Đề tài Công tác quản lý nguyên vật liệu ở Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240

 Hiện nay công ty có khoảng gần 100 vật liệu khác nhau được quả lý tại 3 kho do vậy công tác quanr lý vật liệu gặp nhiều khó khăn bởi vì sự đa dạng về chủng loại của vật liệu. Có loại cồng kềnh rễ hoen rỉ như sắt, thép, thùng phi đựng hắc ín, nhiên liệu như xăng dầu và các loại hoá chất rễ cháy. Vì vậy đòi hỏi công ty phải có một hệ thống kho có đầy đủ các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn trong quản lý.

 Công ty đã quản lý nguyên vật liẹu, công cụ, dụng cụ dựa trên các phương tiện sau căn cứ vào kế hoạch tu sửa định kỳ và sự cố trong tháng, quí và trên cơ sở nhu cầu vật tư được xét duyệt, phòng kế hoạch tìm kiếm nguồn cung cấp thích hợp, đảm bảo nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ đủ số lượng , hợp lý và giá cả.

 

doc56 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 20/07/2017 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác quản lý nguyên vật liệu ở Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ương pháp xây dựng định mức tiêu dùng vật liệu có ý nghĩa chất lượng công trình các mức đã xác định. -Theo đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tạo điều kiện cụ thể cho công ty đã lựa chọn phương pháp thích hợp. Đó là phương pháp định mức thống kê kinh nghiệm : Bảng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Công trình: Cầu Bình stt Tên vật tư MãVT Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 ThépSD295-D28 TSD295-D28 Kg 9.000 4.380 39.420.000 2 XimăngPC30 XMPC30 Kg 4.000 750 30.000.000 3 Đá2x4 Đ2x4 m3 80 45.000 3.700.000 4 Xăng A92 XA92 Lít 1.000 5.400 5.400.000 5 Sơn HALEX SHL Lít 1.000 2.500 2.500.000 3.Tổ chức quản lý kho ở cong ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 3.1. khái niệm : Kho là nơi dự trữ vật liệu trước khi đưa vào sản xuất , là nơi tập trung thành phẩm của công ty trước khi đưa vào thi công. -nguyên liệu bnao gồm rất nhiều loại và thường là phức tạp. Vì vậy trong thời gian tập trung và dự trữ công ty đã xây dựng một hệ thống kho bao gồm nhiều loại khác nhau. 3.2 nhiệm vụ và nội dung quản lý kho của công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240: @. Nhiệm vụ quản lý kho : + Đảm bảo toàm vẹn số lượng và chất lượng nguyên vật liệu ngăn ngừa và hạn chế hư hỏng hao mòn mất mát. +Nắm vững lượng nguyên vật liệu trong kho bất cứ thời điểm nào về số lượng, chất lượng, chủng loại sẵn sàng chuẩn bị cấp phát nguyên vật liệu kịp thời theo yêu cầu thi công. + Đảm bảo thuận tiện việc nhập xuất, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ và thủ tục qui định. +Hạ thấp chi phí bảo quản bằng cách tổ chức lao động kho tàng một cách rất hợp lý . @. Nội dung quản lý kho : +Tổ chức tiếp nhận nguyên vật liệu và là bước chuyển giao trách nhiệm giữa bộ phận mua sắm vận chuyển với bộ phận quản lý từ trong nội bộ của công ty. +Tổ chức tiếp nhận tốt tạo điều kiện cho thủ kho nắm chắc số liệu, chất lượng , chủng loại vật liệu, kịp thời phát hiện tình trạng của vật liệu, hạn chế sự nhầm lẫn, thiếu trách nhiệm, thiếu trách nhiệm có thể xảy ra. 3.3 nhiệm vụ tiếp nhận vật tư của công ty là : @. Tiếp nhận số lượng chính xác, chủng loại vật liệu theo đúng qui dịnh, theo đúng hợp đồng, phiếu giao hàng, phiếu vận chuyển . @. Chuyển nhanh