Đề án Khủng hoảng tài chính tiền tệ

Lời nói đầu . 1

I. Khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á . 2

1. Lý luận chung về khủng hoảng . 2

1.1 Thế nào là một cuộc khủng hoảng. . 2

1.2.Các biểu hiện của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ. 2

1.3 Tại sao khủng hoảng tài chính- tiền tệ thường lây lan từ nước

này sang nước khác. 2

1.4 Đặc điểm chung của các cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ . 2

2. Một số cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ đã xảy ra trên thế giới . 4

2.1 Các cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ đã xảy ra . 4

2.2 Những bài học rút ra từ các cuộc khủng hoảng . 4

3. Diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu á . 4

II. Nguyên nhân và tác động của cuộc khủng hoảng . 7

1. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu á . . 7

1.1 Nguyên nhân chủ quan . 7

1.2 Nguyên nhân khách quan . 10

2. Tác động của cuộc khủng hoảng đối với khu vực và thế giới . 11

2.1 Tác động tiêu cực . 11

2.2 Tác động tích cực . 12

3. Những biện pháp hạn chế và khắc phục khủng hoảng . 13

3.1 Những biện pháp can thiệp của chính phủ . 13

3.2 Những biện pháp từ các tổ chức quốc tế . 15

III. Một số giải pháp nhằm hạn chế và khắc phục ảnh hưởng

tiêu cực của cuộc khủng hoảng tới Việt nam . 17

1. Bối cảnh quốc tế và trong nước . 17

1.1 Bối cảnh chung. 17

1.2 Thực trạng nền kinh tế Việt nam trong bối cảnh khủng hoảng tài

chính - tiền tệ châu á . 18

2.Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á tới Việt nam 21

2.1 Tác động đến đồng nội tệ. 21

2.2 Tác động đến xuất - nhập khẩu . 21

2.3 Tác động đến đầu tư nước ngoài . 22

2.4 Tác động đến đầu tư trong nước . 23

3. Những đối sách cần thiết cho Việt nam . 23

3.1 Giải pháp trước mắt . 24

3.2 Giải pháp dài hạn . 25

Kết luận . 29

 

doc33 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 3415 | Lượt tải: 38download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Khủng hoảng tài chính tiền tệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhủng hoảng tài chính tiền tệ.DOC
Tài liệu liên quan