Đề tài Công tác tổ chức đấu thầu tại Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá đã được phê duyệt, HSDT nào có tổng điểm kĩ thuật ≥ 75 điểm và điểm đạt được tại mục I: Về kĩ thuật chất lượng đạt ≥ 64 điểm thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được chủ đầu tư phê duyệt trước khi đánh giá về tài chính, thương mại. Như vậy cả 2 HSDT của Liên danh Công ty CP phát triển kỹ thuật xây dựng – Công ty CP Xây dựng và vận tải Thăng Long và Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco đều đủ điều kiện để đưa vào đánh giá tài chính thương mại.

Sau khi đánh giá xong về mặt kỹ thuật Giám đốc Công ty Cơ khí đóng tàu TKV đã có quyết định số 25-08/QĐ-DSN ngày 29/11/2008 phê duyệt danh sách các HSDT đạt yêu cầu về kỹ thuật được đưa vào đánh giá tài chính thương mại.

 

doc76 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 1121 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác tổ chức đấu thầu tại Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ạch Đằng 234 Quá trình mở thầu: Tại thời điểm đóng thầu có 4 trong số 11 nhà thầu tham gia mua HSMT đã nộp HSDT và tham dự đấu thầu: -         Công ty CP Xây Dựng Bạch Đằng 234 -         Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phú Xuân -         Liên danh Công ty CP Phát triển kĩ thuật xây dựng - Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long -         Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco Đúng 14h tiến hành mở thầu với sự có mặt của đại diện các bên liên quan. Biên bản mở thầu được lập và có sự kí nhận của đại diện các bên theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là bảng tổng hợp biên bản mở thầu của gói thầu số 21: Bảng 1.5 : Tổng hợp biên bản mở thầu gói thầu số 21 HSDT của nhà thầu Giá bỏ thầu (đồng) Giảm giá (%) Giá bỏ thầu sau giảm giá (đồng) Thời gian thực hiện (ngày) Thời gian bảo hành (tháng) Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco 70.009.272.698 2.8 68.049.013.063 330 24 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phú Xuân 73.595.537.382 0 73.595.537.382 360 NA Công ty CP Xây Dựng Bạch Đằng 234 66.700.000.000 5 63.365.000.000 350 24 Liên danh Công ty CP Phát triển kĩ thuật xây dựng - Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long 68.445.356.000 5 65.023.088.200 320 NA (NA: không đề cập trong HSMT) 1.2.4.1.3        Đánh giá HSDT Thời gian xét thầu: 16/10 - 5/12/2008 Phương thức chấm thầu: chấm điểm cá nhân theo các tiêu chuẩn quy định trong HSMT được duyệt §Đánh giá sơ bộ: Tiêu chí Đạt/ Không đạt §Đánh giá kĩ thuật: thang điểm 100/100 §Đánh giá tài chính thương mại: tiêu chuẩn giá đánh giá a.        Danh sách tổ chuyên gia: Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu được thành lập theo Quyết định số 1938/QĐ-TCĐT ngày 27/8/2008 của Giám đốc công ty Cơ khí đóng tàu TKV. Theo đó tổ chuyên gia bao gồm 8 thành viên: 1.      Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó TGĐ Công ty Cơ khí đóng tàu TKV 2.      Ông Lê Viết Hưng – Phó trưởng phòng Đầu tư Xây dựng 3.      Ông Phạm Phú Cường  - Trưởng phòng Kế hoạch 4.      Bà Nguyễn Thu Hương - Phó trưởng phòng Kế hoạch 5.      Bà Nguyễn Thị Lộc – Phó trưởng phòng Kế toán  6.      Ông Thái Bá Tường - Trưởng phòng Kĩ thuật 7.      Ông Trần Văn Mai - Phó trưởng phòng Kĩ thuật 8.      Ông Phạm Tú -  kỹ sư phòng Đầu tư Xây dựng b.         Đánh giá sơ bộ HSDT Kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT, gồm: -        Tính hợp lệ của đơn dự thầu -        Tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh (nếu có) -        Tư cách hợp lệ của nhà thầu -        Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT -        Bảo đảm dự thầu -        Biểu giá chào -        Các yêu cầu khác được quy định trong bảng dữ liệu đấu thầu. (Bảng dữ liệu đấu thầu là một phần của HSMT bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số Mục tương ứng trong Chỉ dẫn đối với nhà thầu) HSDT không đáp ứng một trong những điều kiện tiên quyết nêu trong bảng dữ liệu đấu thầu thì bị loại và HSDT không được xem xét tiếp. Sau khi tiến hành đánh giá sơ bộ, tổ chuyên gia thống nhất các HSDT đều đảm bảo tính hợp lệ, không vi phạm điều kiện tiên quyết nên không có HSDT nào bị loại bỏ. c.        Đánh giá kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu được tổ chuyên gia đánh giá theo tiêu chí Đạt/Không đạt. Nhà thầu đạt tiêu chuẩn là nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả các tiêu chí đánh giá. Tiêu chuẩn đánh giá kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu gồm các nội dung cơ bản trình bày tại phụ lục IV. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá trong HSMT đã được phê duyệt thì chỉ có 2 nhà thầu có HSDT được đưa vào đánh giá ở bước tiếp theo. -         HSDT của Liên danh Công ty CP phát triển kỹ thuật xây dựng – Công ty CP Xây dựng và vận tải Thăng Long -         HSDT của Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco Các nhà thầu không đạt tiêu chuẩn về kinh nghiệm và năng lực với lý do: ·        Công ty CP Đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 234 Kinh nghiệm chung về thi công xây dựng các công trình thuỷ công: Số năm hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy công: 4 năm (tiêu chuẩn: 5 năm) ·        Công ty CP Tư vấn xây dựng Phú Xuân Doanh thu trung bình trong 3 năm gần đây mới đạt mức 82 tỷ đồng Việt Nam (chưa vượt qua mức tiêu chuẩn là 90 tỷ) Kết quả đánh giá được tổng hợp ở bảng dưới đây. Bảng 1.6: Tổng hợp đánh giá kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu TT HSDT của nhà thầu Chỉ tiêu đánh giá Năng lực kinh nghiệm Năng lực kĩ thuật Năng lực tài chính 1 Công ty CP Đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 234 Không đạt Đạt Đạt 2 Công ty CP Tư vấn xây dựng Phú Xuân Đạt Đạt Không đạt 3 Liên danh Công ty CP phát triển kỹ thuật xây dựng – Công ty CP Xây dựng và vận tải Thăng Long Đạt Đạt Đạt 4 Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco Đạt Đạt Đạt (Nguồn: TKV) d.   Đánh giá khía cạnh kỹ thuật của HSDT  Sau khi đánh giá kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, tổ chuyên gia tiến hành đánh giá khía cạnh kĩ thuật của HSDT của các nhà thầu có HSDT vượt qua bước đánh giá trước. Từng nhân sự của tổ chuyên gia tiến hành đánh giá các HSDT sau đó tính điểm bình quân. Với đặc thù của gói thầu xây lắp do vậy tiêu chuẩn đánh giá về mặt kĩ thuật bao gồm những tiêu chí đánh giá như tính khả thi về giải pháp kỹ thuật, tính khả thi về biện pháp tổ chức thi công, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, biện pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công.. Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả đánh giá chi tiết về mặt kĩ thuật. Bảng 1.7: Tổng hợp đánh giá chi tiết về mặt kĩ thuật gói thầu số 21 TT Chỉ tiêu đánh giá Mức yêu cầu của HSMT HSDT của các nhà thầu Liên danh Công ty CP phát triển kỹ thuật xây dựng – Công ty CP Xây dựng và vận tải Thăng Long Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco Điểm tối đa Điểm tối thiểu I Về kỹ thuật, chất lượng 80 64 66.84 70.575 1 Tính khả thi về giải pháp kỹ thuật 25,0 18.44 19.375 2 Tính khả thi về biện pháp tổ chức thi công 20,0 19 20 3 Về bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ 8,0 5 5 4 Về các biện pháp bảo đảm chất lượng 27,0 24.4 26.2 II Về khả năng cung vật liệu đặc chủng, tiến độ thi công 20 19 19 1 Về khả năng cung vật liệu đặc chủng phù hợp với  yêu cầu gói thầu 7,0 6 6 2 Về tiến độ thi công 13,0 13 13 Tổng cộng 100 75 85.84 89.575 Kết luận Đạt Đạt (Nguồn: TKV) Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá đã được phê duyệt, HSDT nào có tổng điểm kĩ thuật ≥ 75 điểm và điểm đạt được tại mục I: Về kĩ thuật chất lượng đạt ≥ 64 điểm thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được chủ đầu tư phê duyệt trước khi đánh giá về tài chính, thương mại. Như vậy cả 2 HSDT của Liên danh Công ty CP phát triển kỹ thuật xây dựng – Công ty CP Xây dựng và vận tải Thăng Long và Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco đều đủ điều kiện để đưa vào đánh giá tài chính thương mại. Sau khi đánh giá xong về mặt kỹ thuật Giám đốc Công ty Cơ khí đóng tàu TKV đã có quyết định số 25-08/QĐ-DSN ngày 29/11/2008 phê duyệt danh sách các HSDT đạt yêu cầu về kỹ thuật được đưa vào đánh giá tài chính thương mại. e.   Đánh giá khía cạnh tài chính thương mại của HSDT Xuất phát từ bảng tổng hợp biên bản mở thầu ta có các thông tin để xác định giá đánh giá cho HSDT của hai nhà thầu lọt qua vòng đánh giá khía cạnh kỹ thuật là Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco và Liên danh Công ty CP Phát triển kĩ thuật xây dựng - Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long. v     Giá đánh giá được xác định như sau •  Giá dự thầu gốc: GDT(i) được tính là giá chào thầu của HSDT •    Sửa lỗi số học và hiệu chỉnh các sai lệc: Gdt (i)        Sửa lỗi GSL        Hiệu chỉnh các sai lệch GHC Giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch, và trừ phần giảm giá ký hiệu: Gdt (i) được xác định như sau: Gdt (i) = GDTi ± GSLi  ± GHCi •  Đánh giá theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để xác định giá đánh giá     + Đánh giá theo tiêu chuẩn kĩ thuật (G1i) G1i = DKTi / Đ KT ´ G dt(i)   Trong đó: ĐKT:  Tổng số điểm tối đa về kỹ thuật không tính điểm mục thời gian thi công công trình  (ĐKT =  87 điểm) DKTi : Mức độ đáp ứng kỹ thuật của HSDT thứ i                                                                 DKTi   = ( ĐKT - ĐKTi ) Trong đó:  ĐKTi:  Là điểm kỹ thuật không tính điểm mục thời gian thi công của HSDT thứ i + Đánh giá theo tiến độ thi công (G2i)                 G2i = Gdt(li)´ 18,0%/365 ngày ´ (T thi - Tthc) Trong đó:       Tthi : Là thời gian thực hiện gói thầu của HSDT thứ i, Ngày.       Tthc =  360: Là thời gian thực hiện gói thầu của HSMT qui định, Ngày.             18,0% lãi suất vay ngân hàng. (Trong trường hợp T thi < Tthc  thì chỉ tính tối đa nhanh hơn 30 ngày).  + Đánh giá theo thời gian bảo hành ( G3i)                                          G3i  =  (12 - TBHi)/12 ´ (Gdt(li) ´ 5%)      TBHi  Thời gian bảo hành theo đề xuất của nhà thầu đang xét, tháng. (Trong trường hợp TBH i > 12 thì chỉ tính tối đa là  TBHi = 24 tháng.) ·                 Tổng hợp  giá  đánh giá (GĐG) GĐGi= Gdt(i)+ G1i + G2i + G3i Cả hai HSDT đều không có sai sót về số học, riêng HSDT Liên danh Công ty CP phát triển kỹ thuật xây dựng – Công ty CP Xây dựng và vận tải Thăng Long có sai lệch thiếu so với bảng tiên lượng (1.109.046.271 đồng), tổ chuyên gia đã tiến hành hiệu chỉnh. Dưới đây là Tổng hợp đánh giá chi tiết khía cạnh tài chính của tổ chuyên gia. Bảng 1.8: Tổng hợp đánh giá chi tiết khía cạnh tài chính gói thầu số 21 Đơn vị: đồng TT Chỉ tiêu đánh giá HSDT của các nhà thầu Liên danh Công ty CP phát triển kỹ thuật xây dựng – Công ty CP Xây dựng và vận tải Thăng Long Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco 1 Giá dự thầu (GDTi) 68.445.356.000 70.009.272.698 2 Giảm giá 5% 2.8% 3 Giá trị sửa lỗi số học (GSL) 0 0 4 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (GHC) 1.109.046.271 0 5 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, chưa giảm giá 69.554.402.271 70.009.272.698 6 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, sau giảm giá (Gdt) 66.076.682.157 68.049.013.063 7 Đưa về một mặt bằng để xác định giá đánh giá 7.1 Đánh giá theo tiêu chuẩn kĩ thuật (G1) 10.754.549.648 8.154.148.979 7.2 Đánh giá theo tiến độ thi công (G2) -977.572.832 -1.006.752.522 7.3 Đánh giá theo thời gian bảo hành (G3) 0 -3.402.450.653 8 Tổng hợp giá đánh giá (GĐG= Gdt+ G1 + G2 + G3) 75.853.658.873 71.793.958.867 9 Xếp hạng 2 1 (Nguồn: TKV) Sau khi đánh giá xong về tài chính thương mại Giám đốc công ty Cơ khí đóng tầu TKV đã có quyết định 21-08/QĐ- XH/HSDT ngày 1/12/2008 phê duyệt kết quả xếp hạng các HSDT tham gia đấu thầu gói thầu số 21. Theo đó kết quả đấu thầu như sau: -         Tên nhà thầu trúng thầu:     Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco -         Giá trúng thầu: 68.049.013.063 đồng (đã bao gồm VAT) -         Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá -         Thời gian thực hiện hợp đồng: 330 ngày (kể từ ngày khởi công bao gồm các ngày nghỉ theo chế độ) -         Thời gian bảo hành: 24 tháng (kể từ ngày chủ đầu tư nhận bàn giao công trình) f.  Thẩm định kết quả đấu thầu Sau khi nhận được hồ sơ trình thẩm định kết quả đấu thầu của Công ty Cơ khí Đóng tàu TKV, ban Đầu tư tiến hành thẩm định các khía cạnh căn cứ pháp lý, thời gian trong đấu thầu, đăng tải thông tin trong đấu thầu, nội dung đánh giá HSDT, kết quả đấu thầu do chủ đầu tư đề nghị. (Chi tiết xem tại Phụ lục V: Tóm tắt báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu số 21: Thi công xây dựng đà tàu 15000 DWT) Sau khi tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu của gói thầu số 21 Thi công xây dựng đà tàu 15000 DWT  thuộc dự án: Đầu tư di chuyển mở rộng nâng cấp cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện thuỷ Công ty Cơ khí đóng tàu TKV, ban Đầu tư có ý kiến: Gói thầu có đầy đủ các thủ tục pháp lý để tổ chức đấu thầu . Quá trình tổ chức đấu thầu, đánh giá HSDT tuân thủ nội dung HSMT và các quy định hiện hành.HSDT của nhà thầu xếp thứ nhất đảm bảo tính hợp lệ, đáp ứng các yêu cầu của HSMT có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thấp hơn giá dự toán được duyệt. Kết quả đấu thầu gói thầu đủ điều kiện phê duyệt và đã được Chủ tịch Hội Đồng quản trị định phê duyệt kết quả đấu thầu tại quyết định số 1984/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2008 . g.   