nguyên vật liệu từ địa điểm tiép nhạn đến kho của công ty, tránh hư hỏng mất mát. mặt khác công tác tiếp nhận nguyên vật liệu phải quán triệt theo những qui định của công tyvà nhà nước sau đây : +Mọi vật tư hàng hoá tiếp nhận đều phải dủ giấy tờ hợp lệ. +Mọi vật liệu tiếp nhận phải đủ thủ tục kiểm nhiệm, kiểm nhận. +Xác định chính xác số lượng ,chất lượng và chủng loại , qui cách. + Phải có biên bản xác nhận nếu có hiện tượng thiếu thừa, hư hỏng hoặc sai xót. @. Khi tiếp nhận thủ kho phải ký số thực nhận với người giao hàng vào phiếu tiếp nhận kho và vào côtj nhập của thủ kho. Sau đó chuyển phiếu nhập cho bộ phận kế toán ký nhận vào sổ chứng từ. 3.4 sắp xếp vật liệu: Dựa theo tình hình và đặc điểm của hệ thống khovà của vật liệu, thủ khophải phân loại, sắp theo qui cách phẩm chất, không để vật liệu vất bừa bãi, lộn xộn không che đậy. Vật tư phải được sắp xếp khoa học hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức bảo vệ, dễ nhìn khi sử dụng diện tích kho, đảm bảoan toàn trong kho. +Xây dựng thực hiện nội qui, chế độ trách nhiệm và chế độ kiểm tra trong việc bảo quản vật liệu. Kho phải có nội qui ra vào, nội qui bảo quản, nội quy về thủ tục nhập xuất, nội qui kiểm tra định kỳ và nội quản lý vật liệu thừa ,thiếu ,mất mát, hư hỏng, đưa công tác quản lý kho vào nề nếp . thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240 Đặc điểm phânloại nguyên vật liẹu tại công ty: Nguyên vật liệu của công ty có một số loại khan hiếm, một phần thu mua trong nước như (xi măng, cát, sỏi, sắt, thép ...). Nhưng một số loại phải nhập gián tiếp từ nước ngoài như ( xăng dầu, nhựa đường , phụ gia ). Nhưng dù vật liệu thu mua theo nguồn nhập nào thì nói chung khi đến công ty đều không được phép hao hụt, thanh toán và tiếp nhận theo đúng số lượng, chất lượng thực tế nhập kho với chất lượng và qui cách của vật liệu phù hợp với yêu cầu sản xuất, với kế hoạch của phòng kinh doanh. Xuất phát từ đặc điểm sự đa dạng của công trình và quá trình thi công của các đội tại công ty là khác nhau. Điều đó cho ta thấy đảm bảo quá trình sản xuất và chất lượng của công trình công ty phải sử dụng một khối lượng vật tư tương đối lớn đa dạng về chủng loại. Đối với loại công trình khác nhau thì cần có một loại vật tư khác nhau. Ví dụ : Đối với đội thi công sửa chữa cầu đường thì cần nguyên vật liệu là cát, đá , nhựa, xi măng, đội thu phí cần xăng, dầu, điện... phân loại nguyên vật liệu của công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240: Để phù hợp với đặc điểm yêu cầu trong quá trình thi công, phù hợp với đặc điểm tác dụng của từng loại nguyên vật liệu đối với từng công trình và gíp hạch toán chính xác một khối lượng vật liệu tương đối lớn và đa dạng về chủng loại thì việc phản ánh nguyên vật liệu của công ty quả là một điều kiện khó khăn. Vì đối với mỗi công trình thì dùng nguyên vật liệu chính, phụ khác nhau để cấu thành nên thực thể sản phẩm đó khác nhau. Tuy nhiên công ty căn cứ vào công dụng của nguyên vật liệu trong quá trình thi công và nguyên vật liệu của côngty đã dược chia thành các loại chủ yếu sau : +Sắt, thép, cát, sỏi. +Các loại xi măng. +Nhựa đường, điên, nước. Nguyên vật liệu phụ: Bao gồm nhiều loại, chúng có tác dụng khác nhau nhằm tạo nên hình dáng thẩm mỹ của từng loại công trình, tăng thêm chất lượng công trình, kích thích mỹ quan, chất lượng nó bao gồm các loại như sau : +Sơn các loại màu, mác. +Que hàn, o xy, đất đèn, phụ gia... Ngoài vật liệu phụ còn các loại bao bì, thùng carton. -Nhiên liệu : + Dầu hoả, dầu máy, than. + Xăng, nhớt, củi đốt. Phụ tùng thay thế gồm : + Các khuôn đúc, ép mẫu. +Một số thiết bị dây truyền hoạt động. + Dây xích, ốc vít, bóng điện, dây điện, lưỡi cưa , ống nhựa. -Phần phế liệu cảu công ty khó tái sử dụng được như phi nhựa, ống nhựa vỡ, mảnh vỡ bê tông, cây cảnh bị chết ... 