Đề kiểm tra học kì I môn Lịch sử khối 9

I. Mục tiêu đề kiểm tra:

- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử TG hiện đại ( 1945- nay) trong HKI,lớp 9 so với yêu cầu của chương trình . Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung tiếp theo sau.

- Thực hiện yêu cầu trong phân phối chuơng trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Đánh giá quá trình giảng dạy của GV, từ đó có thể điều chỉnh phuơng pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết

1. Về kiến thức : HS hiểu biết và trình bày, liên hệ các kiến thức cơ bản sau:

- Khái quát về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á. Sau khi giành được độclập các nướcbắt tay vào khôi phục và phát triển kinh tế. Xu hướng liên kết khu vực dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN và đã đạt được những thành tựu lớn.

- Khái quát về sự phát triển của các nước tư bản chủ yếu sau 1945.Nguyên nhân phát triển của nền kinh tế Nhật Bản.

- Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, quan hệ quốc tế có những đặc điểm mới, đó là sự xuất hiện những xu thế cách mạng mới.

- Biết được những thành tựu chủ yếu của cách mạng KH-KT sau chiến tranh thế giới thứ 2

- Đánh giá ý nghĩa, tác động tích cực, tiêu cực của cách mạng KH-KT

2. Về kĩ năng:

Rèn cho HS các kĩ năng: Khái quát,trình bày các vấn đề, kĩ năng vận dụng các kiến thức để phân tích đánh giá các sự kiện

 