Thông báo kết quả đấu thầu, thương thảo hoàn thiện và ký hợp đồng Công ty Cơ khí đóng tàu TKV tiến hành thông báo kết quả đấu thầu cho cả 4 nhà thầu tham gia sau đó tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng với Công ty CP Công trình đường thủy Vinawaco. 1.2.4.2         Dự án do các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn TKV, các công ty con quyết định đầu tư. Gói thầu số 14: thiết bị cảnh báo khí mêtan Dự án: Đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -100 mỏ than Khe Chàm I - Công ty than Khe Chàm - TKV công suất từ 600.000t/năm lên 1.000.000t/năm. Dự án trên thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư của Tổng giám đốc công ty than Khe Chàm. 1.2.4.2.1      Cơ sở pháp lý tiến hành đấu thầu ·        Quyết định số 1416/QĐ-ĐT ngày 16/12/2007 của Giám đốc Công ty than Khe Chàm về việc phê duyệt đầu tư dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -100 mỏ than Khe chàm. ·        Quyết định số 338/QĐ-MT ngày 27/1/2007 của Giám đốc Công ty than Khe Chàm về việc phê duyệt TKKT-TDT công trình khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -100 mỏ than Khe chàm. ·        Quyết định số 441/QĐ-ĐT ngày 19/2/2008 của Giám đốc Công ty than Khe Chàm về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu thuộc dự án khai thác hhầm lò xuống sâu dưới mức -100 mỏ than Khe chàm. ·        Quyết định số 1032/QĐ-THL ngày 14/2/2008 của Giám đốc Công ty than Khe Chàm về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 14: Thiết bị cảnh báo khí mêtan thuộc dự án khai thác hhầm lò xuống sâu dưới mức -100 mỏ than Khe chàm. ·        Quyết định số 938/QĐ-TCĐT ngày 27/6/2008 của Giám đốc Công ty than Khe Chàm về việc thành lập Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu. 1.2.4.2.2      Sơ lược quá trình đấu thầu Sơ lược gói thầu: §        Nội dung cung cấp chủ yếu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt. chạy thử, hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng, nghiệm thu bàn giao, bảo hành toàn bộ thiết bị cảnh báo khí mêtan. §        Giá gói thầu: 9.568.350.000 đồng §        Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh §        Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ §        Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói §        Nguồn vốn Vốn vay thương mại và các nguồn vốn huy động khác hợp pháp của Công ty Than Khe Chàm. §        Thông báo mời thầu đăng tải trên báo Đấu thầu số 123, 124, 125/2008 ngày 19, 20, 23/6/2008 Sau khi có đầy đủ các cơ sở pháp lý để tiến hành đấu thầu, Công ty Cơ khí đóng tàu TKV đã tiến hành thông báo mời thầu và phát hành HSMT theo như quy định. Thông báo mời thầu có đầy đủ các thông tin như sau -         Bên mời thầu: Công ty than Khe Chàm -         Tên gói thầu: Gói thầu số 14: thiết bị cảnh báo khí mêtan -         Tên dự án: Đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -100 mỏ than Khe Chàm I - Công ty than Khe Chàm - TKV công suất từ 600.000t/năm lên 1.000.000t/năm -         Thời gian bán HSMT: 08h ngày 03/07/2008 đến 9h30 ngày 29/7/2008 -         Địa điểm bán HSMT: Phòng ĐTXD Công ty than Khe Chàm – TKV -         Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng -         Địa điểm nhận HSDT: Phòng ĐTXD Công ty than Khe Chàm – TKV -         Thời điểm đóng thầu 9h30 ngày 29/7/2008 -         HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10h ngày 29/7/2008 -         Địa điểm xét thầu: Công