Đề án Buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 2

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN

THƯƠNG MẠI 2

I-/ Kinh tế thị trường và vấn đề buôn lậu và gian lận thương mại. 2

1-/ Khái niệm về buôn lậu. 4

2-/ Khái niệm về gian lận thương mại. 5

3-/ Mối quan hệ giữa buôn lậu và gian lận thương mại. 9

II-/Nguyên nhân xuất hiện buôn lậu và gian lận thương mại. 9

CHƯƠNG II: BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 11

I-/ Thực trạng về buôn lậu và gian lận thương mại ở việt nam. 11

1-/ Những mánh khoé và thủ đoạn trong buôn lậu. 13

2-/ Một số hình thức gian lận thương mại phổ biến

ở Việt Nam hiện nay. 15

3-/ Tổng kết về những vụ buôn lậu và gian lận thương mại

năm 1998-1999 20

II-/ Những tác động của nạn buôn lậu và gian lận thương mại

đến kinh tế - xã hội nước ta. 22

1-/ Tác động đến kinh tế 22

2-/ Tác động đến văn hoá xã hội 24

3-/ Tác động đến chính trị 25

III-/Những mặt đã làm được trong việc chống buôn lậu

và gian lận thương mại. 25

IV-/ Những hạn chế còn tồn tại trong việc chống buôn lậu

và gian lận thương mại . 29

CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHỮNG GIẢI PHÁP TRONG VIỆC CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 33

I-/ Giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại nhìn

từ góc độ Nhà nước. 33

II-/ Giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại nhìn từ góc độ doanh nghiệp. 41

1-/ Hàng Việt Nam cần phải tăng tính cạnh tranh. 41

2-/ Các doanh nghiệp cần tham gia góp phần hoàn thiện

môi trường kinh doanh. 42

III-/ Giải pháp chống buôn lậu và gian lận thường mại nhìn

từ góc độ quần chúng nhân dân. 42

PHẦN KẾT LUẬN 43

danh mục tài liệu tham khảo 44

doc45 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1693 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBuôn lậu và gian lận thương mại ở VN - thực trạng và giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại.DOC
Tài liệu liên quan