Đề ôn tập thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 môn: Toán lớp 12

Câu 4.Tìm số phức có phần thực bằng 12 và mô đun bằng 13:

A. B. C. D.

Câu 5.Cho haisốphức: . Tìmsốphức z =

A. B. C. D.

Câu 6.Cho sốphức . Tìmsốphứcliênhợpcủasốphức

A. B. C. D.

Câu 7.Cho phươngtrình . Nếu lànghiệmcủaphươngtrìnhthì bằng:

A. –13 B. 13 C. 45 D. – 45

Câu 8.Xácđịnhmđểbốnđiểm , , và tạothànhtứdiện.

A. B. C. D.

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 19/03/2019 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề ôn tập thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 môn: Toán lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ ÔN TẬP THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 Môn: TOÁN LỚP 12 (Đềgồmcó 06 trang) Thờigianlàmbài: 90 phút, khôngkểthờigianphátđề I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0điểm) Câu 1.Ký hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của . Cho hàm số xác định trên K. Ta nói được gọi là nguyên hàm của hàm số trên K nếu như A. C là hằngsốtuỳ ý. B. . C. , C là hằngsốtuỳ ý. D. Câu 2.Tínhtíchphân Câu 3.Tìmcâusai A. B. C. D. Câu 4.Tìm số phức có phần thực bằng 12 và mô đun bằng 13: A. B. C. D. Câu 5.Cho haisốphức: . Tìmsốphức z = A. B. C. D. Câu 6.Cho sốphức. Tìmsốphứcliênhợpcủasốphức A. B. C. D. Câu 7.Cho phươngtrình . Nếulànghiệmcủaphươngtrìnhthìbằng: A. –13 B. 13 C. 45 D. – 45 Câu 8.Xácđịnhmđểbốnđiểm , , vàtạothànhtứdiện. A. B. C. D. Câu 9.Tìmđểphươngtrình làphươngtrìnhmộtmặtcầu. A. hoặc B. C. hoặc D. Câu 10.Cho điểmvàhaimặtphẳnglầnlượtcóphươngtrìnhlà Mệnhđềnàosauđâylàđúng ? A. đi qua A vàsongsongvới B. khôngđi qua Avàkhông song songvới C. đi qua Avàkhông song songvới D. khôngđi qua A vàsongsongvới Câu 11.Cho điểmvàđườngthẳng . Mặtphẳngchứađiểm M vàđườngthẳng d cóphươngtrìnhlà A. B. C. D. Câu 12.Mệnhđềnàosaitrongcácmệnhđềsau A. Nếu F(x) làmộtnguyênhàmcủahàmsốtrên K thìvớimỗihằngsố C, hàmsốcũnglàmộtnguyênhàmcủahàmsốtrên K. B. Mọihàmsốliêntụctrên K đềucónguyênhàmtrên K. C. Vớimỗihàmsốxácđịnhtrên K, hàmsốđượcgọilànguyênhàmcủahàmsốtrên K khi. D. Nếuvàlàhàmsốcóđạohàmliêntụcthì Câu 13.Tìm nguyênhàmcủahàmsố A. B. C. D. Câu 14.Tính: A. B. C. D. Câu 15.Nếuvớithìbằng: A. B. 8 C. 0 D. 3 Câu 16.Cho đồthịhàmsố. Diệntíchhìnhphẳng( phầngạchchéo ) tronghìnhlà? A. B. C. D. Câu 17.Tínhthểtíchcủakhốitrònxoaykhi quay quanhtrụchoànhcủahìnhphẳnggiớihạnbởiđồthịhàmsốvớitrụchoành. A. (đvtt) B. (đvtt) C. (đvtt) D. (đvtt) Mức 2 Câu 18.Cho hai số phức z1 = 1 – 2i và z2 = 3 + 4i. Tính mô đun của A. B. C. D. Câu 19.Tìmsốcácsốphứcthỏamãnđồngthờihaiđiềukiệnvàlàsốthuầnảo. A. B. C. D. Câu 20.Cho sốphức z thỏamãnđiềukiện. Phátbiểunàosauđâylàsai A. z cóphầnthựclà -3 B. cómodunlà C. z cóphầnảo là D. z cómodun là Câu 21.Gọi là hai nghiệm