ty than  Khe Chàm – TKV Trước thời điểm mở thầu có 4 đơn vị mua HSMT -        Công ty CP đầu tư Thương mại và Dịch vụ - TKV -        Công ty  CP Du lịch và Thương mại - TKV -        Công ty  TNHH Kỹ nghệ Thăng Long -        Viện Khoa học Công Nghệ -TKV Quá trình mở thầu: Tại thời điểm đóng thầu có 2 trong số 4 nhà thầu tham gia mua HSMT đã nộp HSDT và tham dự đấu thầu: -        Công ty CP đầu tư Thương mại và Dịch vụ - TKV -        Công ty  CP Du lịch và Thương mại - TKV Đúng 10h tiến hành mở thầu với sự có mặt của đại diện các bên liên quan. Biên bản mở thầu được lập và có sự kí nhận của đại diện các bên theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là bảng tổng hợp biên bản mở thầu của gói thầu số 14: Bảng 1.9 : Tổng hợp biên bản mở thầu gói thầu số 14 HSDT của nhà thầu Giá bỏ thầu (đồng) Giảm giá (%) Thời gian thực hiện (ngày) Thời gian bảo hành (tháng) Công ty-  CP Du lịch và Thương mại – TKV 9.461.300.000 0 120 12 Công ty CP đầu tư Thương mại- và Dịch vụ - TKV 9.168.390.000 0 75 12 1.2.4.2.3        Đánh giá HSDT a.      Danh sách tổ chuyên gia Xem minh họa mục 1.2.4.2 Chuẩn bị đấu thầu – Chuẩn bị nhân sự b.   Đánh giá sơ bộ HSDT - kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu Sau khi tiến hành đánh giá sơ bộ và đánh giá kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, tổ chuyên gia thống nhất các HSDT đều đảm bảo tính hợp lệ, không vi phạm điều kiện tiên quyết và các nhà thầu đều có đủ tài liệu chứng minh kinh nghiệm, năng lực phù hợp với tiêu chuẩn nên không có HSDT nào bị loại bỏ. c.    Đánh giá khía cạnh kỹ thuật của HSDT Từng loại gói thầu khác nhau lại có những tiêu chí đánh giá kĩ thuật khác nhau. Khác với gói thầu xây lắp đã trình bày ở trên, gói thầu số 14 với đặc thù là mua sắm hàng hóa do vậy tiêu chí đánh giá chỉ bao gồm: Phạm vi cung cấp, kĩ thuật chất lượng của hàng hóa, giải pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng. Sau khi tiến hành đánh giá, dưới đây là bảng tổng hợp kết quả đánh giá khía cạnh kĩ thuật của gói thầu số 14. Bảng 1.10: Tổng hợp đánh giá khía cạnh kĩ thuật gói thầu số 14 TT Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Điểm tối thiểu Công ty  CP Du lịch và Thương mại - TKV Công ty CP đầu tư Thương mại và Dịch vụ- - TKV 1 Phạm vi cung cấp 5 5 5 5 2 Về Kĩ thuật, chất lượng 76 62.8 62.8 68.2 3 Giải pháp đảm bảo chất lượng 12 8 8 9.3 4 Tiến độ thực hiện hợp đồng 7 3 3 6.6 Tổng cộng 100 70 78.8 89.1 (Nguồn: TKV) Dựa vào kết quả đánh giá, nhà thầu nào có điểm kĩ thuật trong khoảng quy định từ 70 đến 100 điểm thì được coi là đạt tiêu chuẩn. Như vậy cả hai nhà thầu đều đạt yêu cầu và HSDT tiếp tục được đánh giá về mặt tài chính thương mại. d.   Đánh giá khía cạnh tài chính thương mại của HSDT ·      Dựa trên các thông tin của HSDT, các chuyên gia tiến hành xác định giá đánh giá để xếp hạng các HSDT. Trước tiên tiến hành sửa lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch để từ đó xác định (Gci) ·        Đánh giá theo tiêu chuẩn kĩ thuật, chất lượng thiết bị (G1) G1= (Đkt-Đkti).Gci/Đkt Gci: giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch của HSDT thứ i. Đkt: tổng điểm tối đa đối với mục II “Về kĩ thuật chất lượng” trong tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về mặt kĩ thuật (Đkt= 76 điểm) Đkti: là tổng số điểm đạt được về mặt kĩ thuật chất trong tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật của