Đề tài Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ của Công ty may Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 4

THỊ TRƯỜNG DỆT MAY MỸ VÀ KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU 4

HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ 4

1. KHÁI QUÁT TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT-MỸ 4

1.1. Quan hệ thương mại Việt-Mỹ 4

1.2. Hiệp định thương mại Việt-Mỹ 6

2. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ MỸ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG DỆT MAY MỸ 9

2.1.Tổng quan nền kinh tế Mỹ 9

Bảng 3: GDP và mức độ tăng trưởng GDP hằng năm của Mỹ 11

Bảng 4: So sánh các chỉ tiêu kinh tế cơ bản giữa Mỹ và một số nước phát triển 12

2.2.Thị trường hàng dệt may Mỹ 13

2.3.Các chính sách thương mại của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam. 20

STT 21

3. KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ. 24

1.3.1. Tầm quan trọng trong việc xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Mỹ. 24

1.3.2. Những lợi thế của hàng dệt may Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 27

PHẦN II 33

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 33

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MAY THĂNG LONG 33

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty may Thăng Long 33

2. Những đặc điểm cơ bản 35

2.1. Cơ cấu bộ máy quản lí của Công ty may Thăng Long 35

3. Một số kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 40

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG MỸ 42

1. Đặc điểm về lao động: 42

Bảng9: trình độ tay nghề thay đổi qua các năm 43

BẬC 43

TỔNG 43

( Nguồn: Phòng Kế hoạch- Công ty may Thăng Long) 43

2. Nguyên vật liệu. 44

3. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ. 45

4. Về máy móc thiết bị 48

5.Vai trò lãnh đạo Công ty đối với việc xuất khẩu hàng sang Mỹ. 48

III. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 50

1. Đặc điểm thị trường và khách hàng Mỹ. 50

Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ 51

2.Tình hình cạnh tranh của Công ty. 53

2.1. Công ty cạnh tranh trên thị trường bằng sản phẩm cấp trung bình và cấp thấp. 53

2.2. Công ty cạnh tranh bằng giá cả. 53

2.3. Cạnh tranh bằng thời hạn giao hàng. 53

2.4. Cạnh tranh bằng các loại sản phẩm của Công ty nhưng chú trọng tới các mặt hàng áo jacket, hàng quần áo bò, áo sơ mi. 54

3. Phân tích xuất khẩu chủ yếu sang thị trườngMỹ theo các mặt hàng. 54

4. Phân tích các hình thức xuất khẩu. 58

5. Phân tích xuất khẩu theo các miền của thị trường Mỹ. 61

6. Đánh giá kết quả xuất khẩu vào thị trường mỹ của Công ty may Thăng Long 63

6.1. Những thành tựu trong hoạt động xuất nhập khẩu sang thị trường Mỹ của Công ty may Thăng: 63

6.2. Các tồn tại trong hoạt động xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 66

PHẦN III 69

BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ 69

1.Đánh giá tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Mỹ của Công ty may Thăng Long trong thời gian tới. 69

1.1. Những mặt mạnh 69

1.2. Những thách thức mà Công ty may Thăng Long phải đối mặt. 72

2.Chiến lược xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ của Công ty may Thăng Long. 75

2.1. Mục tiêu xuất khẩu của Công ty may Thăng Long. 75

2.2. Mục tiêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ của Công ty may Thăng Long . 76

3. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Công ty may Thăng Long sang thị trường Mỹ. 77

3.1. Tích cực tìm hiểu về thị trường Mỹ, thu thập và xử lý tốt các thông tin 77

3.3 Đào tạo cán bộ công nhân viên 83

4. Quảng cáo 87

4.1. Báo chí 87

4.2. Các loại ấn phẩm 87

4.3. Tham gia triển lãm, hội chợ quốc tế 88

4.4. Quảng cáo ngoài trời 88

4.5. Gửi tặng phẩm, quà biếu 88

6. Tìm kiếm đối tác trên thị trường Mỹ. 93

7. Tiếp cận với hình thức kinh doanh mạng(Thương mại điện tử). 93

LỜI KẾT LUẬN 95

 

doc97 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 01/08/2015 | Lượt xem: 768 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ của Công ty may Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docA0476.doc
Tài liệu liên quan