Đề án Nâng cao khả năng thắng thầu của nhà thầu trong nước (Doanh nghiệp nhà nước) trong đấu thầu xây lắp quốc tế

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 2

I. ĐẤU THẦU 2

1. Khái niệm đấu thầu 2

2.Vai trò của đấu thầu 2

3.Hình thức và phương thức đấu thầu 4

II.ĐẤU THẦU XÂY LẮP( ĐẤU THẦU XÂY LẮP QUỐC TẾ ) 5

1.Khái niệm 5

2.Vai trò của hoạt động xây lắp trong nền kinh tế và sự cần thiết phải có đấu thầu xây lắp 5

3. Điều kiện đấu thầu quốc tế 8

4. Nhà thầu xây lắp 9

5. Quy trình dự thầu xây lắp 11

6.Hình thức và phương thức cạnh tranh trong đấu thầu 12

CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU XÂY LẮP Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC NHÀ THẦU XÂY LẮP TRONG NƯỚC 16

I.KHÁI QUÁT CHUNG 16

1.Những kết quả đã đạt được 16

2.Một số vấn đề tồn tại trong đấu thầu xây lắp ở Việt nam 17

II. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 21

III.HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU XÂY LẮP TRONG NƯỚC. 22

1. Những khó khăn tồn tại của nhà thầu trong nước 22

2.Kết quả đạt được từ hoạt động đấu thầu của nhà thầu trong nước. 26

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÁC NHÀ THẦU TRONG NƯỚC 29

I. VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC 29

II.VỀ PHÍA DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 30

KẾT LUẬN 34

MÔC LÔC 36

doc36 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 26/07/2013 | Lượt xem: 956 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Nâng cao khả năng thắng thầu của nhà thầu trong nước (Doanh nghiệp nhà nước) trong đấu thầu xây lắp quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA312.doc
Tài liệu liên quan