Đặc điểm và tình hình chung công ty TNHH bao bì nhựa Sài Gòn (saplastic)

Để đơn giản trong tính toán, đồng thời để so sánh các giá trị, chỉ tiêu tài chính trong dự án, đơn vị tiền tệ được tính toán trong dự án được dùng thống nhất là đồng Đô-la Mỹ (USD) (được quy đổi từ VNĐ) ; Và do đó các giá trị nhập khẩu thiết bị, mua bán bằng tiền Việt Nam như tiền lương, chi phí xây dựng, lắp đặt, mua nguyên vật liệu trong nước. đều được quy đổi ra tiền Đô-la Mỹ. Tỷ giá hối đoái vào thời điểm lập dự án là 15.000 VNĐ tương đương 01 Đô-la Mỹ (USD) (tháng 02/2001).

A - Vốn cố định

 Vốn máy móc, thiết bị (1.837.000 USD) : mua theo hình thức trả chậm nước ngoài, lãi suất từ 6% 7%/năm kết hợp vay vốn dài hạn trong nước hoặc thuê mua máy móc thiết bị từ các Công ty Thuê Mua chuyên ngành hoặc Ngân hàng.

 Vốn nhà xưởng : (625.000 USD)

– Vốn mua quyền sử dụng đất và chi phí lắp đặt vận hành, chuyên gia, tuyển dụng, đào tạo : 255.000 USD được chia thành 255 cổ phần, mỗi cổ phần 1.000 USD do cổ đông bỏ vốn hưởng lãi theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

– Vốn xây dựng nhà xưởng (400.000 USD) có 2 phương án : hoặc là yêu cầu cổ đông đóng góp, cho vay, hoặc là liên hệ với các Công ty Thuê Mua tài chánh hoặc Ngân hàng.

 

doc27 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 1032 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm và tình hình chung công ty TNHH bao bì nhựa Sài Gòn (saplastic), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ghiờn cứu mẫu mó mới, cỏc chỉ tiờu kỹ thuật. Đăng ký chất lượng hàng hoỏ kiểu dỏng cụng nghiệp. Đăng ký và thực hiện cỏc đề tài nghiờn cứu khoa học. IV.TèNH HèNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CễNG TY 1. TèNH HèNH VỀ MÁY MểC VÀ THIẾT BỊ NGUYấN VẬT LIỆU : Cỏc loại mỏy múc thiết bị mà cụng ty dựng để sản xuất ra sản phẩm là cỏc hệ thống mỏy chuyờn dựng cho ngành sản xuất bao bỡ màng ghộp phức hợp, gồm cú cỏc hệ thống mỏy như sau : Hệ thống mỏy in ống đồng sản xuất tại Đài Loan theo cụng nghệ của Đức và Nhật : gồm cú 7 bộ phận in, chỉnh và chồng màu tự động. Cụng suất 200m/phỳt. In được trờn cỏc loại màng OPP, MCPP, PE, AL……… Hệ thống mỏy ghộp được sản xuất tại Hàn Quốc theo cụng nghệ của Mỹ và Nhật cú thể ghộp được nhiều loại màng với nhau thành màng ghộp phức hợp cụng suất 180m/phỳt. Hệ thống mỏy chia được sản xuất tại Hàn Quốc cụng suất 250m/phỳt dựng để chia cỏc loại màng phức hợp thành cuộn nhỏ theo yờu cầu. Hệ thống mỏy làm thành phẩm tỳi bao bỡ : Làm được nhiều loại tỳi đa dạng như : tỳi ộp 03 biờn, tỳi dỏn lưng, dỏn hụng, tỳi ziper tỳi đứng với cụng suất 60tỳi/phỳt cho mỗi mỏy. Hệ thống mỏy làm thành phẩm giấy : gồm cú mỏy bế hộp, mỏy tạo võn giấy và mỏy làm lịch, ộp nhũ vàng. NGUYấN VẬT LIỆU : Nguyờn vật liệu chủ yếu cho cụng nghệ bao bỡ màng ghộp phức hợp là cỏc loại màng, hạt nhựa, keo. Dạng chủ yếu nguyờn vật liệu đều là nhập khẩu từ cỏc nước chõu õu, ỏ và mỹ. - Nguyờn vật liệu chớnh gồm cú : + Cỏc loại màng : OPP, PE, MCPP……… + Cỏc loại hạt nhựa : PP, PE, PVC + Cỏc loại hoỏ chất dung mụi : Toluen, Ea, Cồn, keo, + Cỏc loại mực in : mực OPP, PE, PET 2. TèNH HèNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG : Khi mới thành lập, tổng số cỏn bộ cụng nhõn viờn là 50 người và số lao động thay đổi qua cỏc năm, lao động chủ yếu là cỏn bộ kỹ thuật, cụng nhõn. BẢNG SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2001-2003 NĂM 2001 2002 2003 NGƯỜI 50 100 150 Bờn cạnh những nổ lực nhằm củng cố và mở rộng sản xuất cụng ty cũng quan tõm đến cỏc mặt đời sống, sinh hoạt của toàn thể cỏn bộ cụntg nhõn viờn. Đặt biệt thu nhập bỡnh quõn của mỗi cụng nhõn khụng ngừng tăng đến nay từ 1.200.000đ đến 2.000.000đồng/thỏng. Đồng thời phương hướng của cụng ty là đào tạo và phỏt triển lực lượng cỏn bộ kỹ thuật và khụng ngừng nõng cao nghiệp vụ cho cỏc nhõn viờn quản lý thụng qua cỏc chương trỡnh đào tạo. Lực lượng lao động của cụng ty phỏt triển về chất hơn là số lượng, duy trỡ số lao động vừa phải cựng với việc đào tạo dạy nghề trực tiếp nờn hàng ngày đạt được hiệu quả và năng suất trong cỏc mặt cụng tỏc, sản xuất gúp phần cải thiện ngày càng tốt hơn đời sống của cỏn bộ cụng nhõn viờn. 3. TèNH HèNH SẢN XUẤT VÀ TIấU THỤ CỦA CễNG TY : a. Quy trỡnh sản xuất : Sơ đồ quy trình sản xuất bao bì màng ghép phức hợp KHẮC TRỤC IN IN GHẫP MÀNG TẠO MẪU CHIA CUỘN THÀNH PHẨM LÀM TÚI TÚI 3 BIấN TÚI DÁN LƯNG b. Số lượng sản phẩm sản xuất và tiờu thụ tại cụng ty Nhúm thực phẩm ăn liền chủ yếu là màng ghộp 2 lớp : Mỡ ăn liền, chỏo ăn liền, mỡ Miliket, mỡ Vifon, mỡ Viami… Nhúm bỏnh kẹo chỳ yếu là màng ghộp 2 và 3 lớp : bỏnh kẹo quảng ngói, bỏnh kẹo Thủ Đụ, bỏnh kẹo Thăng Long, bỏnh kẹo Hải Hà, Vinacafộ … BẢNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIấU THỤ SẢN PHẨM NĂM 2004 Stt Tờn sản phẩm Đvt Màng ghộp (2-3 lớp) Màng ghộp (4-5lớp) 01 Sản phẩm mỡ ăn liền M2 25.000.000 02 Sản phẩm bỏnh kẹo M2 17.000.000 15.000.000 03 Sản phẩm trà cà phờ M2 15.000.000 04 Cỏc Sản phẩm khỏc M2 5.000.000 5.000.000 Khả năng phỏt triển nhu cầu bao bỡ khụng dừng lại ở cỏc con số trờn vỡ nhu cầu xó hội đũi hỏi ngày càng cao. Ngoài việc đũi hỏi bảo quản sản phẩm tốt chế biến bờn trong cũn đũi hỏi chủ yếu về thẩm mỹ bờn ngoài. 4. TèNH HèNH TÀI CHÍNH : LỢI NHUẬN THỰC HIỆN Stt Lợi nhuận Đvt (đ) 2001 2002 2003 01 Nguồn vốn: * Vốn tự cố định * Vốn lưu động Tỷ Tỷ 21 5 23 15 02 Doanh thu Tỷ 0.15 16 03 Chi phớ Tỷ 0.59 15.5 Lợi nhuận Tỷ Khụng cú 0.5 BẢNG THU NHẬP BèNH QUÂN CỦA CễNG TY QUA CÁC NĂM Stt Đvt 2001 2002 2003 01 Tổng quỹ lương vnđ 140.000.000 800.000.000 02 Số cụng nhõn vnđ 30 120 03 Thu nhập bỡnh quõn/thỏng vnđ 800.000 1.500.000 04 Tỉ lệ % tăng(giảm) % 40 TèNH HèNH NỘP NGÂN SÁCH : Cụng ty vẫn cũn trong thời gian được miễn thuế. để thành lập và đi vào hoạt ĐỘNG ĐỂ THÀNH LẬP VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG Cể HIỆU QUẢ TRONG 3 NĂM QUA, CễNG TY ĐÃ LẬP KẾ HOẠCH NGHIấN CỨU ĐẦU TƯ KINH DOANH, NGHIấN CỨU VỀ THỊ TRƯỜNG BAO Bè NHỰA VÀ CễNG NGHỆ MỚI. cễNG NGHỆ ỐNG ĐỒNG TRấN MÀNG GHẫP PHỨC HỢP CAO CẤP. Phần II nhu cầu xã HỘI VÀ SỰ CẤP THIẾT ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAPLASCO KẾ HOẠCH xÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN I. NHU caàu thũ trửụứng So vụựi nhửừng ngaứnh coõng nghieọp khaực, ngaứnh nhửùa ủửụùc xem laứ moọt trong nhửừng ngaứnh coự toỏc ủoọ phaựt trieồn nhanh nhaỏt. Trong nhửừng naờm gaàn ủaõy, ngaứnh nhửùa Vieọt Nam coự nhửừng bửụực phaựt trieồn nhaỷy voùt ủaựng keồ, toỏc ủoọ taờng trửụỷng bỡnh quaõn 25%, trong ủoự coự nhửừng maởt haứng phaựt trieồn boọc loọ toỏc ủoọ taờng trửụỷng ủaùt gaàn 100%. Sửù