Đề án Thực trạng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn của nước ta trong giai đoạn hiện nay và các giải pháp của quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn.

 

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG ĐỀ ÁN 3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 3

I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC THỰC HIỆN CNH - HĐH NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN NÓI CHUNG VÀ NÔNG NGHIỆP NÓI RIÊNG. 3

1. Một số khái niệm: 3

2. Tính tất yếu khách quan của việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân nói chung. 3

3. Đối với nông nghiệp, nông thôn nói riêng: 5

II. NỘI DUNG CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 6

1. Phát triển các nghành nghề tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nông thôn. 7

2. Mở mang các dịch vụ kinh tế kỹ thuật ở nông thôn. 9

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn. 11

4. Bước đầu thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp. 16

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾN HÀNH CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM. 21

I. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẤT NƯỚC TA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC. 21

1. Về khôi phục và phát triển các làng nghề cổ truyền, các làng nghề truyền thống. 21

2. Về phát triển các dịch vụ kinh tế kỹ thuật ở nông thôn. 22

3. Về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 22

4. Về công nghiệp hoá, hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp. 23

II. HẠN CHẾ CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 23

1. Về khôi phục và phát triển các ngành nghề cổ truyền, các làng nghề truyền thống. 23

2. Về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn 24

3. Về công nghiệp hoá, hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp 25

III. GIẢI PHÁP 25

1. Công tác quy hoạch 25

2. Khoa học, công nghệ 25

3. Các chính sách 26

PHẦN KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

 

 

doc32 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 4651 | Lượt tải: 25download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Thực trạng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn của nước ta trong giai đoạn hiện nay và các giải pháp của quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn., để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn của nước ta trong giai đoạn hiện nay và các giải pháp.DOC