Đề khảo sát chất lượngtháng 9 môn: Toán lớp 4 năm học: 2018 - 2019

Câu 4: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Viết lại cách xếp vào chỗ chấm nhé!

89 124; 89 259; 89 194; 89 295.

Câu 5: Trong buổi tập thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn, hỏi 5 hàng có bao nhiêu bạn?

 

doc6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượngtháng 9 môn: Toán lớp 4 năm học: 2018 - 2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH TÂN ĐỒNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNGTHÁNG 9 Đề chính thức Môn : Toán – Lớp 4 Năm học: 2018-2019 (Thời gian 35 phút, không kể thời gian chép đề) (Đề thi gồm 02 trang) ĐỀ BÀI: Câu 1: Đặt tính rồi tính 34365+28072 79432- 5286 3328 : 4 Câu 2: Tính giá trị của biểu thức 250+m với m= 80 . b)25 + 3 x n với n= 7 . Câu 3: Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào?Viết câu trả lời vào chỗ chấm *123517: . . * 30 005 804:.. . . Câu 4: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Viết lại cách xếp vào chỗ chấm nhé! 89 124; 89 259; 89 194; 89 295. . Câu 5: Trong buổi tập thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn, hỏi 5 hàng có bao nhiêu bạn? . . . . . . . Lưu ý: Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN 4 THÁNG 9 Năm học 2018-2019 Câu Nội dung, đáp án Điểm 1 Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm. Kết quả tương ứng từng phần là: 62437; 74146; 15981; 832 2 2 Tính đúng mỗi phần cho 1điểm a) Nếu m= 80 thì 250+m = 250+ 80 = 330 b) Nếu n= 7 thì 25 + 3 x n = 25 +3x 7 = 25 +21= 46 2 3 Làm đúng mỗi phần cho 1điểm a) 123 517: Một trăm hai mươi ba nghìn năm trăm mười bảy Chữ số 3 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn. b) 30 005 804: Ba mươi triệu không trăm linh năm nghìn tám trăm linh bốn Chữ số 3 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn 0,5 0,5 0,5 0,5 4 Xếp đúng theo yêu cầu cho 1 điểm 89 124; 89 194; 89 259; 89 295. 1 5 Số bạn mỗi hàng có là: 0,5 64:4 = 16 ( bạn) 0,75 Số bạn 5 hàng có là: 0,5 16 x 5 = 80 (bạn) 0,75 Đáp số: 80 bạn 0,5 Lưu ý HS giải theo cách khác đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa TRƯỜNG TH TÂN ĐỒNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNGTHÁNG 12 Đề chính thức Môn : Tiếng việt – Lớp 4 Năm học: 2018-2019 (Thời gian 40 phút, không kể thời gian chép đề) (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ BÀI: Câu 1:Em hãy dùng dấu gạch chéo(/) để phân cách các từ trong hai câu thơ: Rất công bằng, rất thông minh Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang. Viết lại các từ đơn và từ phức trong hai câu thơ trên. Từ đơn:. . Từ phức: . Câu 2:Xếp các từ có tiếng nhân( nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân đức, nhân loại, nhân từ, nhân tài) thành 2 nhóm. Viết câu trả lời vào chỗ chấm. Từ có tiếng “nhân” có nghĩa là “người”: . Từ có tiếng “nhân” có nghĩa là “ lòng thương người”: . Câu 3: Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 2.Gạch chân dưới từ em đã dùng để đặt câu. . Câu 4: Tìm thêm một tiếng để tạo từ chứa các tiếng cùng âm đầu x hoặc s: ..... xính, sáng................; xong.................; sung.................. Câu 5: Viết đoạn văn ngắn 8- 10 câu kể về 1 người lao động trí óc mà em biết. Lưu ý: Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm. ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT 4 THÁNG9 Năm học: 2018-2019 Câu Nội dung, đáp án Điểm 1 - Phân cách đúng các từ cho 1 điểm. Rất/ công bằng,/ rất /thông minh/ Vừa /độ lượng/ lại /đa tình,/ đa mang/. -Viết đúng các từ đơn, từ phức cho 1 điểm. + Từ đơn: Rất, rất, vừa, lại. + Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang ( Mỗi phần cho 0.5 điểm) 2 2 Xếp đúng mỗi từ vào nhóm cho 0,25 điểm a) Nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài. b) Nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ. 2 3 Đặt đúng theo yêu cầu cho 1 điểm. Ví dụ: Bố em là công nhân. 1 4 Viết đúng mỗi từ cho 0,5 điểm.Ví dụ: Xúng xính Sáng suốt Xong xuôi Sung sướng 2 5 Viết được đoạn văn theo yêu cầu cho 3 điểm. 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE KHAO SAT THANG 10 CO DAP AN CHI TIET_12484041.doc
Tài liệu liên quan