdong Ngayvaonganh MaDT HeDT BHXH BHYT HthucKTKL LydoKTKL Thamnienctac Lydoroicongty N_roicongty Mabacluong HSL Phucapcv Chatluongcv KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT TT TT KTT KTT TT KTT KTT KTT KTT TT KTT C(4) C(10) L(2) D(9) C(30) C(90) C(20) C(90) N(10) C(10) C(20) C(40) N(20) C(50) C(10) C(5) C(10) D(9) D(9) OLE C(20) C(20) C(30) C(4) D(9) D(9) C(4) C(20) N(5) N(5) C(50) Memo N(3) C(20) D(9) C(5) N(4) N(10) C(5) QT1 Ghi chú : KTT : không tính toán TT : tính toán C : Character ( ký tự ) N : Numberic ( số ) D : Date ( kiểu ngày ) L : Logic Memo : Kiểu nhớ QT1 : Thâm niên công tác = năm hiện tại - năm vào ngành 4.Xây dựng ma trận phụ thuộc hàm : xây dựng ma trận phụ thuộc hàm để thấy được mối quan hệ và phụ thuộc lẫn nhau giữa các dữ liệu : Nguồn Đích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1.MaNV x 2.Hoten x x 3.Gioitinh x x 4.Ngaysinh x x 5.Noisinh x x 6.Quequan x x 7.Diachi x x 8.Dienthoai x x 9.Quoctich x x 10.Dantoc x x 11.Tongiao x x 12.Ngayvaodoan x x 13.Ngayvaodang x x 14.TPGĐ x x 15.Lydoroicongty x x 16.N_roicongty x x 17.Trinhdonn x x 18.Anh x x 19.Trinhdocm x x 20.MaCV x x 21.Chucvu x x x 22.Madonvi x x 23.Bophancongtac x x x 24.Diachi x x x 25.Dienthoai x x x 26.MaHD x x 27.Ngayhopdong x x x 28.BHXH x x 29.BHYT x x 30.MaDT x x 31.HeDT x x x 32.Mabacluong x x 33.HSL x x x 34.Phucapcv x x x 35.Chatluongcv x x x 5.Mô hình ý niệm của bài toán quản lý : Các thực thể của bài toán nhân sự : HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi Dantoc Tongiao Ngayvaodang Ngayvaodoan .............. LOAIHD MaHD LoaiHD Ngayhopdong .................... DONVI Madonvi Bophancongtac .................... HEDT MaDT HeDT .................... CHUCVU MaCV Chucvu .................... KTKL Macb HthucKTKL LydoKTKL .................... BACLUONG Mabacluong HSL Phucapchucvu ChatluongCV .................... Thực thể khen thưởng kỷ luật : ( KTKL) : có Macb là khoá chính chứa các thông tin về hình thức,lý do KTKL ........ đối với cán bộ. Thực thể Loại Hợp Đồng : (LOAIHD) : có MaHD làm khoá chính,chứa các thông tin về loại hợp đồng lao động. Thực thể Đơn Vị : (DONVI ) : có Madonvi làm khoá chính,chứa các thông tin về bộ phận công tác của cán bộ,mã đơn vị,điện thoại nơi công tác........ Thực thể Hồ Sơ Nhân Viên : ( HOSONV ) : có Macb làm khoá chính,chứa các thông tin cá nhân của nhân viên. Thực thể Chức Vụ : có MaCV làm khoá chính chứa các thông tin về chức vụ của nhân viên như mã chức vụ,chức vụ ..... Thực thể Hệ Đào Tạo : có MaDT làm khoá chính Thực thể Bậc Lương : có Mabacluong là khoá chính, chứa các thông tin khái quát về cách tính lương của Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera với cách tính lương theo phụ cấp chức vụ,theo chất lượng công việc và mức phức tạp của công việc. + Kết hợp giữa thực thể HOSONV và thực thể LOAIHD : các thực thể chỉ ra rằng mỗi nhân viên chỉ có thể có một hợp đồng duy nhất và mỗi hợp đồng thì chỉ của duy nhất một nhân viên. HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. LOAIHD MaHD LoaiHD Ngayhopdong .................... HDLD So HD Ngayhopdong Ngayvaonganh ........... 1-n 1-1 + Kết hợp giữa thực thể HOSONV và thực thể DONVI : Mỗi nhân viên chỉ có một đơn vị nhất định và mỗi đơn vị có thể có một hoặc nhiều nhân viên. DONVI Madonvi Bophancongtac .................. HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. Thuộc Gồm 1-n 1-1 + Kết hợp giữa thực thể HOSONV và thực thể CHUCVU : Môĩ nhân viên đều có một chức vụ nhất định còn mỗi chức vụ có thể của một hoặc của nhiều nhân viên. HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. CHUCVU MaCV Chucvu .................. 1-n 1-1 Có Của + Kết hợp giữa thực thể HOSONV và thực thề KTKL : Mỗi nhân viên có thể không có hoặc có nhiều lần khen thuởng kỷ luật,còn mỗi khen thưởng kỷ luật chỉ có thể của một nhân viên duy nhất. KTKL Macb HthucKTKL LydoKTKL .................... HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. 0-n 1-1 Có Của + Kết hợp giữa thực thể HOSONV và thực thể HEDT : Mỗi nhân viên có thể có một hoặc nhiều hệ đào tạo,còn mỗi hệ đào tạo thì có thể của một hoặc nhiều nhân viên. HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. HEDT MaDT HeDT .................. QTDT Từ ngày Đến ngày ........ 1-n 1-n + Kết hợp giữa thực thể HOSONV và thực thể BACLUONG : mỗi nhân viên chỉ có thể có một bậc lương duy nhất còn mỗi bậc lương có thể của một hoặc của nhiều nhân viên. BACLUONG Mabacluong HSL Phucapchucvu ChatluongCV .................... HOSONV Macb Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi .............. QTLUONG ............... 1-1 1-n Xây dựng mô hình thực thể kết hợp : (Trang Bên) Xác định sơ đồ phân cấp chức năng : Quản Lý Nhân Sự Quản lý thông tin Tìm kiếm thông tin Tổng hợp thông tin - theo Chuyên môn - Báo cáo - theo Chức vu - Cập nhật - theo Phòng ban - Danh mục - theo Họ tên - theo Mã nhân viên - theo Quê quán .............. TPGĐ Macb Hotencha Hotenme Hotenvo(chong) Hotencon ................. 1-n BACLUONG Mabacluong HSL Phucapchucvu ChatluongCV .................... 1-1 KTKL Macb HthucKTKL LydoKTKL .................... 1-1 QTLUONG ............... Có Của 1-1 1-1 HOSONV Macb MaCV MaDT Madonvi Mabacluong MaHD Hoten Gioitinh Ngaysinh Noisinh Quequan Quoctich Dienthoai Diachi Dantoc Tongiao Ngayvaodang Ngayvaodoan .............. HDLD SoHD Ngayhopdong Ngayvaonganh ........... 0-n DONVI Madonvi BophancongtacDienthoai .................... 1-n LOAIHD MaHD LoaiHD Ngayhopdong .................... 1-n 1-1 1-1 Thuộc Gồm 1-n HEDT MaDT HeDT .................. 1-n 1-1 CHUCVU MaCV Chucvu .................. 1-n QTDT Từ ngày Đến ngày ........ Có Của PHẦN III : THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ----------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVấn Đề Quản Lý Nhân Sự Ở Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nẵng Viglacera.doc
Tài liệu liên quan