doc12 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 13020 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn Lịch sử khối 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị : THCS Mỹ Thới ĐỀ KIỂM TRA HKI KHỐI 9 Lê Thị Thanh Tuyền TG: 45 phút &&&& I. Mục tiêu đề kiểm tra: - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử TG hiện đại ( 1945- nay) trong HKI,lớp 9 so với yêu cầu của chương trình . Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung tiếp theo sau. - Thực hiện yêu cầu trong phân phối chuơng trình của Bộ giáo dục và Đào tạo. - Đánh giá quá trình giảng dạy của GV, từ đó có thể điều chỉnh phuơng pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết 1. Về kiến thức : HS hiểu biết và trình bày, liên hệ các kiến thức cơ bản sau: - Khái quát về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á. Sau khi giành được độclập các nướcbắt tay vào khôi phục và phát triển kinh tế. Xu hướng liên kết khu vực dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN và đã đạt được những thành tựu lớn. - Khái quát về sự phát triển của các nước tư bản chủ yếu sau 1945.Nguyên nhân phát triển của nền kinh tế Nhật Bản. - Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, quan hệ quốc tế có những đặc điểm mới, đó là sự xuất hiện những xu thế cách mạng mới. - Biết được những thành tựu chủ yếu của cách mạng KH-KT sau chiến tranh thế giới thứ 2 - Đánh giá ý nghĩa, tác động tích cực, tiêu cực của cách mạng KH-KT 2. Về kĩ năng: Rèn cho HS các kĩ năng: Khái quát,trình bày các vấn đề, kĩ năng vận dụng các kiến thức để phân tích đánh giá các sự kiện 3. Thái độ: Kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm cuả HS đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử. II. Hình thức đề kiểm tra : Trắc nghiệm + tự luận III. Thiết lập ma trận: Tên chủ đề ( nội dung, chuơng…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ KQ 1. Các nuớc Á, Phi, MĩLa-tinh từ 1945 đến nay Trình bày hoàn cảnh ra đời, của ASEAN A.1a A.2b A.3c Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: 1 Số điểm: 1 Số câu: 3 Số điểm: 1.5 Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu:4 Điểm 2,5 = 25 % 2. Mĩ, Nhật Bản,Tây Âu từ 1945 đến nay A.4c A.6c A.5d Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:2 Số điểm:1 Số câu1 Số điểm: Số câu1 Số điểm 0.5 Số câu:3 Điểm 1,5 = 15% 3. Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay A.7d A. 8d Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:2 Số điểm:1 Số câu:2 Điểm 1 = 10 % 4. Cuộc cách mạng KH-KT từ 1945 đến nay. Trình bày những thành tựu của cuộc CMKH-KT sau CTTGII Đánh giá ý nghĩa, tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của CMKHKT Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: Số Điểm Số câu: 3/5 Số điểm: 3 Số câu: Số Điểm Số câu:2/5 Số điểm 2 Số câu:2 Điểm 5 = 50 % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu:4 Số Điểm:5 Tỉ lệ: 50% Số câu:6 Số Điểm:3 Tỉ lệ : 30% Số câu:1 Số Điểm: 2 Tỉ lệ: 20% Số câu:11 Số điểm: 10 Tỉ lệ : 100% IV. SOẠN ĐỀ KIỂM TRA MÃ ĐỀ A ĐỀ KIỂM TRA HKI KHỐI 9 MÔN : LỊCH SỬ Thời gian : 45 phút A. Trắc nghiệm: (4 đ) Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng nhất 1. Biến đổi lớn nhất các nước C.Á sau CTTG II là gì? a. Các nước C.Á đã giành độc lập. b. Các nước C.Á đã gia nhập ASEAN c. Các nước C.Á chạy đua vũ trang d. Các nước C.á gia nhập khối NATO 2.Phong trào đấu tranh chống CN thực dân, đòi độc lập ở Châu Phi sau CTTG II diễn ra sớm nhất ở a. Tây Phi b. Bắc Phi c. Trung Phi d. Nam Phi 3. Sau thắng lợi của cách mạng Cu-ba năm 1959, một cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở Mĩ La-tinh dưới hình thức a. Bãi công của công nhân b. Nổi dậy của nông dân c. Đấu tranh vũ trang d. Đấu tranh chính tr 4.Hai đảng thay nhau nắm quyền ở nước Mĩ a. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ b. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa c. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa d. Đảng Dân chủ và Công đảng 5. Đồng tiền chung Châu Âu với tên gọi là đồng ơrô(EURO) được phát hành vào: a. Ngày 1-1-1999 b. Ngày 1-2-1999 c. Ngày 1-3-1999 d. Ngày 1-4-1999 6. