Đề kiểm tra một tiết Hình học 10 chương III

Câu 4: Phương trình đường thẳng đi qua điểm là:

Câu 5: Đường thẳng d đi qua A(-3;1) và có hệ số góc k = -2 . Phương trình đường thẳng d là:

 A.2x + y + 5 = 0 B.2x + y - 5 = 0 C.2x - y + 7 = 0 D.2x - y - 7 = 0

Câu 6: Cho đường thẳng (d): 3x - y + 2 = 0. Đường thẳng nào trong các đường sau song song với (d) :

A. x - 3y + 2 = 0 B. 6x -2y + 5 = 0 C. 6x -2y + 4 = 0 D. x + 3y + 2 = 0

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra một tiết Hình học 10 chương III, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT LÂM THAO TỔ: TỰ NHIấN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HèNH HỌC 10 CHƯƠNG III Thời gian làm bài: 45 phỳt Điểm Lời phờ của thầy, cụ giỏo đề số 1 I. phần trắc nghiệm (Mỗi cõu đỳng được 0,4 điểm) Cõu 1: Đường thẳng d có phương trình tham số : . Tọa độ véc tơ chỉ phương của d là: A.(2;-1) B.(-5;2) C.(2;-5) D.(2;1) Cõu 2: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua M(-2;3) và véc tơ chỉ phương là: Cõu 3: Đường thẳng d có véc tơ chỉ phương là .Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau: A.Véc tơ pháp tuyến của d là C.Véc tơ pháp tuyến của d là B.Véc tơ pháp tuyến của d là D.Véc tơ pháp tuyến của d là Cõu 4: Phương trình đường thẳng đi qua điểm là: Cõu 5: Đường thẳng d đi qua A(-3;1) và có hệ số góc k = -2 . Phương trình đường thẳng d là: A.2x + y + 5 = 0 B.2x + y - 5 = 0 C.2x - y + 7 = 0 D.2x - y - 7 = 0 Cõu 6: Cho đường thẳng (d): 3x - y + 2 = 0. Đường thẳng nào trong các đường sau song song với (d) : A. x - 3y + 2 = 0 B. 6x -2y + 5 = 0 C. 6x -2y + 4 = 0 D. x + 3y + 2 = 0 Cõu 7: Gọi là góc giữa hai đường thẳng . Chọn phương án Đúng trong các phương án sau: Cõu 8: Đường thẳng d : 4x - 3y - 2 = 0 có véc tơ pháp tuyến là : Cõu 9: Phương trình đường thẳng đi qua A(2;0) và B(0;5) là: Cõu 10: Cho M(-1;3) và đường thẳng d : 2x - y -5 = 0. Khoảng cách từ M đến d là : II.Phần tự luận (6 điểm) . Cõu 11: (5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(4; 4), B(-6;-1), C(-2 ;-4) . Viết phương trỡnh của đường thẳng chứa cạnh AC, BC. Viết phương trỡnh của đường thẳng chứa đường cao AH của tam giác. Viết phương trỡnh của đường thẳng chứa trung tuyến BM của tam giác Tính diện tích tam giác ABC. Cõu 12: (1 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, lập phương trình đường thẳng d qua M(1;4), cắt nửa trục dương Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho diện tích tam giác OAB là nhỏ nhất. TRƯỜNG THPT LÂM THAO TỔ: TỰ NHIấN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HèNH HỌC 10 CHƯƠNG III Thời gian làm bài: 45 phỳt Điểm Lời phờ của thầy, cụ giỏo đề số 2 I. phần trắc nghiệm (Mỗi cõu đỳng được 0,4 điểm) Cõu 1: Đường thẳng d có véc tơ chỉ phương là .Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau: A.Véc tơ pháp tuyến của d là C. Véc tơ pháp tuyến của d là B.Véc tơ pháp tuyến của d là D. Cả A và B đều đúng Cõu 2: Phương trình đường thẳng đi qua điểm là: Cõu 3: Đường thẳng d đi qua A(2;1) và có hệ số góc k = 3 . Phương trình đường thẳng d là: A. 3x + y - 7 = 0 B. 3 x - y + 5 = 0 C. 3x - y - 5 = 0 D. x - 3y + 1 = 0 Cõu 4: Cho đường thẳng (d): 2x - 3y + 2 = 0. Đường thẳng nào trong các đường sau vuông góc với (d) : A. 2x - 3y + 6 = 0 B. 3x - 2y + 7 = 0 C. 6x - 4y + 1 = 0 D. 6x + 4y + 3 = 0 Cõu 5: Phương trình đường thẳng đi qua A(3;0) và B(0;-2) là: Cõu 6:Cho M(1;-2) và đường thẳng d : x - 3y +2 = 0. Khoảng cách từ M đến d là : Cõu 7: Gọi là góc giữa hai đường thẳng . Chọn phương án Đúng trong các phương án sau: Cõu 8: Đường thẳng d có phương trình tham số : . Tọa độ véc tơ chỉ phương của d là: A.(2;3) B.(-2;3) C.(2;-3) D.(3;-1) Cõu 9: Phương trình tham số của đường thẳng d là . Chọn phương án đúng trong các phương án sau: A. d đi qua điểm M(1; 3) và có véc tơ pháp tuyến B. d đi qua điểm M(3; 1) và có véc tơ pháp tuyến C. d đi qua điểm M(1; 3) và có véc tơ pháp tuyến D. d đi qua điểm M(1; 3) và có véc tơ pháp tuyến Cõu 10: Đường thẳng d : x - 3y - 2 = 0 có véc tơ pháp tuyến là : II.Phần tự luận (6 điểm) . Cõu 11: (5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(-1; 3). Phương trỡnh của đường thẳng chứa cạnh BC: 4x + 7y - 1 = 0. Phương trỡnh của đường thẳng chứa đường cao BH : 3x - 4y + 27= 0 a)Tìm tọa độ điểm B b)Viết phương trỡnh của đường thẳng chứa cạnh AB, AC. c)Viết phương trỡnh của đường thẳng chứa trung tuyến CM của tam giác d)Tính diện tích tam giác ABC Cõu 12: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có tọa độ trọng tâm G(0;4) và C(-2;-4). Biết trung điểm M của cạnh BC nằm trên đường thẳng d : x + y - 2 = 0 . Tìm tọa độ M để độ dài AB ngắn nhất

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong III 1 Phuong trinh duong thang_12324023.doc