Đề tài Bảo vệ chống sét cho đường dây và trạm biến áp 110-220kV

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 7

CHƯƠNG I 8

BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP 8

1.1. Các yêu cầu: 8

1.2. Phạm vi bảo vệ của hệ thống thu sét: 9

1.2.1. Phạm vi bảo vệ của cột thu sét. 9

1.2.1. Phạm vi bảo vệ của dây thu sét. 14

1.3. Phương án bảo vệ của hệ thống thu sét: 15

1.3.1. Phương án 1. 15

1.3.2. Phương án 2. 19

1.3.3. Phương án 3. 22

CHƯƠNG II 27

TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT CHO TRẠM 27

2.1. Yêu cầu kỹ thuật khi nối đất trạm biến áp. 27

2.2- Các số liệu dùng để tính toán nối đất. 29

2.2.1. Nối đất an toàn. 30

2.2.2. Nối đất chống sét. 34

2.2.3. Nối đất bổ sung. 40

CHƯƠNG III 44

BẢO VỆ CHỐNG SÉT ĐƯỜNG DÂY 44

3.1. Mở đầu 44

3.2. Các chỉ tiêu bảo vệ chống sét đường dây 45

3.2.1.Cường độ hoạt động của sét 45

3.2.2. Số lần sét đánh vào đường dây. 45

3.2.3. Số lần phóng điện do sét đánh vào đường dây 46

3.2.4. Số lần cắt điện do sét đánh vào đường dây 47

3.2.5. Số lần cắt điện do quá điện áp cảm ứng. 48

3.3. Tính toán chỉ tiêu bảo vệ chống sét đường dây 48

3.3.1. Mô tả đường dây cần bảo vệ 48

3.3.2. Độ võng, độ treo cao trung bình, tổng trở, hệ số ngẫu hợp của đường dây. 50

3.3.3. Tính số lần sét đánh vào đường dây. 53

3.3.4. Suất cắt do sét đánh vào đường dây. 54

CHƯƠNG IV 78

BẢO VỆ CHỐNG SÓNG QUÁ ĐIỆN ÁP TRUYỀN TỪ ĐƯỜNG DÂY VÀO TRẠM 78

4.1. Mở đầu. 78

4.2. Phương pháp tính toán quá điện áp trên cách điện của thiết bị khi có sóng truyền vào trạm. 79

4.2.1. Tác dụng của sóng bất kỳ lên điện trở phi tuyến đặt ở cuối đường dây. 82

4.2.2. Sóng bất kỳ tác dụng lên chống sét van đặt cuối đường dây. 84

4.2.3. Sóng bất kỳ tác dụng lên điện dung đặt cuối đường dây (phương pháp tiếp tuyến). 84

4.3.Tính toán bảo vệ khi có sóng quá điện áp truyền 86

4.3.1.Mô tả trạm cần bảo vệ. 86

4.3.2. Lập sơ đồ thay thế tính toán trạng thái sóng của trạm. 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

PHỤ LỤC 99

 

doc44 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2395 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Bảo vệ chống sét cho đường dây và trạm biến áp 110-220kV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBảo vệ chống sét cho đường dây và trạm biến áp 110-220kV.doc