taờng trửụỷng ủoự xuaỏt phaựt tửứ thũ trửụứng roọng, tieàm naờng lụựn vaứ ủaởc bieọt laứ vỡ ngaứnh nhửùa Vieọt Nam mụựi chổ ụỷ bửụực ủaàu cuỷa sửù phaựt trieồn so vụựi theỏ giụựi. BèNH QUAÂN SAÛN PHAÅM NHệẽA TREÂN ẹAÀU NGệễỉI CUÛA MOÄT SOÁ NệễÙC TREÂN THEÁ GIễÙI TEÂN QUOÁC GIA NAấM 1998 (kg/ngửụứi/naờm) NAấM 1999 (kg/ngửụứi/naờm) NAấM 2000 (kg/ngửụứi/naờm) VIEÄT NAM 1,6 1,9 2,6 INDONESIA 8,3 8,7 9,2 THAÙI LAN 16,4 17,1 17,8 MALAYSIA 22,5 23,1 23,8 HAỉN QUOÁC 68,5 68,8 70 SINGAPORE 72 72,6 73 UÙC 56 62 69 NHAÄT BAÛN 81 84 89 MYế 90 95 102 Coõng nghieọp in aỏn vaứ bao bỡ ủoựng goựi laứ moọt trong nhửừng chuyeõn ngaứnh ủang hửụỷng lụùi trửụực sửù taờng trửụỷng veà thũ trửụứng haứng tieõu duứng cuỷa Vieọt Nam. Duứ ra ủụứi muoọn hụn so vụựi caực ngaứnh khaực trong ngaứnh coõng nghieọp nhửùa (1990), coõng nghieọp in bao bỡ maứng gheựp phửực hụùp duứng trong bao bỡ ủoựng goựi phaựt trieồn nhanh maùnh, nhaỏt laứ trong vaứi naờm gaàn ủaõy. Caực saỷn phaồm bao bỡ nhửùa chieỏm hụn 25% toồng saỷn lửụùng ngaứnh coõng nghieọp nhửùa, dửù baựo soỏ lửụùng naứy seừ ủaùt ủeỏn 30% vaứo naờm 2004. Trong giai ủoaùn tửứ 1991 – 1996, toỏc ủoọ taờng trửụỷng ủaùt khoaỷng 40-50% ; Giai ủoaùn tửứ 1997 – 2000, toỏc ủoọ taờng trửụỷng coự luực ủaùt 65% ; Tuy vaọy, ngaứnh naứy vaón chửa ủaựp ửựng ủửụùc heỏt nhu caàu bao bỡ ủoựng goựi ngaứy caứng ủoứi hoỷi cuỷa xaừ hoọi (ủaởc bieọt laứ bao bỡ duứng ủeồ ủoựng goựi saỷn phaồm cao caỏp). Nhaốm ủaựp ửựng ủửụùc nhu caàu ngaứy caứng taờng cuỷa thũ trửụứng trong nửụực cuừng nhử xuaỏt khaồu, ngaứnh coõng nghieọp in aỏn vaứ ủoựng goựi bao bỡ caàn phaỷi taọp trung ủaàu tử nhieàu hụn nửừa veà maựy moực thieỏt bũ hieọn ủaùi, coõng ngheọ kyừ thuaọt mụựi, trỡnh ủoọ tay ngheà kyừ thuaọt cao vaứ phửụng caựch quaỷn lyự khoa hoùc phuứ hụùp ủeồ ngaứy caứng ủa daùng hoựa nhửừng saỷn phaồm mụựi vụựi kieồu daựng, thieỏt keỏ, chaỏt lửụùng cao caỏp hụn. Bao bỡ maứng gheựp phửực hụùp cao caỏp laứ caực loaùi bao bỡ ủửụùc in vaứ gheựp tửứ 2 ủeỏn 5 lụựp treõn vaọt lieọu maứng BOPP (Biaxial Oriented Polypropylene), PET (Polyethylene Terephthalate), PE (Polyethylene), PP (Polypropylene), MPET (Metalized Polyethylene Terephthalate), CPP (Cast Polypropylene), MCPP (Metalized Cast Polypropylene), Al-foil (Alumimum-foil), HDPE/LDPE (High/Low Density Polyethylene), PS (Polystyrene),... Hieọn nay, coõng suaỏt saỷn xuaỏt in bao bỡ maứng gheựp phửực hụùp cao caỏp trong nửụực chổ ủaựp ửựng ủửụùc tửứ 65 – 70%, soỏ coứn laùi phaỷi nhaọp tửứ nửụực ngoaứi (Singapore, Malaysia, Haứn Quoỏc, ẹaứi Loan vaứ moọt soỏ nửụực tieõn tieỏn chaõu AÂu...). Vớ duù : Nhu caàu hieọn nay (naờm 2001) veà bao bỡ maứng gheựp phửực hụùp khoaỷng 800 trieọu m2/naờm (naờm 1994 – 1995 ằ 200 trieọu m2/naờm), caực nhaứ maựy trong nửụực (Liksin, Taõn Tieỏn, Saigon Trapaco, Pafacex, Raùng ẹoõng, Batico, Taõn Hieọp Lụùi, Thaùnh Phuự... – Khoaỷng 20 nhaứ maựy) chổ coự theồ ủaựp ửựng ủửụùc khoaỷng gaàn 650 trieọu m2/naờm, soỏ lửụùng coứn laùi phaỷi nhaọp tửứ nửụực ngoaứi. Vaứ Hieọp Hoọi Nhửùa TP.HCM ủang tieỏn haứnh dửù aựn ủaàu tử daõy chuyeàn saỷn xuaỏt 12.000 taỏn/naờm maứng BOPP, laứ loaùi maứng ủửụùc duứng chuỷ yeỏu (75%) trong coõng ngheọ bao bỡ maứng gheựp phửực hụùp cao caỏp. ẹoàng thụứi theo dửù baựo cuỷa caực chuyeõn gia theỏ giụựi veà ngaứnh