Đề án Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp

Chương I. Cơ sở lý luận của thị trường bất động sản . 1

I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò thị trường bất động sản 1

1.1 Khái niệm 1

1.2 Phân loại 2

1.3 Vai trò 5

1.4 Đặc điểm 7

II. Các yếu tố tác động lên thị trường bất động sản 10

III. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 13

Chương II. Thực tiễn hoạt động của thị trường bất động sản 18

2.1 Thực tiễn hoạt động của thị trường 18

2.2 Hạn chế và nguyên nhân tồn tại 28

2.2.1Hạn chế 28

2.2.2 Nguyên nhân 30

Chương III Giải pháp phát triển thị trường bất động sản 31

3.1 Định hướng phát triển thị trường 31

3.2 Giải pháp 32

 

doc47 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1324 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp.DOC
Tài liệu liên quan