Đề cương ôn tập Anh văn Lớp 8 - Học kỳ 2

1. QUESTIONS WORDS BEFORE TO-INFINITIVES: Wh-word + to-infinitive

Những động từ thường dùng trong cấu trúc này là: tell, show, point out, learn

- He told me what to do.

- He showed us how to open the box.

- He pointed out where to get tickets.

2. VERB + TO-INFINITIVE

Những động từ thường dùng trong cấu trúc này là:

start, begin, decide, want, try, manage, would like, agree,

- I want to buy a new shirt.

- He decided to go home.

- They started to run.

 

doc14 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 16456 | Lượt tải: 118download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Anh văn Lớp 8 - Học kỳ 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docÔn tập HK II Anh 8 (2011- 2012) - THCS Cao Bá Quát.doc
Tài liệu liên quan