naứy thỡ sau 2005, vieọc sửỷ duùng loaùi maứng PE, PET seừ phaựt trieồn phoồ bieỏn nhử maứng BOPP hieọn nay. BèNH QUAÂN SệÛ DUẽNG MAỉNG BOPP TREÂN ẹAÀU NGệễỉI CUÛA MOÄT SOÁ NệễÙC TRONG KHU VệẽC NAấM 1999 Vieọt Nam 145 gram maứng BOPP/1 ngửụứi/naờm Trung Quoỏc 300 gram maứng BOPP/1 ngửụứi/naờm Indonesia 750 gram maứng BOPP/1 ngửụứi/naờm Thaựi Lan 1.400 gram maứng BOPP/1 ngửụứi/naờm Nhaọt Baỷn 2.700 gram maứng BOPP/1 ngửụứi/naờm ẹaứi Loan 3.900 gram maứng BOPP/1 ngửụứi/naờm Ngửụứi ta taùm chia saỷn phaồm bao bỡ maứng gheựp phửực hụùp cao caỏp thaứnh moọt soỏ nhoựm nhử sau : a) Bao bỡ Mỡ aờn lieàn : (bao goàm mỡ aờn lieàn, buựn aờn lieàn, phụỷ aờn lieàn, chaựo aờn lieàn, boọt canh,...) Caỷ nửụực hieọn nay coự gaàn 50 ủụn vũ saỷn xuaỏt mỡ aờn lieàn (Vifon, Miliket, Colusa, Miviha,...) (chửa keồ moọt soỏ ủụn vũ khaực coự daõy chuyeồn saỷn xuaỏt mỡ aờn lieàn taùi nửụực ngoaứi nhửng vaón ủaởt in trong nửụực vỡ giaự thaứnh reỷ) vụựi saỷn lửụùng trung bỡnh khoaỷng 8 tyỷ goựi/naờm (gaàn 360 trieọu m2/naờm), moói naờm trung bỡnh taờng 15%. b) Bao bỡ Boọt giaởt – Giaỏy veọ sinh : Goàm caực nhaứ maựy lụựn trong nửụực : Lever-Viso, Leve-Haso, P&G, Tico, Lix, Daso, Net, New Toyo, Hoựa chaỏt Caàn Thụ, Hoựa chaỏt ẹaứ Naỹng, Hoựa chaỏt Vieọt Trỡ, Soõng Caỏm (Haỷi Phoứng)... vụựi toồng nhu caàu khoaỷng 210 trieọu m2/naờm, moói naờm taờng 30% nhu caàu. c) Bao bỡ Baựnh keùo – Nửụực giaỷi khaựt : Goàm caực nhaứ maựy lụựn nhử : Haỷi Haứ, Haỷi Chaõu, Thaờng Long, Baựnh keùo Thuỷ ẹoõ, Hửừu Nghũ, Vinabico, Lubico, ẹửụứng Bieõn Hoứa, ẹửụứng Quaỷng Ngaừi, Givial, ẹoàng Khaựnh, Wonderfarm, Teca World, Liwayway,... vụựi nhu caàu haứng naờm caàn treõn 45 trieọu m2, bỡnh quaõn taờng 25% naờm. d) Bao bỡ Traứ - Caứ pheõ : Taùi Baỷo Loọc coự treõn 30 ủụn vũ (Thieõn Hửụng, Traõm Anh, Quoỏc Thaựi, ẹoó Hửừu, Thieõn Thaứnh, Minh Quaõn, Hieọp Thaứnh, Baỷo Tớn, Tam Chaõu, Vaùn Taõm,...), Trung Nguyeõn, Nam Nguyeõn, Nestleự, Moca caứ pheõ, Moka, Lieõn doanh Traứ Nam Baộc (Caàu Tre), Kim Anh (Haứ Noọi), Chớnh Nhaõn (Haứ Taõy), Phuự Thoù, Vúnh Phuự, Bieõn Hoứa,... vaứ haứng traờm ủụn vũ khaực treõn caỷ nửụực vụựi nhu caàu caàn treõn 38 trieọu m2/naờm, taờng trửụỷng moói naờm khoaỷng 30%. e) Bao bỡ Thửùc phaồm Cheỏ bieỏn, ẹoõng laùnh : Raỏt phong phuự vaứ ủa daùng, goàm caực saỷn phaồm : laùp xửụỷng, chaỷ gioứ, khoõ boứ, khoõ mửùc, traựi caõy khoõ, haỷi saỷn ủoõng laùnh, ủaọu phoọng chieõn, daàu gan caự,... cuỷa haứng vaùn ủụn vũ trong caỷ nửụực, caàn hụn 25 trieọu m2/naờm, vaứ nhu caàu taờng khoaỷng 40%/naờm. f) Bao bỡ Dửụùc, Myừ phaồm vaứ Thuoỏc Trửứ saõu : Bao goàm caực loaùi vổ thuoỏc, tuựi nhoõm cho caực saỷn phaồm cuỷa caực Coõng ty dửụùc vaứ Myừ phaồm, Coõng ty thuoỏc saựt truứng, Coõng ty baỷo veọ thửùc vaọt, caực Coõng ty trửùc thuoọc Boọ Noõng nghieọp vaứ Phaựt trieồn Noõng thoõn... vụựi nhu caàu khoaỷng 10 trieọu m2/naờm, moói naờm taờng khoaỷng 10%. g) Bao bỡ Maứng gheựp khaực : Goàm nhieàu ngaứnh khaực nhau : boọt ngoùt (moói naờm caàn 15 trieọu m2), tuựi quaàn aựo, bớt taỏt ngaứnh may maởc, baờng veọ sinh, tuựi ủoà chụi treỷ em, taỷ loựt, veự soỏ, daõy boùc caựp ủieọn, nửụực suoỏi, nửụực giaỷi khaựt,... toồng nhu caàu khoaỷng treõn 95 trieọu m2/naờm. NHU CAÀU THề TRệễỉNG VEÀ SAÛN PHAÅM BAO Bè NHệẽA CAO CAÁP LểNH VệẽC NHU CAÀU (trieọu m2) % 1. Mỡ aờn lieàn 360 46% 2. Boọt giaởt – Giaỏy veọ sinh 210 27% 3. Baựnh keùo – Nửụực giaỷi khaựt 45 6% 4. Traứ – Caứ pheõ 38 5% 5. Thửùc phaồm Cheỏ bieỏn, ẹoõng laùnh 25 3% 6. Dửụùc, Myừ phaồm – Thuoỏc trửứ saõu 10 1% 7. Caực loaùi khaực 95 12% TOÅNG COÄNG : 783 trieọu m2 100% II. Khaỷ naờng ủaựp ửựng nhu caàu xaừ hoọi & sửù caỏp thieỏt ủaàu tử ẹa soỏ caực loaùi maứng, nguyeõn vaọt lieọu duứng trong ngaứnh bao bỡ maứng gheựp phửực hụùp ủeàu phaỷi nhaọp khaồu tửứ nửụực ngoaứi, ngoaùi trửứ moọt vaứi loaùi maứng nhửùa nhử LDPE, HDPE duứng ủeồ laứm bao bỡ daùng hoọp vaứ haàu nhử khoõng gheựp laứ coự theồ saỷn xuaỏt trong nửụực. Caực loaùi maứng BOPP, PET, CPP,... ủeàu phaỷi nhaọp tửứ nửụực ngoaứi vaứ ủửụùc in treõn maựy in quay hoaởc maựy in gaỏp (sửỷ duùng coõng ngheọ in oỏng ủoàng, maựy in tửứ 5-8 maứu cuỷa caực nửụực coõng ngheọ tieõn tieỏn. Caực maứng nhửùa ủaừ ủửụùc in sau ủoự gheựp dớnh (gheựp khoõ khoõng dung moõi hoaởc gheựp ủuứn coự dung moõi) vụựi caực loaùi maứng PE, PP,... ủa soỏ nhaọp tửứ Indonesia, Haứn Quoỏc, Thaựi Lan, Malaysia, ẹaứi Loan, Nhaọt, Taõy Ban Nha... Khaựch haứng hieọn nay ngaứy caứng chuự troùng tin vaứo nhửừng saỷn phaồm bao bỡ chaỏt lửụùng cao. Do “cung” taùi noọi ủũa vaón chửa ủaựp ửựng ủuỷ ủửụùc “caàu” veà saỷn phaồm coự chaỏt lửụùng cao neõn khaự nhieàu coõng ty buoọc phaỷi nhaọp bao bỡ tửứ nửụực ngoaứi veà Vieọt Nam, vụựi giaự caỷ cao hụn (do aỷnh hửụỷng cửụực vaọn chuyeồn vaứ mửực thueỏ nhaọp khaồu) vaứ thụứi gian ủoõi khi khoõng ủũnh chuaồn, bũ ủoọng (do vaọn chuyeồn, thuỷ tuùc xuaỏt nhaọp khaồu caỷ hai phớa). Hieọn taùi, theo keỏt quaỷ nghieõn cửựu taùi thũ trửụứng Vieọt Nam (soỏ lieọu do Hieọp Hoọi Nhửùa TP.HCM vaứ Hoọi Maứng Gheựp phửực Hụùp Cao Caỏp cung caỏp) thỡ khoaỷng gaàn 30% saỷn phaồm bao bỡ hieọn phaỷi nhaọp khaồu tửứ nửụực khaực veà Vieọt Nam. ẹụn vũ tớnh : trieọu m2 KHAÛ NAấNG ẹAÙP ệÙNG 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 1. Coõng ty Bao Bỡ Nhửùa Taõn Tieỏn (Tan Tien Plastic Packaging Co.) 25 35 46 87 130 180 190 210 2. Xớ nghieọp Bao Bỡ Liksin (Liksin Packaging Factory) 15 17 28 34 37 42 57 68 73 86 90 3. Coõng ty Lieõn Doanh Saỷn Xuaỏt Bao Bỡ Tung Yuan (lieõn doanh giửừa Cty Kinh ẹoõ vaứ Tung Yuan – ẹaứi Loan) 16 19 24 27 4. Coõng ty Taõn Hieọp Lụùi (New Hoplee Company) 15 17 23 25 28 32 5. Coõng ty Thaứnh Phuự (Enrich Company) 16 17 21 22 24 25 6. Coõng ty Thửụng Maùi & Bao Bỡ Saigon, TNHH (Saigon Trapaco) 10 22 26 27 28 7. Coõng ty Bao Bỡ Vieọt Myừ (Ngai Mee Packaging Co.) 12 14 17 20 21 22 24 8. Coõng ty TNHH Thửụng Maùi & Saỷn Xuaỏt In Traựng Bao Bỡ Tớn Thaứnh (Batico) 5 6 8 9 9 10 9. Coõng ty Bao Bỡ Hoàng Haứ 4 8 12 15 18 10. Coõng ty Cửụứng Vieọt, TNHH (Baỷo Hửng cuừ) 2 5 9 15 11. Coõng ty Bao Bỡ Saigon (Saigon Packaging Company - Sapaco) (Spacex + Pafacex) 4 4 4 5 6 5 7 8 9 9 10 12. Coõng ty Mửùc In & Bao Bỡ Vieọt Nam (Vinapacking) 5 6 7 8 8 10 13. Nhaứ maựy Bao Bỡ Hoực Moõn (Raùng ẹoõng) 3 6 6 7 8 9 9 11 14. Caực Coõng ty khaực 0 1 2 4 12 14 21 26 32 39 50 Coọng : 19 22 34 71 108 168 256 367 450 499 560 Nhu caàu thũ trửụứng : 97 142 151 174 216 278 349 463 538 620 783 Thieỏu huùt : 78 120 117 103 108 110 93 96 88 121 223 So saựnh sửù thoỏng keõ veà tỡnh traùng luoõn thieỏu huùt giửừa cung vaứ caàu, ta nhaọn thaỏy