Đề ôn thi THPT quốc gia năm 2018 giải nhanh bài toán đồ thị hàm số y = f’(x)

Câu 4: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K. Biết hàm

số y = f’(x) trên K có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số g(x) = 2f(x) - 4x trên K là:

A. 3 B. 2 C.4 D.0

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K. Biết hàm

số y = f’(x) trên K có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị

của hàm số g(x) = f(2x) + 2x trên K là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 0

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 19/03/2019 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề ôn thi THPT quốc gia năm 2018 giải nhanh bài toán đồ thị hàm số y = f’(x), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 GIẢI NHANH BÀI TOÁN ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = f’(x) Dạng 1: Đồ thị của hàm số f’(x) đổi dấu bao nhiêu lần qua Ox thì đồ thị hàm số y = f(x) có bấy nhiêu cực trị Câu 1: Cho các hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K. Biết hàm số y = f’(x) trên K có các đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số cực trị của hàm số y = f(x) trên K : Hình 1: A. 4 B. 5 C. 2 D. 1 Hình 2: A. 4 B. 3 C. 5 D. 2 Hình 3 Hình 2 Hình 1 Hình 3: A. 9 B. 7 C. 6 D. 4 Dạng 2: Hàm số y = f(x) có bao nhiêu cực trị thì hàm số y = f(ax + b) có bấy nhiêu cực trị Câu 2: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K. Biết hàm số y = f’(x) trên K có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số cực trị của hàm số g(x) = f(x+2020) trên K. A. 0 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 3: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K. Biết hàm số y = f’(x) trên K có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số cực trị của hàm số g(x) = f(2018x - 1) trên K. 2 A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 Dạng 3 : Đưa hàm số về dạng tương giao : f’(x) = m Câu 4: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K. Biết hàm số y = f’(x) trên K có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số g(x) = 2f(x) - 4x trên K là: -2 -2 A. 3 B. 2 C.4 D.0 Câu 5: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K. Biết hàm số y = f’(x) trên K có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số g(x) = f(2x) + 2x trên K là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 0 3 -1 Câu 6: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K. Biết hàm số y = f’(x) trên K có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số g(x) = 3f(x) - 9x trên K là: A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 -1 1 Câu 7: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K. Biết hàm số y = f’(x) trên K có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số có bao nhiêu cực trị trên K ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 0 Dạng 4: Đồ thị của hàm số hợp Câu 8: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K. Biết hàm số y = f’(x) trên K có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số trên K là: -3 -1 1 A. 3 B. 7 C.4 D.5 Câu 9: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng K. Biết hàm số y = f’(x) trên K có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên để hàm số có 5 điểm cực trị ? 2 A. 8 B. 9 C.10 D.11 Câu 10 : Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số A. 6 B.7 C.9 D.5 2 1 -2 Câu 11: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R sao cho f(-2) = f(2) = 0. Đồ thị hàm số y = f’(x) có dạng như hình vẽ bên dưới. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào ? A. B. C. D. Câu 12: Hàm số f(x) liên tục trên R và có đúng 3 điểm cực trị là -2; -1; 0. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? A. 5 B. 3 C.2 D.4 --------------- Chúc các em làm bài tốt! ---------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docOn thi dai hoc_12384708.doc
Tài liệu liên quan