Đề tài Chẩn đoán, điều trị bệnh, phòng dịch cho đàn gia súc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT : ĐIỀU TRA CƠ BẢN 2

I. Điều kiện tự nhiên: 2

1.Vị trí địa lý: 2

2. Địa hình, đất đai: 2

3. Giao thông và thuỷ lợi: 2

3.1.Giao thông: 2

3.2. Thuỷ lợi: 3

4. Thời tiết, khí hậu: 3

II. Điều kiện kinh tế xã hội: 3

1. Nguồn lao động: 3

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật: 4

III. Tình hình chăn nuôi: 4

1. Tình hình sản xuất ngành trồng trọt: 4

2. Tình hình chăn nuôi: 5

2.1. Cơ cấu đàn gia súc của trại qua 3 năm gần đây: 5

2.2. Tình hình thức ăn: 5

2.3.Tình hình công tác giống: 7

2.4. Chuồng trại: 7

3.Tình hình thú y: 7

3.1. Công tác phòng bệnh: 7

3.2.công tác điều trị bệnh: 10

IV.Những thuận lợi và khó khăn: 13

1. Thuận Lợi: 13

2. Khó khăn: 13

PHẦN THỨ HAI : PHỤC VỤ SẢN XUẤT 14

I. Nội dung phục vụ sản xuất: 14

1.Công tác chăn nuôi: 141.1.Công tác giống: 14

1.2.Công tác thức ăn: 14

1.3.Công tác thụ tinh nhân tạo: 14

2.Công tác thú y: 15

2.1. Công tác phòng bệnh: 15

2.2. Công tác điều trị bệnh: 15

II. Kết quả phục vụ sản xuất: 15

1.Công tác chăn nuôi: 15

1.1. Công tác giống: 15

1.2.Công tác thức ăn: 16

1.3 Công tác thụ tinh nhân tạo: 16

1.4. Chăm sóc và nuôi dưỡng: 18

2. Công tác thú y: 19

2.1. Công tác phòng bệnh: 19

2.2. Công tác điều trị bệnh: 21

III. Kết luận-Tồn tại-Đề nghị: 29

1. Kết luận: 29

2. Đề nghị: 29

2.1. Đối với trại chăn nuôi Bắc Đẩu: 29

2.2. Đối với nhà trường: 30

 

doc33 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 18/01/2013 | Lượt xem: 1211 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chẩn đoán, điều trị bệnh, phòng dịch cho đàn gia súc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChẩn đoán , điều trị bệnh, phòng dịch cho đàn gia súc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất.doc