Đề án Quản lý của Nhà nước đối với các Công ty phát hành Chứng khoán ở Việt Nam

KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ LỚP QLKT43A

 

 

32

GV hướng dẫn:PGS.TS . NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

SV thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH (B)

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 2

I. Thị trường chứng khoán và các công ty phát hành chứng khoán 2

1. Chứng khoán và thị trường chứng khoán 2

1.1. Chứng khoán 2

1.1.1. Khái niệm 2

1.1.2. Các loại chứng khoán 2

1.2. Thị trường chứng khoán 4

1.2.1. Khái niệm 4

1.2.2. Cơ cấu 4

1.2.3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 5

2. Các công ty phát hành chứng khoán 7

2.1. Điều kiện phát hành 7

2.2. Hình thức phát hành 9

2.3. Chức năng công ty phát hành 10

2.4. Vai trò của công ty phát hành 11

II. Quản lý nhà nước đối với các công ty phát hành chứng khoán 12

1. Khái niệm quản lý nhà nước 12

2. Các chức năng chủ yếu của quản lý Nhà nước đối với các Công ty phát hành 13

2.1. Khuyến khích tạo điều kiện cho các CTPHCK phát triển 13

2.2. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán 14

2.3. Tạo khuôn khổ pháp luật cho các Công ty phát hành 14

2.4. Điều chỉnh sai lệch trong chính sách quản lý của nhà nước 15

PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 16

I. Tình hình thực trạng các công ty phát hành hiện nay 16

1. Những thuận lợi 16

2. Những khó khăn 17

II. Thực trạng sự quản lý nhà nước đối với các công ty phát hành 18

1. Quá trình quản lý của Nhà nước đối với CTPHCK 19

1.1. Lập kế hoạch quản lý 19

1.2. Phương thức tổ chức hoạt động phát hành 20

1.3. Chức năng lãnh đạo nhà nước 20

1.4. Kiểm tra giám sát việc phát hành và sử dụng vốn 21

2. Công cụ dùng để quản lý các công ty phát hành 21

2.1. Quản lý bằng chính sách của Nhà nước 21

2.2. Quản lý bằng pháp luật 22

3. Những bất cập trong cách quản lý của Nhà nước 23

PHẦN 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ QUẢN LÝ PHÙ HỢP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 25

I. Phương hướng quản lý thúc đẩy phát triển 25

II. Một số kiến nghị 26

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

 

doc33 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1266 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Quản lý của Nhà nước đối với các Công ty phát hành Chứng khoán ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý của Nhà nước đối với các Công ty phát hành Chứng khoán ở Việt Nam.DOC
Tài liệu liên quan