HSDT thứ i. ·        Đánh giá theo tiến độ thực hiện (G2) G2=(Ti-90).Gci x R Ti: là thời gian hoàn thành toàn bộ các yêu cầu cung cấp của gói thầu theo đề xuất của HSDT thứ i, ngày 90 là thời gian thực hiện gói thầu theo dự kiến của chủ đầu tư, ngày R: lãi suất NH theo VNĐ (0.033%/ngày) ·        Đánh giá theo thời gian bảo hành (G3) G3= (12-Tbhi)/12 x Gci x 5% 12: thời gian bảo hành thiết bị theo yêu cầu của HSMT, tháng Tbhi: thời gian bảo hành theo đề xuất của HSDT thứ i. tháng (nếu thời gian bảo hành > 12 tháng chỉ tính tối đa 24 tháng) ·        Giá đánh giá (Gđg) Gđg=Gc+G1+G2+G3 HSDT của các nhà thầu không phải sửa lỗi số học cũng như hiệu chỉnh sai lệch. Tổ chuyên gia tiến hành đưa các chi phí về một mặt bằng, trong đó cả hai HSDT đều có tiêu chí thời gian bảo hành là 12 tháng do vậy G3 = 0 Dưới đây là bảng tổng hợp đánh giá khía cạnh tài chính của từng HSDT. Bảng 1.11: Tổng hợp đánh giá khía cạnh tài chính gói thầu số 14 (Đơn vị: đồng) TT Tiêu chí đánh giá Công ty  CP Du lịch và Thương mại - TKV Công ty CP đầu tư Thương mại và Dịch vụ- - TKV 1 Giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch 9.461.300.000 9.168.390.000 2 Giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch, chưa bao gồm thuế GTGT (Gc) 9.461.300.000 8.612.900.000 3 Đánh giá theo tiêu chuẩn kĩ thuật, chất lượng thiết bị (G1) 1.643.278.421 883.995.526 4 Đánh giá theo tiến độ thực hiện (G2) 93.666.870 -45.383.530,5 5 Đánh giá theo thời gian bảo hành (G3) 0 0 6 Giá đánh giá (Gđg = Gđg=Gc+G1+G2+G3) 11.198.245.291 9.454.221.671 Xếp hạng HSDT II I (Nguồn: TKV) Sau khi tiến hành đánh giá HSDT, tổ chuyên gia xác định nhà thầu trúng thầu là Công ty CP đầu tư Thương mại và Dịch vụ - TKV, sau đó lập tờ trình và gửi hồ sơ đến phòng Kế hoạch (tổ chức thẩm định do Giám đốc công ty chỉ định). e.   Thẩm định kết quả đấu thầu Phòng Kế hoạch công ty Than Khe Chàm được Giám đốc công ty chỉ định tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu. Sau khi tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu của gói thầu số 14: Thiết bị cảnh báo khí mêtan thuộc dự án: Đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -100 mỏ than Khe Chàm I - Công ty than Khe Chàm - TKV công suất từ 600.000t/năm lên 1.000.000t/năm, phòng Kế hoạch công ty có ý kiến: Gói thầu có đầy đủ các thủ tục pháp lý để tổ chức đấu thầu . Quá trình tổ chức đấu thầu, đánh giá HSDT tuân thủ nội dung HSMT và các quy định hiện hành.HSDT của nhà thầu xếp thứ nhất đảm bảo tính hợp lệ, đáp ứng các yêu cầu của HSMT có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thấp hơn giá dự toán được duyệt. Kết quả đấu thầu đã được trình lên Giám đốc công ty phê duyệt tại quyết định 1141/QĐ-ĐT ngày 14/11/2008 . Theo đó kết quả đấu thầu: -           Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ TKV -           Giá trúng thầu: 9.168.390.000 đồng (đã bao gồm VAT) -           Hình thức hợp đồng: trọn gói -           Thời gian thực hiện hợp đồng: 75ngày (kể từ ngày khởi công bao gồm các ngày nghỉ theo chế độ) -           Thời gian bảo hành: 12 tháng (kể từ ngày chủ đầu tư nhận bàn giao công trình) f.Thông báo kết quả đấu thầu, thương thảo hoàn thiện và ký hợp đồng Công ty than Khe Chàm tiến hành thông báo kết quả đấu thầu đến các nhà thầu và tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng với Công ty CP đầu tư Thương mại và Dịch vụ - TKV. 1.2.4.3            Đánh giá