2. khâu bảo quản và dự trữ nguyên vật liệu của công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240 : Hiện nay công ty có gồm gần 200 vật liệu khác nhau được quản lý tại 3 kho. Do vậy công tác quản lý các vật liệu đó gặp nhiều khó khăn bởi vì sự đa dạng về chủng loại của vật liệu. Có loại cồng kềnh dễ rỉ như sắt, thép thùng phi, nhiên liệu như xăng dầu và các loại hoá chất dễ cháy. Vì vậy cong ty đã làm một hệ thống kho bãi có đầy đủ tiêu chuẩn đảm bảo an toàn trong quản lý. Công ty quản lý nguyên vật liệu trên dựa trên cavs khía cạnh sau : Căn cứ vào kế hoạch thi công của tháng quý và trên cơ sở nhu cầu vật tư được xét duyệt, phòng kế hoạch tìm kiếm nguồn cung cấp thích hợp, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng, hợp lý về giá cả. Công ty bảo quản khá tốt nguyên vật liệu, đảm bảo số lượng, chất lượng tiêu chuẩn quy cách nguyên vật liệu . Tuy cơ sở bảo quản kho bãi còn hạn chế cách xa công ty nhưng công ty đã cố gắng sắp xếp hợp lý, gọn gàng có khoa học để nguyên vạt liệu không bị hư hỏng mất mát, thiếu hụt. Hiện nay công ty có 3 kho nằm gần mặt đường công ty quản lý và được trông dữ bởi 3 thủ kho với 6 bảo vệ trực tiếp. Xuất phát từ đặc điểm củ vật liệu chỉ tham gia vào chu kỳ thi công , nên việc dự trữ nguyên vật liệu ở công ty rất được coi trọng. Công ty đã có cách phương án dự trữ theo mùa ( cát, sỏi, gạch, đá), và dự trữ thường xuyên. Bảng dự tổng hợp dự trữ nguyên vật liệu. Stt Tên vật tư MãVT Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 ThépSD295-D28 TSD295-D28 Kg 10.000 4.380 43.800.000 2 Xi măng PC30 XMPC30 Kg 100.000 750 7.5000.000 3 Xăng A92 XA92 Lít 10.000 5.400 54.000.000 Nhìn vào bảng tổng hợp dự trữ nguyên vạt liệu ta thấy được nguồn vốn lưu động công ty tương đối lớn vì công ty đã bỏ ra một lượngb vốn tương đối lớn vào dự trữ nguyên vật liệu. 2.4.khâu sử dụng : Công ty sử dụng nguyên vật liệu một cách rất hợp lý tiết kiệm, không gây lãng phí dựa trên cơ sở các định mức và dự toán chi phí có ý nghĩa trong việc hạ thấp chi phí cho công trình. Từ những đặc điểm của sử dụng nguyên vật liệu trên cho ta thấy công tác quản lý nguyên vật liệu của công ty có những nét riêng và không gặp ít những khó khăn. Hạ thấpc chi phí nguyên vật liệu là biện pháp tích cực hạ giá thành công trình góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó cũng là mục tiêu phấn đấu trong toàn công ty. Tuy nhiên để quản lý một khối lượng vật tư lớn và có nhiều chủng loại nmhư vậy công ty phải thực hiên đồng bộ những biện pháp quản lý ở tất cả các khâu thu mua và sử dụng. Đặc biệt là khâu bảo quản và dự trữ có như vậy mới đảm bảo cung cấp đầy đủ dúng số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn qui cách của nguyên vật liệu cho thi công, tạo điều kiện cho công ty hoạt động một cách liên tục. Vật liệu công ty sử dụng được định mức theo công trình và