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4-1949 nhằm: a. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới b. Chống lại các nước Mĩ La-tinh c. Chống lại Liên xô và các nước XHCN Đông Âu d. Chống lại các nước XHCN. 7. Liên hợp quốc được thành lập vào ngày : a. 24-7-1945 b. 24-8-1945 c. 24-9-1945 d. 24-10-1945 8. “Chiến tranh lạnh” chấm dứt vào: a. Tháng 9-1989 b Tháng 10-1989 c Tháng 11-1989 d. Tháng 12-1989 MÃ ĐỀ B ĐỀ KIỂM TRA HKI KHỐI 9 MÔN : LỊCH SỬ Thời gian : 45 phút A. Trắc nghiệm: (4 đ) Hãy chon câu trả lời mà em cho là đúng nhất. 1.Phong trào đấu tranh chống CN thực dân, đòi độc lập ở Châu Phi sau CTTG II diễn ra sớm nhất ở a. Tây Phi b. Bắc Phi c. Trung Phi d. Nam Phi 2. Sau thắng lợi của cách mạng Cu-ba năm 1959, một cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở Mĩ La-tinh dưới hình thức a. Bãi công của công nhân b. Nổi dậy của nông dân c. Đấu tranh vũ trang d. Đấu tranh chính tranh 3. “Chiến tranh lạnh” chấm dứt vào: a. Tháng 9-1989 b Tháng 10-1989 c Tháng 11-1989 d. Tháng 12-1989 4. Biến đổi lớn nhất các nước C.Á sau CTTG II là gì? a. Các nước C.Á đã giành độc lập. b. Các nước C.Á đã gia nhập ASEAN c. Các nước C.Á chạy đua vũ trang d. Các nước C.á gia nhập khối NATO 5. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4- 1949 nhằm: a. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới b. Chống lại các nước Mĩ La-tinh c. Chống lại Liên xô và các nước XHCN Đông Âu d. Chống lại các nước XHCN 6. Liên hợp quốc được thành lập vào ngày : a. 24-7-1945 b. 24-8-1945 c. 24-9-1945 d. 24-10-1945 7.Hai đảng thay nhau nắm quyền ở nước Mĩ a. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ b. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa c. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa d. Đảng Dân chủ và Công đảng 8. Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất, vào: a. Năm 1957 b. Năm 1959 c.Năm 1960 d. Năm 1961 B. Tự luận : ( 6 đ) Câu 1 : ( 1 đ) Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của ASEAN. Câu 2: (5 đ) Trình bày những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học- kĩ thuật từ sau chiến tranh thế giới thứhai. Theo em, cách mạng khoa học-kỉ thuật có những tác động tích cực và tiêu cực như thế nào đối với cuộc sống của con người? V.HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM I. Trắc nghiệm: ( 4 đ) mỗi câu đúng 0,5 điểm MÃ ĐỀ A 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c c d c d d MÃ ĐỀ B 1 2 3 4 5 6 7 8 b c d a c d c d II. Tự luận: ( 6 đ) Câu 1: (1 đ) Hoaøn caûnh thaønh laäp:( 1.) - Đúng trước yêu cầu p.triển KT-XH, các nước cần hợp tác liên minh với nhau để p.triển và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài (0.5) - Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các nước ĐNÁ ( ASEAN) ra đời tại Băng Cốc Thái Lan, gồm 5 nước : Inđô, Thái Lan, Malaisia, Philipin. Xinggapo. (0.5) Câu 2: ( 5 đ) Trình bày những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học- kĩ thuật từ sau chiến tranh thế giới thứhai. ( 3 đ) Trong lĩnh vực khoa học cơ bản: Toán, Vật lí, hóa học,sinh học (0,5) Những phát minh lớn về công cụ sản xuất mới : máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động,…(0,5) Tìm ra nguồn năng lượng mới : năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió.(0,5) Sáng chế những vật liệu mới: chất dẻo Pôlime,những vật liệu siêu bền, siêu nhẹ, siêu cứng…(0,5) Những tiến bộ thần kì trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc.(0,5) “ Cách mạng xanh” trong nông nghiệp (0,25) Những thành tựu kì diệu trong lĩnh vực du hành vũ trụ. (0,25) Theo em, cách mạng khoa học-kỉ thuật có những tác động tích cực và tiêu cực như thế nào đối với cuộc sống của con người: (2) * Tích cực: (1) - Cho phép thực hiện những bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người. - Đưa đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. * Tiêu cực: (1) - Chế tạo các loại vũ khí hủy diệt (0,25) - Ô nhiễm môi trường (0,25) - Những tai nạn lao động và giao thông (0.25) - Các loại dịch bệnh mới. (0,25) Đơn vị : THCS Mỹ Thới ĐỀ KIỂM TRA HKI KHỐI 9 Lê Thị Thanh Tuyền TG: 45 phút ( ĐỀ B) &&&& I. Mục tiêu đề kiểm tra: - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử TG hiện đại ( 1945- nay) trong HKI,lớp 9 so với yêu cầu của chương trình . Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung tiếp theo sau. - Thực hiện yêu cầu trong phân phối chuơng trình của Bộ giáo dục và Đào tạo. - Đánh giá quá trình giảng dạy của GV, từ đó có thể điều chỉnh phuơng pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết 1. Về kiến thức : HS hiểu biết và trình bày, liên hệ các kiến thức cơ bản sau: - Khái quát về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á. Sau khi giành được độclập các nướcbắt tay vào khôi phục và phát triển kinh tế. Xu hướng liên kết khu vực dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN và đã đạt được những thành tựu lớn. - Khái quát về sự phát triển của các nước tư bản chủ yếu sau 1945.Nguyên nhân phát triển của nền kinh tế Nhật Bản. - Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, quan hệ quốc tế có những đặc điểm mới, đó là sự xuất hiện những xu thế cách mạng mới. - Biết được những thành tựu chủ yếu của cách mạng KH-KT sau chiến tranh thế giới thứ 2 - Đánh giá ý nghĩa, tác động tích cực, tiêu cực của cách mạng KH-KT 2. Về kĩ năng: Rèn cho HS các kĩ năng: Khái quát,trình bày các vấn đề, kĩ năng vận dụng các kiến thức để phân tích đánh giá các sự kiện 3. Thái độ: Kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm cuả HS đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử. II. Hình thức đề kiểm tra : Trắc nghiệm + tự luận III. Thiết lập ma trận: Tên chủ đề ( nội dung, chuơng…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ KQ 1. Các nuớc Á, Phi, MĩLa-tinh từ 1945 đến nay A.1c A.2d A.4c Kể tên các nước ĐNÁ A.3b Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: 3 Số điểm:1.5 Số câu: 1 Số điểm:1 Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu:1 Số điểm:0.5 Số câu: Số điểm: Số câu:5 Điểm 3 = 30 % 2. Mĩ, Nhật Bản,Tây Âu từ 1945 đến nay A.5d A.6a Nêu những nguyên nhân sự phát triển thần kì nền kinh tế NB sau CTTGII A.7a VN học tập được kinh nghiệm gì từ NB Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:2 Số điểm:1 Số câu Số điểm: Số câu Số điểm Số câu: 2/3 Số điểm: 2 Số câu:1 Số điểm:0.5 Số câu: 1/3 Số điểm: 1 Số câu:4 Điểm 4,5 = 45% 3. Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay A.8d Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay Xu Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:1 Số điểm:0.5 Số câu: Số điểm Số câu:1 Số điểm:2 Số câu: Số điểm: Số câu:2 Điểm 2,5 = 25 % 4. Cuộc cách mạng KH-KT từ 1945 đến nay. Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu: Số Điểm Số câu: Số điểm: Số câu: Số Điểm Số câu: Số điểm Số câu: Điểm % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu:7 Số Điểm:4 Tỉ lệ: 40% Số câu:2 Số Điểm: Tỉ lệ : 40% Số câu:3 Số Điểm: 2 Tỉ lệ: 20% Số câu:12 Số điểm: 10 Tỉ lệ : 100% IV. SOẠN ĐỀ KIỂM TRA MÃ ĐỀ SỐ 1(B) Họ & Tên: …………………. ĐỀ KIỂM TRA HKI KHỐI 9 Lớp:9A………………… MÔN : LỊCH SỬ Thời gian : 45 phút Điểm Lời phê của GV A. Trắc nghiệm: (4 đ) Hãy khoanh tròn câu trả lời mà em cho là đúng nhất. 1. Việt Nam gia nhập ASEAN: a. Tháng 5-1995 b.Tháng 6-1995 c. Tháng 7-1995 d. Tháng 8-1995 2. Ý nghĩa thắng lợi cách mạng Trung Quốc? a. Kết thúc 100 năm nô dịch Trung Quốc b. Bước vào kỷ nguyên: độc lập,tự do c. Xây dựng, phát triển TBCN d. Câu a,b đúng 3. Nước được xem là “lá cờ đầu” của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la-Tinh? a.Mê-hi-cô b. Vê-nê-xu-ê-la b. CuBa d. Ni-ca-ra-goa 4.Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu? a. Chu Ân Lai b. Lưu Thiếu Kỳ c. Mao Trạch Đông d. Lâm Tài 5. Nguyên nhân vị thế Mĩ suy giảm? a. Sự chênh lệch giàu, nghèo b. Bị Nhật, Tây Âu cạnh tranh c. Bị các nước khác xâm chiếm d. Câu a,b đúng 6. Chính sách đối ngoại của Mĩ a. Đề ra chiến lược toàn cầu b. Phân biệt chủng tộc c. Quan hệ tất cả các nước d. Câu b,c đúng 7. Nước nào đưa con người lên Mặt Trăng đầu tiên (7/1969)? a. Mĩ b.Nhật Bản c. Tây Âu d. Trung Quốc 8. Biện pháp chính để khôi phục nền kinh tế của hầu hết các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai là a. Tiến hành cải cách để thích ứng với tình hình mới b. Tận dụng những tiềm năng vốn có để khôi phục lại nền kinh tế c. Kêu gọi sự nổ lực trong nhân dân d. Nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo “ Kế hoạch Mac-san” MÃ ĐỀ SỐ 2 (B) Họ & Tên: …………………. ĐỀ KIỂM TRA HKI KHỐI 9 Lớp:9A………………… MÔN : LỊCH SỬ Thời gian : 45 phút Điểm Lời phê của GV A. Trắc nghiệm: (4 đ) Hãy khoanh tròn câu trả lời mà em cho là đúng nhất. 1. Nguyên nhân vị thế Mĩ suy giảm? a. Sự chênh lệch giàu, nghèo b. Bị Nhật, Tây Âu cạnh tranh c. Bị các nước khác xâm chiếm d. Câu a,b đúng 2. Biện pháp chính để khôi phục nền kinh tế của hầu hết các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai là a. Tiến hành cải cách để thích ứng với tình hình mới b. Tận dụng những tiềm năng vốn có để khôi phục lại nền kinh tế c. Kêu gọi sự nổ lực trong nhân dân d. Nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo “ Kế hoạch Mac-san” 3. Nước nào đưa con người lên Mặt Trăng đầu tiên (7/1969)? a. Mĩ b.Nhật Bản c. Tây Âu d. Trung Quốc 4. Ý nghĩa thắng lợi cách mạng Trung Quốc? a. Kết thúc 100 năm nô dịch Trung Quốc b. Bước vào kỷ nguyên: độc lập,tự do c. Xây dựng, phát triển TBCN d. Câu a,b đúng 5.Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu? a. Chu Ân Lai b. Lưu Thiếu Kỳ c. Mao Trạch Đông d. Lâm Tài 6. Việt Nam gia nhập ASEAN: a. Tháng 5-1995 b.Tháng 6-1995 c. Tháng 7-1995 d. Tháng 8-1995 7. Chính sách đối ngoại của Mĩ a. Đề ra chiến lược toàn cầu b. Phân biệt chủng tộc c. Quan hệ tất cả các nước d. Câu b,c đúng 8. Nước được xem là “lá cờ đầu” của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la-Tinh? a.Mê-hi-cô b. Vê-nê-xu-ê-la b. CuBa d. Ni-ca-ra-goa B. Tự luận ( 6 đ) Câu 1: ( 1 đ) Hãy kể tên các nước Đông Nam Á mà em đã học? Câu 2: ( 3 đ) Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “Thần kì” của nền kinh tê Nhật Bản trong những năm 70 của TK XX? Việt Nam có thể học tập được kinh nghiệm gì từ Nhật Bản? Câu 3: (2 đ) Hãy cho biết các xu thế phát triển của thế giới ngày nay? V.HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM ĐỀ B: I. Trắc nghiệm: ( 4 đ) mỗi câu đúng 0,5 điểm MÃ ĐỀ SỐ 1(B) 1 2 3 4 5 6 7 8 c d b c d a a d MÃ ĐỀ SỐ 2(B) 1 2 3 4 5 6 7 8 d d a d c c a b B. Tự luận ( 6 đ): Câu 1: ( 1đ) Có 11 quốc gia : VN, Lào,Campuchia, Mianma,Thái Lan, Xigapo,Philippin,Inđônêxia,Bru-nây,Malaixia, Đôngtimo. Câu 2:(3 đ) Nguyên nhân sự phát triển: (2 đ) - Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên. - Sự quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti. - Vai trò quan trọng của nhà nước đề ra các chiến lược phát triển.nắm bắt đúng thời cơ - Truyền thống văn hóa giáo dục của người Nhật, sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. VN có thể học tập được kinh nghiệm:(1 đ) - Vai trò quan trọng của nhà nước đề ra các chiến lược phát triển.nắm bắt đúng thời cơ - Sự quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti - Yếu tó con người là nhân tố quyết định cho sự phát triển của đất nước, vì vậy cần đào tạo những con người có tinh thần kỷluật, ý chí vươn lên, cần cù trong lao động. Câu 3: ( 2 đ) - Xu hướng hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế - Một trật tự thế giới mới đang hình thành và ngày càng theo chiều hướng đa cực, đa trung tâm - Dưới tác động của cách mạng khoa học-công nghệ, hầu hết các nước đều điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm - Nhưng ở nhiều khu vực ( như châu Phi, Trung Á,..) lại xảy ra các cuộc xung đột, nội chiến đẫm máu với những hậu quả nghiên trọng. Xu thế chung của thế giới ngày nay là: Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển. ==Hết==

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE KT HKI SU 9.doc
Tài liệu liên quan