Đề kiểm tra học sinh giỏi môn Tiếng Anh Lớp 6

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. It (be). often hot in the summer.

2. What. you.(do) every evening?

3. The earth. (circle) the sun once every 365 days.

4. I . (see) her yesterday.

5. Most rivers .(flow) into the sea.

6. Vegetarians . (not eat) meat.

7. My mother . (cook) now.

8. She .(not drink) Coca Cola.

9. Her mother .(leave) this city two years ago.

10. He . (be) here soon.

 

doc52 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 2413 | Lượt tải: 51download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học sinh giỏi môn Tiếng Anh Lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHSG E6..doc
Tài liệu liên quan