Đề tài Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, lí luận và thực tiễn

Trong quá trình đổi mới và chuyển đổi cơ chế đã giúp cho các doanh nghiệp Nhà nước có hiệu quả kinh doanh ngày càng tăng và đóng góp vai trò quan trọng trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Đặc biệt sự phát triển của các doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật, năng lượng, dầu khí, giao thông bưu chính. đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhà nước thuộc các thành phần kinh tế khác, phát triển đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Các doanh nghiệp Nhà nước đóng góp GDP hàng năm cho khu vực kinh tế quốc dân, tạo ra nguồn vốn lớn cho Nhà nước thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình phúc lợi xây dựng trường học, phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ tạo lập bình đẳng trong xã hội, gây dựng Nhà nước Việt Nam ngày càng văn minh giàu đẹp.

- Những thành tựu này góp phần củng cố vị thế của các doanh nghiệp Nhà nước trên trường quốc tế.

 

 

b. Đánh giá về những hạn chế của doanh nghiệp Nhà nước

Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã làm cho nhiều doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta kinh doanh thua lỗ, phá sản chính vì lẽ đó mà làm cho thâm hụt ngân sách Nhà nước phải bù lỗ cho các doanh nghiệp Nhà nước, làm cho nạn thất nghiệp ngày càng nhiều, thiếu công ăn việc làm, nhiều tệ nạn trong xã hội gia tăng,nguồn vốn vay nước ngoài ngày càng lớn

- Những hạn chế của doanh nghiệp Nhà nước không chỉ làm thâm hụt ngân sách Nhà nước mà nó còn làm cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước bị chậm lại, kinh tế kém phát triển dẫn đến ngày càng tụt hậu so với nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

- Những hạn chế của doanh nghiệp Nhà nước do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra. Nhưng nguyên nhân cực kỳ quan trọng gây ra tình hình trên là sức mua của nhân dân, sức mua của nông thôn còn thấp, thị trường chưa được mở rộng, cơ quan quản lý chưa hoạt động hiệu quả, trình độ ứng dụng khoa học còn non kém, thiếu nguồn vốn đầu tư

Qua đây có thể thấy những thành tựu và hạn chế của doanh nghiệp Nhà nước, những tác động của những thành tựu và hạn chế đó tới nền kinh tế, tới cuộc sống, định hướng phát triển và chiến lược phát triển của nền kinh tế quốc dân.

 

doc16 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, lí luận và thực tiễn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, lí luận và thực tiễn.DOC
Tài liệu liên quan