Đề kiểm tra lớp 4 - Th nguyễn thị tuyết mai

Bài 3 : Trong các số 45; 39; 172; 270;

a) Số nào chia hết cho 5:.

b) Số nào chia hết cho 2:.

c) Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5:.

d) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2: .

Bài 4 : Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở?.

 

doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1764 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra lớp 4 - Th nguyễn thị tuyết mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỤC YÊN TRƯỜNG TH NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ I Năm học: 2011-2012 MÔN: TOÁN-KHỐI LỚP 4 (Thời gian làm bài: 40 phút không kể chép đề) Họ và tên: ………………………... ……………………………………. Điểm bằng số Điểm bằng chữ Người chấm (kí tên ghi rõ họ tên) Học sinh lớp 4... Trường TH Nguyễn Thị Tuyết Mai Bài 1. Đặt tính rồi tính a) 518946 + 72529 ................................. ................................. ................................. ................................. .................................. b) 435260 - 82753 ................................. ................................. ................................. ................................... ................................... c) 237 x 23 .................................. .................................. .................................. ................................... ................................... d) 2520 : 12 .............................. ............................... ............................... ............................... ............................... Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức 468 : 3 + (60 - 56) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 3 : Trong các số 45; 39; 172; 270; a) Số nào chia hết cho 5:............................................................................................ b) Số nào chia hết cho 2:............................................................................................. c) Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5:......................................................... d) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2: .................................................... Bài 4 : Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở?. Bàigiải ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ Bài 5 : Hình vẽ dưới đây cho biết ABCD là hình vuông, hình ABNM và MNCD là các hình chữ nhật A B M N D C a) Cạnh BC vuông góc với cạnh nào?................................................................................... b) Cạnh MN song song với những cạnh nào ?:..................................................................... _____________________________________________________ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 4 Năm học 2011 - 2012 Bài 1 . Đặt tính rồi tính ( 4 điểm ). Mỗi phép tính đúng được 1 điểm a) 518946 + 72529 b) 435260 – 82753 c) 237 x 23 d) 2520 : 12 Bài 2. Tính giá trị của biểu thức ( 1 điểm ). Tính đúng được 1 điểm 468 : 3 + ( 60-56) = 468 : 3 + 4 = 156 + 4 = 160 Bài 3. Trong các số 45; 39; 172; 270; ( 2 điểm ). Mỗi phần tính đúng được 0,5 điểm a) Số nào chia hết cho 5 ?: 45; 270 b) Số nào chia hết cho 2 ?: 172 ; 270 c) Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ?: 270 d) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?: 45 Bài 4. ( 2 điểm ). Viết lời giải và phép tính đúng được 1 điểm Bài giải Số vở cả hai bạn mua là 2 x 3 = 6 ( quyển ) Giá tiền mỗi quyển vở là 7200 : 6 = 1200 ( đồng ) Đáp số : 1200 đồng Bài 5. ( 1 điểm ) Phần a; b đúng được mỗi phần 0,5 điểm. a) Cạnh BC vuông góc với cạnh nào ?: CD b) Cạnh MN song song với những cạnh nào ?: AB ; CD

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề kiểm tra lớp 4 - th nguyễn thị tuyết mai.doc
Tài liệu liên quan