được giám sát chặt chẽ, bảo vệ, bảo quản và tiết kiệm khi đưa vào thi công. Dưới đây là bảng thống kê số lượng nguyên vật liệu sử dụng công trình tu sửa cầu Bình- Hải Dương ( Dài 0,8 Km ): bảng kê chi phí vật tư công trình: cầu bình công tác quản lý xuất nhập vật liệu ở công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. Đối với bất cứ nguyên vật liệu nào, khi nhập xuất đều phải lập chứng từ đúng thủ tục kế toán đầy đủ kịp thời chính xác theo đúng chế độ nhà nước ban hành. -thủ tục nhập kho. -Theo chế độ kế toán qui định tất cả các nguyên vật liệu khi về đến công ty, người chịu trách nhiệm mua vật liệu có hoá đơn bán hàng ( do người bán giao cho ). Từ hoá đơn đó, thủ kho vào sổ cái chính của kho vật tư. Thủ kho là người có trách nhiệm kiểm tra số vật tư đó về số lượng chủng loại, qui cách sử dụng và chất lượng. sau đó thủ kho ký vào sổ cáivchứng minh số vật tư đã nhập, hoá đơn được chuyển lên phòng kế toán, kếtoán viên kiểm tra chứng từ viết phiếu nhập kho sau đó thủ kho ký vào phiếu nhập, để ghi thẻ kho. Phiếu nhập kho được nhập thành 3 liên với đầy đủ chữ ký của kế toán, thủ kho, người mua hàng, thủ trưởng đơn vị. Liên 1: Phòng kế toán lưu lại. Liên2: Giao cho thủ kho để ghi vào thẻ kho. Liên3 : Giao cho người mua để thanh toán. Giá trị nguyên vật liệu nhập kho được tính như sau: Mẫu 05- VT biên bản kiểm nghiệm vật tư ngày20 tháng 10 năm 2002 *Biên bản kiểm nghiệm gồm : -Ông : Nguyễn Văn Phán Trưởng ban -Ông : Lê văn Cường Uỷ viên -Bà : Đỗ Thị Thu Hương Uỷ viên Đã kiểm ngiệm vật tư sau: Xi măng PC30. Thép SD295-D98. *. Kết luận : các loại vật tư trên đều đúng qui cách, đúng số lượng. Vật tư đều đạt tiêu chuẩn nhập kho. Uỷ viên( đã ký) Trưởng ban (đã ký ) Mẫu số 01-VT Ban hành theo QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT Đơn vị: Công ty quản lý Ngày1 tháng11 năm 1995. Của bộ tài chính. và sửa chữa đường bộ 240 Số : 1063 phiếu nhập kho Họ tên người giao hàng : Công ty xi măng hoàng thạch hải phòng Theo số 09 ngày 05 tháng 10 năm 2002 của... Nhập tại kho: Số 3 Hải Phòng do anh Mạnh phụ trách .... STT Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm Mã Đơnvị Số lượng ĐơngiáThành tiền chấtvật tư(sản phẩm,hang hoá) Tính TheoCTThựcnhập A B C D 1 2 3 4 1 Xi măng PC30 Kg 37410 4380 163855800 Cộng 163855800 Nhập ngày 10 tháng 9 năm 2002 Người giao hàng Thủ kho Phụ trách cung tiêu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên ) -Thủ tục xuất kho: Mục đích chủ yếu xuất dùng nguyên vậy liệu tại công ty là nhằm phục vụ cho quá trình thi công ở các đội do công ty quản lý phục vụ cho tu sửa, bảo dưỡng định kỳ. Sau kế hoạch về thi công và căn cứ vào yêu cầu vật tư của các tổ, đội hàng tháng phòng kế hoạch định mức sử dụng vật tư trong tháng để căn cứ vào đó kế toán viết phiếu xuất kho cho người lĩnh vật tư xuống kho lĩnh. Tuy nhiên trong thực tế để đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình thi công tránh tình trạng mất thời gian phải qua nhiều thủ tục không đáp ứng kịp thời nguyên vật liệu phục vụ thi công do phải đúng thủ tục xuất kho. Phiếu xuất kho được lập 3 liên. Liên 1: Phòng kế toán lưu. Liên2: Thủ kho sử dụng để ghi vào thẻ kho và định kỳ chuyển lên phòng kế toán phiếu xuất kho đó. Liên 3: Giao cho người lĩnh vật tư. Khi viết phiếu kho, kế toán chi phí vào cột số lượng còn cột đơn giá và thành tiền sẽ được kế toán ghi vào cuối thangs trên cơ sở bảng đơn giá của từng loại nguyên liệu. hiện nay công ty tính giá nguyên vật liệu xuất kho như sau: Giá nguyênvật liệu = Giá trị NVLtồn đầu kỳ +Giá trịNVLnhập trong kỳ xuất kho Số lượngNVLtồn trong kỳ+Số lượngNVLnhập trongkỳ Sau đó dã có đơn giá thực tế xuúat kho của tngf loại vật liệu kế toán nguyên vạt liệu áp giá vào phiếu xuất kho cho đối tượng sử dụng từ đó tính ra số lượng thực tế xuất dùng. GiáNVLthực tế Số lượng NVL Đơn giá = xuất kho x xuất kho xuất kho Mẫu: 02-VT Đơn vị: Công ty quản lý và QĐsố: 1141-TC/QĐ/CĐKT sửa chữa đường bộ 240 Ngày 1tháng 11 năm 1995 Địa chỉ : GIA LÂM-Hà Nội Phiếu xuất kho Ngày 15 tháng 12 năm 2002. Họ, tên người nhận hàng: Hạt đường1 Lý do xuất kho; Sửa chữa định kỳ. Xuất tại kho: NHư Quỳnh doanh chí kiên phụ trách. Stt Tên nhãnhiệu,quicách Mã số Đơnvị Số lượng Đơngiá Thành tiền phẩmchấtvậttưhànghoá tính yêucầu thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 ThépSD295-D28 Kg 5423 5425 4830 28961500 2 Xi măngPC30 Kg 6200 6200 7500 46500000 Cộng 75411500 Thủ trưởngđơn vị Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho (ký, họ tên) iii.dánh giá công tác quản ký nguyên vật liệu tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240. 1.Những việc đã làm được trongcông tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty. Là doanh nghiệp xuất phát từ đặc điểm cơ bản của nghành xây lắp, nhưng đặc thù của công ty Quản Lý Và Sửa Chữa Đường Bộ 240 là quản lý và sửa chữa trên một địa bàn ổn định nên bộ máy của công ty được tổ chức thành bộ phânj chuyên môn hoá theo chức năng. Khâu nhập ,xuất,cung ứng, sử dụng: -Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo đoàn kết, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư có trình độ cao nắm vững các phương pháp thi công tiên tiến, cùng đội ngũ công nhân tay nghề cao, có kinh nghiệm và ý thức lao động tốt. Nên ngay từ khâu xuất, nhập ,cung ứng, sử dụng rất hợp lý tiết kiệm đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh của công ty. Khi vật liệu được nhập ,xuất, cung ứng được kiểm tra chính xác về số lượng, chất lượng chủng loại quy cách tiêu chuẩn của từng loại theo qui định chung. Khi đưa đến công trường vật liệu được sử dụng một cách tiết kiệm, ít bị thất thoát, luôn đạt những yêu cầu đề ra, luôn đảm bảo tiến độ thi công, không gây gián đoạn công trình tạo điều kiện thuận lợi cho thi công đạt kết quả tốt. 1.2Khâu bảo quản, dự trữ: Do công ty chuyên tu di bảo dưỡng nên số lượng nên số lượng nguyên vật liệu rất lớn. Bắt buộc công ty phải đề ra các phương án bảo quản, dự trữ có hiệu quả và sao cho hợp lý với tình hình chung của công ty.Và công ty đã lầm được điều này một cách xuất sắc đảm bảo cung ứng đủ cho thi công. nguyên vật liệu ít bị thất thoát luôn đảm bảo được tính lý hoá theo yêu cầu của công ty đề ra. Công ty có 3 kho để chứa nguyên vật liệu, bảo vệ và thủ kho đều được học qua các lớp đào tạo cơ bản về bảo quản nguyên vật liệu. Ngoài ra công ty còn sử dụng phương pháp dự trữ thường xuyên và dự trữ theo mùa nên dù có những biến động tức thời nào cũng không ảnh hưởng tới cong việc của công ty. Những thiếu sót mà công ty còn mắc phải trong khi quản lý nguyên vật liệu từ khâu thu mua cho tơí sử dụng. Nguyên vật liệu của công ty không được phân bổ đều ra các kho nên khi sử dụng