công tác tổ chức đấu thầu của vi dụ minh họa: Những thông tin minh họa đã trình bày ở trên cho thấy quy trình tổ chức đấu thầu của TKV với riêng các gói thầu ở ví dụ minh họa nhìn chung hoàn toàn tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu nói chung và các văn bản pháp luật khác có liên quan (điều này đã được khẳng định trong báo cáo thẩm định của Ban Đầu tư TKV đối với gói thầu số 21 và của phòng Kế hoạch công ty Than Khe Chàm đối với gói thầu số 14) Thông qua đấu thầu gói thầu số 21, giá trúng thầu là 68.049.013.063 đồng so với giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu là 71.067.747.883 đồng như vậy giá trị tiết kiệm được ở đây là hơn 3 tỷ đồng (xấp xỉ 4% giá gói thầu). Thời gian thực hiện gói thầu là 330 ngày, cũng sớm hơn so với thời gian quy định trong HSMT là 30 ngày. Và ở gói thầu số 14 tiết kiệm được 399.960.000 đồng và hoàn thành hợp đồng sớm 15 ngày. Những con số này cho thấy hiệu quả tích cực của công tác đấu thầu tại TKV. Tổ chuyên gia đấu thầu đều gồm các nhân sự có trình độ, hiểu biết về Đầu thầu và quy định về đấu thầu nên HSMT cùng tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu được soạn thảo chi tiết phù hợp với mẫu quy định của Bộ Kế hoạch Đầu tư và là cơ sở để tiến hành lựa chọn nhà thầu một cách chính xác. Các văn bản liên quan đến hoạt động đấu thầu của gói thầu như kế hoạch đấu thầu, HSMT, kết quả đấu thầu được thẩm định nghiêm túc theo quy định. Các quy định về thời gian trong đấu thầu cũng được TKV đảm bảo. Tuy thủ tục còn rườm rà và thông tin phải qua nhiều cấp, song nhìn chung công tác tổ chức đấu thầu của gói thầu số 21: Thi công xây dựng đà tàu 15.000 DWT thuộc dự án Đầu tư di chuyển mở rộng nâng cấp cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện thuỷ Công ty Cơ khí đóng tàu TKV đã hoàn tất và đem lại hiệu quả cho Tập đoàn. 1.3             Đánh giá công tác tổ chức đấu thầu của TKV 1.3.1       Những kết quả đạt được 1.3.1.1    Giá trị tiết kiệm được Thực tế cho thấy công tác tổ chức đấu thầu được tiến hành nghiêm túc sẽ đem lại rất nhiều hiệu quả, không chỉ là giá trị tiết kiệm được về mặt tài chính mà còn đem lại cả hiệu quả về mặt kĩ thuật, đảm bảo tiến độ.. Một trong những hiệu quả phải kể đến là hiệu quả về tài chính. Đấu thầu là việc tiến hành lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm cũng như khả năng thực hiện gói thầu, việc lựa chọn được tiến hành cả trên phương diện kĩ thuật và tài chính. HSDT được chọn phải đáp ứng yêu cầu về kĩ thuật và có giá thầu không vượt quá giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu, do vậy nhìn chung khi tiến hành tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư luôn tiết kiệm được một lượng vốn nhất định.  Trong bối cảnh nền kinh tế gặp suy thoái thì vốn đầu tư là vấn đề lớn của các doanh nghiệp cũng như cả quốc gia, việc tiến hành đấu thầu và đem lại khoản vốn đầu tư tiết kiệm được được xem như là một biện pháp tích cực và cần được phát huy. Năm 2008, khi tình hình kinh tế trong nước và quốc tế đều biến động, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng vọt thì TKV với vai trò là chủ đầu tư tiến hành tổ chức đấu thầu đã tiết kiệm được một số vốn không hề nhỏ: hơn 567 tỷ đồng. Bảng 1.12

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác tổ chức đấu thầu tại Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Thực trạng và giải pháp.doc
Tài liệu liên quan