Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I môn: Toán lớp (lớp 4)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: Toán lớp (lớp 4)

Thời gian làm bài: 40 phút

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (Mức 1)

a) Kết quả của phép tính 186954 + 247436 là:

A. 434390 B. 434380 C. 434290 D. 433390

b) Kết quả của phép tính 987864 - 783251 là:

A. 204603 B. 204613 C. 204513 D. 203613

Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống. (Mức 2)

a) 207 17 = 207 b) 2138 12 = 12

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I môn: Toán lớp (lớp 4), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG PTCS TÂN THÀNH ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Toán lớp (lớp 4) Thời gian làm bài: 40 phút Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (Mức 1) a) Kết quả của phép tính 186954 + 247436 là: A. 434390 B. 434380 C. 434290 D. 433390 b) Kết quả của phép tính 987864 - 783251 là: A. 204603 B. 204613 C. 204513 D. 203613 Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống. (Mức 2) a) 207 17 = 207 b) 2138 12 = 12 Câu 3 (1 điểm): Nối vào kết quả đúng. (Mức 2) A. B. C. D. Câu 4: Đặt tính rồi tính. (Mức 3) a) 35136 : 18 18408 : 52 b) 157 24 1122 19 Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 2) a) 900 kg = 90 tạ b) 1m2 20 dm2 = 120 dm2 Câu 6: Hình bên có mấy góc vuông? Mấy góc nhọn? (Mức 1) a) Hình bên có ....... góc vuông. b) Hình bên có ....... góc nhọn. Câu 7: Tìm x (Mức 2) a) x 34 = 714 b) 846 : x = 18 Câu 8: Số: (Mức 4) a) a = a = a b) a = a = 0 Câu 9: (Mức 3) Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái? ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4 NĂM HỌC 2015 - 2016 Câu 1: ( 1 điểm, mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm) a) A. 434390 b) B. 204613 Câu 2: ( 1 điểm, mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm) a) 207 17 = 207 b) 2138 12 = 12 Câu 3 (1 điểm) A. B. C. D. Câu 4: ( 1 điểm, mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm) a) 35136 18 18408 52 171 1952 280 354 093 208 36 00 00 b) Câu 5: ( 1 điểm, mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm) a) 900 kg = 90 tạ b) 1m2 20 dm2 = 120 dm2 Câu 6: ( 1 điểm, mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm) a) Hình bên có 2 góc vuông. b) Hình bên có 5 góc nhọn. Câu 7: ( 1 điểm, mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm) a) x 34 = 714 b) 846 : x = 18 x = 714 : 34 x = 846 : 18 x = 21 x = 47 Câu 8: ( 1 điểm, mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm) a) a = a = a b) a = a = 0 Câu 9: ( 2 điểm ) Bài gải: Hai lần số học sinh trai là: (0,25 điểm) 28 + 4 = 32 (học sinh) (0,25 điểm) Số học sinh trai là: (0,25 điểm) 32 : 2 = 16 (học sinh) (0,25 điểm) Số học sinh gái là: (0,25 điểm) 16 – 4 = 12 (học sinh) (0,25 điểm) Đáp số: 16 học sinh trai (0,25 điểm) 12 học sinh gái. (0,25 điểm) TRƯỜNG PTCS TÂN THÀNH Điểm trường: Nậm An MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHKI NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Toán - Lớp 4 Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN KQ TL TN KQ TL TN KQ TL TN KQ TL TN KQ TL Số học Số câu 1 2 1 1 1 4 2 Số điểm 1,0 2,0 1,0 1.0 1.0 4,0 2,0 Đại lượng Số câu 1 1 Số điểm 1,0 1,0 Hình học Số câu 1 1 Số điểm 1,0 1,0 Giải toán Số câu 1 1 Số điểm 2,0 2,0 Tổng Số câu 2 3 1 2 1 6 3 Số điểm 2, 0 3,0 1,0 3,0 1,0 6,0 4,0

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐÊ KIEM TRA LOP 4 KI - TOAN.doc