ngay neỏu taùm tớnh trung bỡnh laứ 0,14 USD/m2 in taùi nửụực ngoaứi (chửa tớnh cửụực phớ vaọn chuyeồn vaứ thueỏ xuaỏt nhaọp khaồu) thỡ naờm 1990 chuựng ta phaỷi ủaởt in nửụực ngoaứi gaàn 11 trieọu ủoõ la Myừ ; Naờm 1991 laứ 16,8 trieọu USD ; Naờm 1992 laứ gaàn 16,4 trieọu USD ; Naờm 1993 laứ hụn 14,4 trieọu USD ; Naờm 1994 laứ treõn 15,1 trieọu USD ; Naờm 1995 laứ 15,4 trieọu USD ; Naờm 1996 laứ treõn 13 trieọu USD ; Naờm 1997 laứ gaàn 13,5 trieọu USD ; Naờm 1998 laứ hụn 12,3 trieọu USD ; Naờm 1999 laứ gaàn 17 trieọu USD ; Naờm 2000 laứ hụn 31,2 trieọu USD ! Nhử vaọy trung bỡnh moói naờm ta phaỷi ủaởt in taùi nửụực ngoaứi treõn 16 trieọu USD (neỏu tớnh theõm thueỏ nhaọp khaồu vaứ cửụực phớ vaọn chuyeồn, giao nhaọn nửừa thỡ maỏt theõm gaàn 30% nửừa, tửực laứ theõm gaàn 4,8 trieọu USD !). Trung bỡnh gaàn 21 trieọu USD doanh soỏ nhaọp khaồu bao bỡ in taùi nửụực ngoaứi moói naờm : moọt con soỏ haỏp daón ủaựng ủeồ caực nhaứ ủaàu tử trong vaứ ngoaứi nửụực suy nghú, quan taõm vaứ maùnh daùn ủaàu tử vaứo laừnh vửùc naứy ! Theo sửù phaõn tớch treõn, chuựng ta nhaọn thaỏy : sửù ủaàu tử cuỷa caực coõng ty veà ngaứnh bao bỡ maứng gheựp phửực hụùp coự taờng raỏt nhieàu, tuy nhieõn vaón chửa ủaựp ửựng kũp ủuựng toỏc ủoọ tyỷ leọ phaựt trieồn cuỷa thũ trửụứng tieàm naờng maứ chửa ủeà caọp ủeỏn ủaựp ửựng ủuỷ cung vaứ caàu ! (soỏ lieọu cuù theồ chớnh xaực xin xem phaàn phuù luùc). H Sửù caỏp thieỏt phaỷi ủaàu tử : Qua phaàn nghieõn cửựu nhu caàu thũ trửụứng vaứ khaỷ naờng ủaựp ửựng hieọn taùi cuỷa caực coõng ty, nhaứ maựy in bao bỡ maứng gheựp phửực hụùp, sửù caàn thieỏt vaứ khaồn trửụng ủaàu tử moọt vaứi daõy chuyeàn saỷn xuaỏt bao bỡ maứng gheựp phửực hụùp cao caỏp theo coõng suaỏt, coõng ngheọ hieọn ủaùi laứ moọt yeõu caàu sụựm caàn ủaàu tử ủeồ giaỷi quyeỏt phaàn naứo sửù caõn baống giửừa 2 veỏ Cung – Caàu trong baứi toaựn nhu caàu bao bỡ maứ thũ trửụứng Vieọt Nam ủaởt ra. Beõn caùnh ủoự, goựp phaàn naõng cao chaỏt lửụùng, soỏ lửụùng bao bỡ cao caỏp taùi Vieọt Nam, cuừng chớnh laứ goựp phaàn taùo ra nhieàu saỷn phaồm haứng Vieọt Nam chaỏt lửụùng cao taờng theõm khaỷ naờng caùnh tranh vụựi haứng ngoaùi nhaọp vaứ tieỏn tụựi ủaồy maùnh vieọc phaựt trieồn maùnh haứng xuaỏt khaồu. Trong thụứi gian caàn thieỏt, khi dửù aựn tieỏn haứnh, ủaùt keỏt quaỷ theo hoaùch ủũnh, trong keỏ hoaùch mụỷ roọng dửù aựn tieỏp theo seừ ủaàu tử theõm nhửừng daõy chuyeàn saỷn xuaỏt bao bỡ tửù huỷy, khoõng ủoọc haùi moõi trửụứng saỷn xuaỏt taùi caực nửụực tieõn tieỏn haứng ủaàu Chaõu AÂu nhaốm cung caỏp bao bỡ cho Vieọt Nam vaứ caực nửụực trong khu vửùc xung quanh Vieọt Nam, ủaựp ửựng nhu caàu ngaứy caứng phaựt trieồn vaờn minh cuỷa xaừ hoọi. Kế hoạch I. Hỡnh thửực ủaàu tử - Phửụng aựn saỷn phaồm - ẹaàu tử ủoàng boọ moọt daõy chuyeàn saỷn xuaỏt bao bỡ cao caỏp hieọn ủaùi (saỷn xuaỏt naờm 2001), mụựi 100% theo phửụng thửực mua traỷ chaọm trong 5 naờm hoaởc thueõ mua thieỏt bũ tửứ caực coõng ty thueõ mua chuyeõn ngaứnh. - Muùc tieõu saỷn xuaỏt trung bỡnh 35 trieọu m2/naờm bao bỡ maứng gheựp phửực hụùp cao caỏp moói naờm vụựi dửù kieỏn nhử sau : ã Bao bỡ mỡ aờn lieàn, boọt giaởt : 18 trieọu m2/naờm ã Bao bỡ baựnh keùo : 4 trieọu m2/naờm ã Bao bỡ traứ – caứ pheõ : 7 trieọu m2/naờm ã Bao bỡ khaực : 6 trieọu m2/naờm II. ẹũa ủieồm, vũ trớ vaứ caựch boỏ trớ, xaõy dửùng maởt baống - ẹeồ thuaọn tieọn trong quaỷn lyự, toaứn boọ khoỏi vaờn phoứng vaứ phaõn xửụỷng ủaởt taùi Khu Coõng nghieọp Taõn Bỡnh (loõ II–2B cuùm 5, nhoựm Coõng nghieọp III, Khu Coõng nghieọp Taõn Bỡnh, Phửụứng 15, Quaọn Taõn Bỡnh, TP. Hoà Chớ Minh) vụựi dieọn tớch : 5.212,5 m2 (roọng 50m, daứi 104,25m). - Do naốm trong Khu coõng nghieọp neõn ủaừ ủửụùc trang bũ ủaày ủuỷ heọ thoỏng ủieọn, caỏp thoaựt nửụực... (tuy nhieõn, neỏu caàn ta thieỏt keỏ theõm traùm bieỏn ủieọn khoaỷng 2000 KVA) vaứ do naốm taùi Khu Coõng nghieọp neõn ủửụùc hửụỷng cheỏ ủoọ ửu ủaừi ủaàu tử nhử sau : 2 naờm ủaàu giaỷm 100% thueỏ lụùi tửực, tửứ naờm thửự 3 ủeỏn naờm thửự 6 giaỷm 50% thueỏ lụùi tửực. Vaứ khi xuaỏt khaồu saỷn phaồm thỡ thueỏ giaự trũ gia taờng VAT = 0%. - Vụựi dieọn tớch : 5.212,5 m2 ủửụùc chia ra nhử sau : ã Khu vửùc saỷn xuaỏt (goàm 2 daừy nhaứ chớnh) : 1.400 m2 ã Khu vửùc kho baừi : 679 m2 ã Khu vửùc vaờn phoứng, ủieàu haứnh : 392 m2 ã ẹửụứng noọi boọ, saõn baừi, caõy xanh : 1.434,25 m2 ã ẹửụứng vieàn baột buoọc daứnh cho PCCC : 1.307,25 m2 (xem sụ ủoà xaõy dửùng) III. Quy trỡnh saỷn xuaỏt QUY TRèNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT BAO Bè MAỉNG GHEÙP PHệÙC HễẽP CAO CAÁP IV. Phửụng aựn thieỏt bũ coõng ngheọ vaứ nhaõn lửùc 1. Thieỏt bũ coõng ngheọ chớnh Theo nhu caàu thửùc teỏ vaứ khaỷ naờng taứi chớnh phuứ hụùp vụựi quy trỡnh coõng ngheọ ủaừ neõu ụỷ phaàn III, phửụng aựn thieỏt bũ seừ ủaàu tử nhử sau : STT Teõn thieỏt bũ Thoõng soỏ kyừ thuaọt Soỏ lửụùng Nửụực saỷn xuaỏt ẹụn giaự (USD) Thaứnh tieàn (USD) 01 Maựy in 06 maứu, choàng maứu tửù ủoọng – coự heọ thoỏng choàng maứu ngang - doùc vaứ vaứo truùc tửù ủoọng (Nhaọt Baỷn vaứ ẹửực) coự theồ in ủửụùc PP, PE, BOPP, ... Khoồ 1,1m, Toỏc ủoọ Max: 250m/phuựt 01 Laộp raựp taùi ẹaứi Loan (linh kieọn, phuù kieọn Nhaọt vaứ ẹửực saỷn xuaỏt) 950.000 950.000 02 Maựy gheựp khoõ vaứ ủuứn, thu xaỷ tửù ủoọng hai ủaàu. Khoồ 1,1m Toỏc ủoọ : 250 kg/giụứ 01 ẹaứi Loan 550.000 550.000 03 Maựy chia cuoọn. 200 m/phuựt 02 ẹaứi Loan 30.000 60.000 04 Maựy thaứnh phaồm hieọn ủaùi (tửù ủoọng haứn daựn bieõn caực kieồu). Max: 150 tuựi/phuựt 03 Trung Quoỏc (Shanghai) 50.000 150.000 TOÅNG COÄNG 07 1.710.000 – Neỏu choùn mua thieỏt bũ cuỷa Chaõu AÂu, Nhaọt, Myừ thỡ giaự thaứnh raỏt cao (gaỏp tửứ 3 ủeỏn 4 laàn). So saựnh giửừa maựy Haứn Quoỏc vaứ ẹaứi Loan ta nhaọn thaỏy : caực linh kieọn ủieọn tửỷ vaứ phuù trụù troùng yeỏu saỷn xuaỏt taùi Nhaọt, ẹửực, YÙ gaộn lieàn vụựi cuỷa maựy ẹaứi Loan ửu vieọt hụn haỳn cuừng nhử nhửừng thuaọn tieọn khaực khi sửỷ duùng maứ giaự thaứnh laùi reỷ hụn. Rieõng maựy thaứnh phaồm neỏu mua cuỷa ẹaứi Loan thỡ giaự thaứnh raỏt cao (gaỏp 2 ủeỏn 3 laàn maựy Trung Quoỏc) maứ hieọu quaỷ sửỷ duùng ủaùt gaàn 90% maựy ẹaứi Loan, chaỏt lửụùng saỷn phaồm gaàn nhử tửụng ủửụng. – Trửụực maột, boọ phaọn thieỏt keỏ taùo maóu cuỷa Coõng ty caàn hụùp taực vụựi caực coõng ty chuyeõn ngaứnh veà design, quaỷng caựo (Nam Haỷi Nam, Mai Thanh, Mackenericson, ...) ủeồ phuùc vuù cho coõng vieọc thieỏt keỏ maóu in. 2. Caực thieỏt bũ phuù trụù taùi khoỏi vaờn phoứng vaứ phaõn xửụỷng – Traùm bieỏn aựp vaứ daõy truyeàn taỷi : 20.000 USD – Duùng cuù baỷo trỡ thieỏt bũ maựy moực : 5.000 USD – Heọ thoỏng trang bũ PCCC : 3.000 USD – Heọ thoỏng laứm laùnh, giaỷi