phức của phương trình . Giá trị của biểu thức bằng A. B. 3 C. D. Câu 22.Trongkhônggianvớihệtọađộ, cho 4 điểm . Tínhchiềucaocủatứdiện ABCD. A. B. C. D. Câu 23.TrongkhônggianOxyzchomặtcầu. Tìmtọađộtâmvàbánkínhcủamặtcầu: A. B. C. D. Câu 24.Trong khônggianvớihệtọađộOxyzchođườngthẳngvàmặtphẳng. Đểđườngthẳng d vuônggócvới (P) thì: A. B. C. D. Câu 25.TrongkhônggianvớihệtrụctọađộOxyz, chobađiểmvà. Phươngtrìnhnàodướiđâylàphươngtrìnhcủamặtphẳng? A. B. C. D. Câu 26.TrongkhônggianvớihệtoạđộOxyz, chođiểmvàđườngthẳng d cóphươngtrình. Viếtphươngtrìnhmặtcầutâm A, tiếpxúcvới d. Câu 27.Tìmmộtnguyênhàm F(x) củabiếtF(1) = 0 Câu 28.Kíhiệulàhìnhphẳngđượcgiớihạnbởiđồthịhàmsố. Tínhthểtích V củakhốitrònxoaythuđượckhi quay hìnhxungquanhtrục Câu 29.Tínhdiệntíchhìnhphẳnggiớihạnbởiđồthịhàmsố , trụchoànhvàhaiđườngthẳng A. B. C. D. Câu 30.Tìmsốphứcthỏamãn A. B. C. D. Câu 31.Tìmphầnthựccủasốphức z biết: A. 10 B. 5 C. -5 D. Câu 32.Biếtlàhainghiệmcủaphươngtrình. Khiđóbằng : A. B. C. D. Câu 33.Viếtphươngtrìnhmặtphẳng qua và song songvớitrục Ox. A. B. C. D. Câu 34.Viết phươngtrìnhmặtphẳngđi qua điểmvà song songvớimặtphẳng A. B. C. D. Câu 35.Cho đườngthẳng, mặtphẳngvàđiểm. Đườngthẳng qua A cắt d và song songvớimặtphẳng (P) cóphươngtrình A. B. C. D. Câu 36.Lậpphươngtrìnhmặtcầucótâmnằmtrênđườngthẳngvàtiếpxúcvớihaimặtphẳng: A. B. C. D. Câu 37.Một vật chuyển động với vận tốc v(t) (m/s), có gia tốc , vận tốc ban đầu của vật là 6m/s. Vận tốc của vật sau 10 giây là (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị): A. 14m/s B.13m/s C.12m/s D. 11m/s Câu 38.Tìmbiếtrằng z cóphầnthựcbằnghailầnphầnảovàđiểmbiểudiễncủa z nằmtrênđườngthẳng A. B. C. D. Câu 39.Cho điểmvàhaimặtphẳnglầnlượtcóphươngtrìnhlà: Mệnhđềnàosauđâylàđúng ? A. đi qua A vàsongsongvới B. khôngđi qua Avàkhông song songvới C. đi qua Avàkhông song songvới D. khôngđi qua A vàsongsongvới Câu 40.Trong không gian Oxyz .Lập phương trình đường thẳng d đi qua M(2; 3; 3) vuông góc với d1: và cắt d2 : ( t là tham số) A. B. C. D. II. PHẦN TỰ LUẬN (2,0điểm) Câu 1.(1,0điểm)Tínhtíchphân Câu 2.(1,0 điểm)Viếtphươngtrìnhmặtphẳng (Q) chứađườngthẳngvàvuônggócvớimặtphẳng. Hết ĐÁP ÁN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(8,0 điểm) 1B 2A 3C 4A 5B 6B 7A 8C 9A 10A 11A 12C 13A 14A 15D 16D 17C 18A 19D 20B 21D 22B 23C 24A 25C 26B 27A 28C 29C 30B 31B 32A 33D 34B 35B 36A 37B 38A 39A 40C II. PHẦN TỰ LUẬN (2,0điểm) Câu 1.(1,0 điểm)Tínhtíchphân Giải Đặt: Câu 2.(1,0 điểm)Viếtphươngtrìnhmặtphẳng (Q) chứađườngthẳngvàvuônggócvớimặtphẳng. Giải Lấyđiểm . Mặtphẳngthì . Khiđó . Vậymặtphằng (Q) đi qua A(2;1;0), vtptcóphươngtrình: Hết

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐỀ ÔN TẬP THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 12 - Pham Van Quy.doc
Tài liệu liên quan