Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý khối 7

Câu 2: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn , luôn nhỏ hơn vật.

B. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật

D. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật.

Câu 3: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Đèn ống đang sáng B. Mặt Trời

C. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng D. Ngọn nến đang cháy .

Câu 4: Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì:

A. Có ánh sáng truyền đến dây tóc B. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt

C. Giữa mắt và dây tóc không có vật chắn sáng D. Có dòng điện chạy qua dây tóc

 

doc6 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 15058 | Lượt tải: 38download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý khối 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012 ***** PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Thời gian làm bài 10’ không kể thời gian phát đề) GT1:…………………………. GT2:…………………………. ĐỀ CHÍNH THỨC Mã Đề A Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để ghi vào giấy làm bài các câu hỏi sau: Câu 1: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? A. Ngọn nến đang cháy B. Đèn ống đang sáng C. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng D. Mặt Trời. Câu 2: Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì: A. Giữa mắt và dây tóc không có vật chắn sáng B. Có dòng điện chạy qua dây tóc C. Có ánh sáng truyền đến dây tóc D. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt Câu 3: Trong lớp học, học sinh nghe được lời giảng của thầy giáo thông qua môi trường truyền âm nào? A. Không khí B. Chất lỏng C. Chất rắn D. Chân không Câu 4: Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng là: A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng B. Trái Đất – Mặt Trăng - Mặt Trời C. Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng D. Mặt Trăng - Trái Đất - Mặt Trời Câu 5: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh: A. Lớn bằng vật B. Lớn hơn vật C. Gấp đôi vật D. Bé hơn vật Câu 6: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là: A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn , luôn nhỏ hơn vật. B. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật D. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật. Câu 7: Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị nào sau đây? A. 100 dB B. 80 dB C. 130 dB D. 70 dB Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để nghe được tiếng vang? A. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 15 giây. B. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây. C. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1,5 giây. D. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1 giây. TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012 ***** PHẦN TỰ LUẬN ( Thời gian làm bài 35’ không kể thời gian phát đề) GT1:…………………………. GT2:…………………………. ĐỀ CHÍNH THỨC Tự luận ( 6 điểm) Ghi câu trả lời vào giấy làm bài các câu hỏi sau: Câu 1: Tần số là gì? Nêu đơn vị của tần số? Âm phát ra cao hay thấp phụ thuộc vào yếu tố nào? (1.5 đ) Câu 2: Hãy chỉ ra bộ phận nào dao động phát ra “ nốt nhạc” khi gảy dây đàn ghi ta, khi thổi sáo? ( 1.5 đ ) Câu 3: So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi so với vùng nhìn thấy cùa gương phẳng có cùng kích thước?(1.5đ ) Câu 4: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng. Vẽ tia phản xạ. (1đ) S I Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng từ trên xuống. (0.5đ) TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012 ***** PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Thời gian làm bài 10’ không kể thời gian phát đề) GT1:…………………………. GT2:…………………………. ĐỀ CHÍNH THỨC Mã Đề B Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để ghi vào giấy làm bài các câu hỏi sau: Câu 1: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là: A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn , luôn nhỏ hơn vật. B. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật D. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để nghe được tiếng vang? A. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 15 giây. B. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây. C. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1,5 giây. D. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1 giây. Câu 3: Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng là: A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng B. Trái Đất – Mặt Trăng - Mặt Trời C. Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng D. Mặt Trăng - Trái Đất - Mặt Trời Câu 4: Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì: A. Giữa mắt và dây tóc không có vật chắn sáng B. Có dòng điện chạy qua dây tóc C. Có ánh sáng truyền đến dây tóc D. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt Câu 5: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh: A. Lớn bằng vật B. Lớn hơn vật C. Gấp đôi vật D. Bé hơn vật Câu 6: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? A. Ngọn nến đang cháy B. Đèn ống đang sáng C. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng D. Mặt Trời. Câu 7: Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị nào sau đây? A. 100 dB B. 80 dB C. 130 dB D. 70 dB Câu 8: Trong lớp học, học sinh nghe được lời giảng của thầy giáo thông qua môi trường truyền âm nào? A. Không khí B. Chất lỏng C. Chất rắn D. Chân không TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012 ***** PHẦN TỰ LUẬN ( Thời gian làm bài 35’ không kể thời gian phát đề) GT1:…………………………. GT2:…………………………. ĐỀ CHÍNH THỨC Tự luận ( 6 điểm) Ghi câu trả lời vào giấy làm bài các câu hỏi sau: Câu 1: Tần số là gì? Nêu đơn vị của tần số? Âm phát ra cao hay thấp phụ thuộc vào yếu tố nào? (1.5 đ) Câu 2: Hãy chỉ ra bộ phận nào dao động phát ra “ nốt nhạc” khi gảy dây đàn ghi ta, khi thổi sáo? ( 1.5 đ ) Câu 3: So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi so với vùng nhìn thấy cùa gương phẳng có cùng kích thước?(1.5đ ) Câu 4: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng. Vẽ tia phản xạ. (1đ) S I Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng từ trên xuống. (0.5đ) TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012 ***** PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Thời gian làm bài 10’ không kể thời gian phát đề) GT1:…………………………. GT2:…………………………. ĐỀ DỰ PHÒNG Mã Đề A Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để ghi vào giấy làm bài các câu hỏi sau: Câu 1: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? A. Đèn ống đang sáng B. Mặt Trời C. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng D. Ngọn nến đang cháy . Câu 2: Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì: A. Có ánh sáng truyền đến dây tóc B. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt C. Giữa mắt và dây tóc không có vật chắn sáng D. Có dòng điện chạy qua dây tóc Câu 3: Trong lớp học, học sinh nghe được lời giảng của thầy giáo thông qua môi trường truyền âm nào? A. Chất rắn B. Chân không C. Không khí D. Chất lỏng Câu 4: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh: A. Lớn bằng vật B. Lớn hơn vật C. Gấp đôi vật D. Bé hơn vật Câu 5: Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị nào sau đây? A. 100 dB B. 80 dB C. 130 dB D. 70 dB Câu 6: Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng là: A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng B. Trái Đất – Mặt Trăng - Mặt Trời C. Mặt Trăng - Trái Đất - Mặt Trời D. Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để nghe được tiếng vang? A. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây. B. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 15 giây. C. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1,5 giây. D. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1 giây. Câu 8: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là: A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn , luôn nhỏ hơn vật. B. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật D. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật. TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012 ***** PHẦN TỰ LUẬN ( Thời gian làm bài 35’ không kể thời gian phát đề) GT1:…………………………. GT2:…………………………. ĐỀ DỰ PHÒNG Tự luận ( 6 điểm) Ghi câu trả lời vào giấy làm bài các câu hỏi sau: Câu 1: Biên độ dao động là gì? Độ to của âm được đo bằng đơn vị nào? Âm phát ra to hay nhỏ phụ thuộc vào yếu tố nào? (1.5 đ) Câu 2: Hãy chỉ ra bộ phận nào dao động phát ra “ nốt nhạc” khi đánh trống, khi thổi sáo ? (1.5 đ ) Câu 3: So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi so với vùng nhìn thấy cùa gương phẳng có cùng kích thước? ( 1.5 đ ) Câu 4: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng. Vẽ tia phản xạ. (1đ) I S Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang từ phải sang trái. (0.5đ) TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012 ***** PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Thời gian làm bài 10’ không kể thời gian phát đề) GT1:…………………………. GT2:…………………………. ĐỀ DỰ PHÒNG Mã Đề B Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để ghi vào giấy làm bài các câu hỏi sau: Câu 1: Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị nào sau đây? A. 100 dB B. 80 dB C. 130 dB D. 70 dB Câu 2: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là: A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn , luôn nhỏ hơn vật. B. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật D. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật. Câu 3: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? A. Đèn ống đang sáng B. Mặt Trời C. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng D. Ngọn nến đang cháy . Câu 4: Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì: A. Có ánh sáng truyền đến dây tóc B. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt C. Giữa mắt và dây tóc không có vật chắn sáng D. Có dòng điện chạy qua dây tóc Câu 5: Trong lớp học, học sinh nghe được lời giảng của thầy giáo thông qua môi trường truyền âm nào? A. Chất rắn B. Chân không C. Không khí D. Chất lỏng Câu 6: Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng là: A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng B. Trái Đất – Mặt Trăng - Mặt Trời C. Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng D. Mặt Trăng - Trái Đất - Mặt Trời Câu 7: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh: A. Lớn bằng vật B. Lớn hơn vật C. Gấp đôi vật D. Bé hơn vật Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để nghe được tiếng vang? A. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 15 giây. B. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây. C. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1,5 giây. D. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1 giây. TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012 ***** PHẦN TỰ LUẬN ( Thời gian làm bài 35’ không kể thời gian phát đề) GT1:…………………………. GT2:…………………………. ĐỀ DỰ PHÒNG Tự luận ( 6 điểm) Ghi câu trả lời vào giấy làm bài các câu hỏi sau: Câu 1: Biên độ dao động là gì? Độ to của âm được đo bằng đơn vị nào? Âm phát ra to hay nhỏ phụ thuộc vào yếu tố nào? (1.5 đ) Câu 2: Hãy chỉ ra bộ phận nào dao động phát ra “ nốt nhạc” khi đánh trống, khi thổi sáo ? (1.5 đ ) Câu 3: So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi so với vùng nhìn thấy cùa gương phẳng có cùng kích thước? ( 1.5 đ ) Câu 4: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng. Vẽ tia phản xạ. (1đ) I S Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang từ phải sang trái. (0.5đ) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012 ĐỀ CHÍNH THỨC I . Trắc nghiệm: Mỗi câu chọn đúng là 0.5điểm - Mã đề A: 1- C; 2 – D ; 3 – A; 4 - B; 5 - B; 6 - A; 7 - C; 8 – B - Mã đề B: 1- A; 2 – B ; 3 – B; 4 - D; 5 - B; 6 - C; 7 - C; 8 - A II. Tự luận: Câu 1: - Tần số là số dao động trong một giây. (0.5 đ) - Hec ( Hz) (0.5 đ) - Âm phát ra cao hay thấp phụ thuộc vào tần số (0.5 đ) Câu 2: - Đàn ghi ta: dây đàn dao động phát ra âm (0.75 đ) - Cây sáo: cột không khí trong ống sáo dao động phát ra âm (0.75 đ) I S R i’ i N Câu 3: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng cò cùng kích thước ( 1.5 đ) Câu 4: ( 1 điểm) Vẽ đúng yêu cầu và kí hiệu đầy đủ lên hình vẽ ( 0.5 đ) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012 ĐỀ DỰ PHÒNG I . Trắc nghiệm: Mỗi câu chọn đúng là 0.5điểm - Mã đề A: 1- C; 2 – B ; 3 – C; 4 - B; 5 - C; 6 - D; 7 - A; 8 – A - Mã đề B: 1- C; 2 – A ; 3 – C; 4 - B; 5 - C; 6 - C; 7 - B; 8 - B II. Tự luận: Câu 1: - Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó. (0.5 đ) - Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (dB) (0.5 đ) - Âm phát ra to hay nhỏ phụ thuộc vào yếu tố là biên độ dao động (0.5 đ) Câu 2: - Trống: mặt trống dao động phát ra âm ( 0.75 đ) - Cây sáo: cột không khí trong ống sáo dao động phát ra âm (0.75 đ) Câu 3: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng cò cùng kích thước ( 1.5 đ) I R S i i’ N Câu 4: a) 1 diểm Vẽ đúng yêu cầu và kí hiệu đầy đủ lên hình vẽ ( 0.5đ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012 Tính trọng số nội dungv kiểm tra theo khung PPCT: Nội dung Tổng số tiết Lý thuyết Tỉ lệ thực dạy Trọng số LT ( Cấp độ 1,2 ) VD ( cấp độ 3, 4 ) LT ( Cấp độ 1,2 ) VD ( cấp độ 3, 4 ) 1. Quang học 10 6 4.2 5.8 26.3 36.3 2. Âm học 6 5 3.5 2.5 21.9 15.5 Tổng 16 11 7.7 8.3 48.2 51.8 Tính số câu hỏi và số điểm chủ đề kiểm tra ở các cấp độ: Nội dung ( CHủ đề ) Trọng số Số lượng câu ( Chuẩn cần kiểm tra ) Số điểm Tổng số TN TL 1. Quang học 26.3 3.2 8 ~ 3 2 (1 đ ) TG: 2.5’ 1 (1.5 đ ) TG: 7.5’ 2.5 TG: 12.5’ 2. Âm học 21.9 2.6 ~ 3 2 (1 đ ) TG: 2.5’ 1 (1.5 đ ) TG: 8’ 2 . 5 TG: 11’ 1. Quang học 36.3 4.4 ~ 4 3 (1.5 đ ) TG: 3.75’ 1 (1.5 đ ) TG: 10 3 TG: 13.75’ 2. Âm học 15.5 1. 8 ~ 2 .1(0.5 đ ) TG: 1.25’ 1 (1.5 đ ) TG: 9’ 2 .0 TG: 10.25’ Tổng 100 12 8 (4 đ ) TG: 10’ 4 ( 6 đ ) TG: 35’ 10 TG: 45’

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMa trận đề kiểm tra vật lí 7- hay.doc