nhieọt : 4.000 USD – Xe taỷi 02 chieỏc (5 taỏn vaứ 2 taỏn) : 40.000 USD – Xe du lũch 04 choó (ủeồ giao dũch) : 30.000 USD – Maựy vi tớnh, trang thieỏt bũ vaờn phoứng khaực : 15.000 USD – Kinh phớ dửù phoứng phaựt sinh : 10.000 USD TOÅNG COÄNG : 127.000 USD 3. Nguyeõn vaọt lieọu dửù trửừ phuùc vuù cho saỷn xuaỏt : (caàn dửù trửừ trửụực 45 ngaứy) Bao goàm caực loaùi maứng, keo, mửùc in, dung moõi, haùt nhửùa, vaọt tử khaực toồng trũ giaự caàn khoaỷng 800.000 USD. * Dửù kieỏn keỏ hoaùch vaọt tử trong moọt thaựng : – Coõng suaỏt trung bỡnh 140 m/phuựt. – Trung bỡnh moọt ngaứy chaùy 20 giụứ (laứm 3 ca nhửng trửứ giụứ leõn xuoỏng khuoõn truùc, baỷo trỡ, ... moói ngaứy laứ 4 giụứ). – Trung bỡnh moọt thaựng chaùy 26 ngaứy. – Soỏ lửụùng meựt saỷn phaồm trung bỡnh trong moọt thaựng : 140 ´ 60 ´ 20 ´ 26 = 4.368.000 m/thaựng. – Kớch thửụực trung bỡnh chaùy vụựi khoồ maứng laứ 75 cm, do ủoự soỏ m2 trong moọt thaựng laứ : 3.276.000 m2/thaựng. Do ủoự ta phaỷi caàn lửụùng vaọt tử chớnh nhử sau : ã Maứng BOPP : 60 taỏn ã Haùt nhửùa caực loaùi : 100 taỏn ã Caực loaùi maứng gheựp khaực : 40 taỏn ã Mửùc in caực loaùi : 7 taỏn ã Dung moõi, hoựa chaỏt caực loaùi : 26 taỏn ã Keo gheựp caực loaùi : 17 taỏn ã Haùt baừ maứu : 10 taỏn ã Dao gaùt mửùc : 3 hoọp ã Truùc in : 20 boọ ã Vaọt tử khaực : 50 taỏn LệễẽNG VAÄT Tệ CAÀN CHO HOAẽT ẹOÄNG VAỉ Dệẽ TRệế Teõn vaọt tử, nguyeõn vaọt lieọu Soỏ lửụùng caàn trong 45 ngaứy ẹụn giaự trung bỡnh (USD/ủv) Thaứnh tieàn (USD) Maứng BOPP 90 taỏn 1.250 112.500 Haùt nhửùa PELD 150 taỏn 800 120.000 Maứng caực loaùi 60 taỏn 2.000 120.000 Mửùc in 10 taỏn 5.000 50.000 Dung moõi 35 taỏn 700 24.500 Keo gheựp ủuứn 15 taỏn 2.130 31.950 Keo gheựp khoõ 10 taỏn 4.800 48.000 Haùt baừ maứu 15 taỏn 2.200 33.000 Dao gaùt mửùc 5 hoọp 500 2.500 Truùc in 30 boọ 3.000 90.000 Vaọt tử, nguyeõn vaọt lieọu khaực 75 taỏn 2.200 165.000 TOÅNG COÄNG 797.450 4. Nhu caàu nhaõn sửù vaứ cụ caỏu toồ chửực : STT Thaứnh phaàn lao ủoọng Soỏ lửụùng maựy Soỏ lao ủoọng (ngửụứi) Thụù chớnh Thụù phuù Quaỷn lyự Toồng coọng A PHAÂN XệễÛNG 39 72 15 126 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Coõng nhaõn in oỏng ủoàng Coõng nhaõn gheựp maứng Coõng nhaõn chia cuoọn Coõng nhaõn thaứnh phaồm Coõng nhaõn cụ ủieọn Thuỷ kho, boỏc xeỏp Baỷo veọ Laựi xe Ban quaỷn ủoỏc Toồ KCS 01 01 02 03 1 ´ 3 1 ´ 3 2 ´ 3 6 ´ 3 1 ´ 3 1 ´ 3 1 ´ 3 5 ´ 3 3 ´ 3 1 ´ 3 15 ´ 3 02 07 03 03 18 12 9 66 3 5 7 3 3 3 B KHOÁI VAấN PHOỉNG 24 24 01 02 03 04 Phoứng Keỏ hoaùch, Vaọt tử, Kinh doanh, Kyừ thuaọt Phoứng Keỏ toaựn Phoứng Toồ chửực -Haứnh chaựnh Ban Giaựm ẹoỏc 11 05 05 03 11 05 05 03 TOÅNG COÄNG 39 72 39 150 QUYế TIEÀN LệễNG HAỉNG NAấM CUÛA Dệẽ AÙN CHệÙC DANH Soỏ lửụùng (ngửụứi) Lửụng thaựng (USD/ngửụứi) Lửụng naờm (USD/ngửụứi) Toồng lửụng naờm (USD) 1. LAO ẹOÄNG TRệẽC TIEÁP 111 113.040 – Thụù caỷ, thụù chớnh – Kyừ sử – Ban Quaỷn ẹoỏc – KCS, giaựm saựt – Coõng nhaõn saỷn xuaỏt 39 03 03 03 63 100 180 300 100 60 1.200 2.160 3.600 1.200 720 46.800 6.480 10.800 3.600 45.360 2. LAO ẹOÄNG GIAÙN TIEÁP 39 68.400 – Giaựm ủoỏc – Phoự Giaựm ủoỏc – Caựn boọ – Nhaõn vieõn – Laựi xe – Baỷo veọ 01 02 10 16 03 07 500 400 200 100 80 80 6.000 4.800 2.400 1.200 960 960 6.000 9.600 24.000 19.200

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC580.doc
Tài liệu liên quan