còn nhiều những vướng mắc như phải vận chuyển vật liệu trái ngược nhau từ Hà Nội xuống Hải Phòng và ngược lại gây tốn kém về nhân công thời gian, nhiên liệu. chính vận chuyển trên một đoạn đường dài sẽ không tránh khỏi thiếu hụt gây thất thoát. Về phương diện này công ty cần có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của công ty nó sẽ góp phần tăng lợi nhuận của công ty dù không lớn xong đó cũng là một trong các biện pháp tiết kiệm. -Còn khâu bảo quản, dự trữ công ty chưa có đủ diện tích các nhà kho để chứa những vật liệu như tuýp sắt , nhựa và một số thiết bị máy móc còn phải để cả ngoài trời làm mất đi phần nào tính lý, hoá của vật liệu. Mặt khác trong nền kinh tế thị trường đầy những biến động về giá cả nguyên vật liệu ví dụ như gía xăng năm nay tăng 700 đ so với năm 2002 , giá các loại vật liệu khác như sắt cây, xi măng cũng tăng giá không kém. Trong khi đó công ty mới có dự trữ theo mùa và thường xuyên chưa có dự trữ bảo hiểm . Cụ thể như giá nhựa dường , ống nhựa, dây điện , bóng đèn có thể còn tăng nhiều hơn nữa vì những biến động của thiên tai, hoặc chiến tranh nổ ra ở các nước mà công ty gián tiếp nhập nguyên vật liệu. Nhận xét chung về tình hình quản lý nguyên vật liệu ở công ty: Nhìn chung công tác quản lý nguyên vật liêu ở công ty khá là tốt. Ngay từ khâu thu mua, bảo quản, dự trữ công ty đã triệt để những nguyên tắc đặt ra theo quy định. Đến khi cung ứng và sử dụng công ty đã thực hiện chế độ khen thưởng thích đáng cộng với ý thức bảo vệ của công ,cán bộ và công nhân đoàn kết. Nên không có hiện tượng mất cắp khi sử dụng đó là sự phấn đấu đáng ghi nhận của tập thể công ty. Xong công ty vốn to lớn lại mới ra đời cách đây 5năm nên cũng cần có những khắc phục để công ty trở nên hoàn thiện hơn nữa. phần Iv một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty quản lý và sửa chữa đương bộ 240. i.nhận xét chung về công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 240: Công ty Quản Lý Và Sửa Chữa Đường bộ 240 là công ty mới thành lập thuộc bộ giao thông vận tải việt nam nhưng đã có uy tín trên thị trường cạnh tranh với các công ty khác . Công ty có một lượng vốn lưu động khá lớn và có một lượng tài sản cố định, vô hình không kém phần sinh động. Đối với công ty quản lý và thi công trình, trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu đó là không ngừng tiết kiệm chi phí về vật liệu góp phần hạ giá thành công trình, trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu là khâu thu mua , bảo quản và sử dụng.Trong hoạt đọng kinh doanh của công ty, chi phí nguyên vật liệu chiém tỷ trọng lớn trong giá thành công trình. Do vậy tăng cường quản lý nguyên vật liệu là vấn đề quan trọng góp phần tiết kiệm chi phí cho công trình. Do đó tại công ty, công tác quản lý nguyên vật liệu được thực hiện tương đối chặt chẽ và có hiệu quả trong từng khaau : + Thu mua, cung ứng. +Bảo quản, dự trữ. + Sử dụng . Việc này đã góp phần tích cực vào quá trình quản lý và thi công .Mặc dù với khối lượng sử dụng tương đối lớn chủng loại khá đa dạng nhưng công ty vẫn đảm bảo cung cấp dầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng cũng như quy cách tiêu chuẩn của nguyên vật liệu cho tiến độ thi công của các hạt, các đội. Bên cạnh những ưu điểm đạt được trong công tác quản lý của công ty không tránh khỏi những khó khăn tồn tại vướng mắc trong thực tế. Những tồn tại cần khắc phục đó là xây dựng hệ thống kho thật tốt nhằm mục đích đảm bảo số lượng, chất lượng cho nguyên vật liệu. Phải tổ chức kiểm tra chặt chẽ trong các khâu nhập xuất nguyên vật liệu. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty. Sau một thời gian ngắn thực tập tại công ty cùng với những kiến thức đã học được ở trường em mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty. @. công ty có thể xây dựng một hệ thống kho bãi hợp lý hơn do đặc điểm nguyên vật liệu của công ty nặng và cồng kềnh chiếm nhiều diện tích và có nhiên liệu dẽ cháy. Mối chủng loại nguyên vật liệu cần để tại một ngăn kho riêng biệt chống chúng tác dụng với nhau gây hao hụt mất mát và mất đi tính năng của nó. Công ty cần chú trọng hơn nữa trong việc kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho. Có thể nói vật liệu mới với chất lượng cao phù hợp với yêu cầu thi công có tác động tích cực đến chất lượng công trình từ đó góp phần vào tiết kiệm nguyên vật liệu. Tuy nhiên trong thực tế công ty chưa lập riêng một phòng kiểm tra chất lượng công trình. Do thực tế em nhận thấy, công ty cần có một đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra chất lượng của nguyên vật liệu. khi nguyên vật liệu về công ty sẽ được kiểm tra về chủng loại , các chỉ tiêu kỹ thuật của nguyên liệu phù hợp với yêu cầu của thi cong trình ,hạng mục công trình. Trước khi nhập kho việc kiểm tra sẽ giúp giảm bớt được công việc mở sổ cái chính ở dưới kho trở neen đơn giản và tránh được tình trạng vòng vèo trong thủ tục nhập kho đảm bảo tiến độ thi công đề ra. Hơn nữa sẽ đảm bảo tính khách quan, nguyên vật liệu nhập kho sẽ phù hợp thiết kế và yêu cầu thi cong củng cố và hoàn thiện hơn trong công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty. @. Công ty nên hoàn thiện hơn nữa trong việc phân loại và lập sổ doanh điểm vật liệu . Việc phân loại nguyên vật liệu có tính khoa học và hợp lý sẽ đảm bảo cho việc quản lý nguyên vật liệu được thuận tiện. Từ thực tế trên công ty hoàn thiện việc phân loại nguyên vật liệu trên cơ sở sau: + Tất cả nguyên vật liệu có cùng công dụng, vai trò được xếp vào một loại . + Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, phụ tùng thay thế mỗi loại có sổ sách theo dõi riên, chi tiết trên sổ kế toán. +Trong mỗi loại căn cứ vào tính chất lý, hoá của vật liệu mà chia thành các nhóm và ký hiệu từng thứ vật liẹu tronh đó cho phù hợp. Đồng thời chỉ phục vụ cho công tác quản lý nguyên vật liệu công ty cần thiết mở sổ doanh diểm vật liệu để phục vụ cho nhu cầu quản lý của công ty. Trong đó mã hoá vật liệu theo thứ tự trên sổ doanh điểm là rất quan trọng: Sổ doanh điểm vật liệu Ký hiệu Tên nhãn hiệuqui cách Đơn vị Đơn giá Ghi chú Nhóm Doanh điểm vật liệu tính 101 1521 nguyên vật liệu chính Kg Thép SD295-D28 152101 Xi măng PC30 Kg 102 152102 Nguyên vật liệu phụ 1521021 Phụ gia làm nhanh đông bê tông 103 152103 Xăng dầu @. Do sự biến động vè giá cả nguyên vật liệu là tương đối lớn vì vậy công ty nên tìm kiếm nhà cung cấp (trong và ngoài nước ) nhằm hạ thấp chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Ngoài ra công ty nên tìm biện pháp giảm mức biến động giá mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. -Tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu đồng thời nhiệm thu, bảo quản công trình tốt theo yêu cầu hạng mục đề ra trong thi công hạng mục công trình. Cập nhật các thông tin vật giá đổi ngoại tệ ra tiền Việt Nam đồng thời nhằm tạo diều kiện nắm bắt cơ hội , tìhn hình thực tế để có nguồn nguyên vật liệu đầu vào với gía tri nguyên vật liệu hợp lý mà chất lượng vẫn cao , phục vụ tốt cho quá trình hoạt động của quản lý thu phí và thi công công trình. ý nghĩa của việc việc hoàn thiện công tác quản lý: Trên cơ sở nguyên cứu thực tế công tác quản lý của công ty các ý kiến đề xuất được nêu ra nhằm mục đích khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm trong công tác quản lý vật liệu theo đúng qui định của kế toánhiện hành và phù hợp với tình hình tthực tế của công ty. Việc hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ để thuận tiện cho giám đốc và các phòng ban trong công ty đề ra các mục tiêu phán đấu, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Đem lại hiệu quả kinh tế quốc dân, lợi nhuận cho công ty nâng cao mức sống cho cán bộ công nhân viên của toàn công ty. Góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, bổ sung nguồn vốn hoạt động cho công ty. Không những thế còn tránh được lãng phí, thất thoát cho nhà nước và công ty. Kết Luận Như chúng ta đã biết nguyên vật liẹu là một trong những thứ yếu của một doanh nghiệp. một lần nữa chúng ta cần kẳng địnhquản lý nguyên vật liệu có tác dụng to lớn trong quản lý kinh tế . Thông qua quản lý nguyên vật liệu giúp cho công ty quản lý chặt chẽ và bảo quản an toàn phòng ngừa hiện tượng mát mát, lãng phí vật liệu tăng tốc vònh quay chu chuyển vốn lưu động, từ đó tăng cường tích luỹ phát triển nguồn vốn. Quản lý nguyên vật liệu vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật và phát huy tác dụng như một mũi tên sắc bén, có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý kinh doanh trong dièu kiện kinh tế thị trường như hiện nay. Quản lý nguyên vật liệu còn đem lại những hiệu quả trước mắt và lâu dài ch o nhà nước và đơn vị. Qua thời gian thực tạp tại công ty, tìm tòi hiểu biết bên ngoài và những kiến thức đã học được ở thầy cô trong trường cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng emm thấy công tác quản lý vật liệu có tác dụng to lớn đến sự phát triển của công ty. Quản lý vật liệu là công cụ đắc lựcgiúp cho lãnh đạo công ty nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của công ty. Quản lý vật liệu đảm bảo tính chính xác quá trình thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu thì lãnh đạo công ty mới có phương án chỉ đạo đúng đắn. Sau một thời gian thực tập tại công ty nhận thức và nắm bắt dược tàm quan trọng của công tác quản lý nguyên vật liệu đói với lãnh đạo công ty. Em đã mạnh dạn tìm hiểu nguyên cứu để thu nạp những ưu điểmcần được phát huy và những nhược điểm cần được hạn chế tối đa. Những tồn tại vướng mắc cần được khắc phục nhằm góp phần nhỏ vào hoàn thiện công tác quản quản lý nguyên vật liệu nói riêng và công tác quanr lý công ty nói chung Thời gian thực tập tại công tycó hạn chế nhưng đã giúp em rất nhiều trong việc củng cố kiến thức đã học vận dụng vào thực tếvà xoá bỏ những khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. Để đạt được nàyem đã được sự giúp dữ nhiệt tình của các cô chú làm công tác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT264.doc
Tài liệu liên quan