Đề tài Đặc điểm kết cấu và tính toán sức bền nhóm piston thanh truyền động cơ zil-130

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

1.PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÁC ĐỒ THỊ TRONG BẢN VẼ

ĐỒ THỊ ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC. 3

1.1.XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CÔNG. 3

1.1.1. Xây dựng đường cong áp suất trên đường nén. 3

1.1.2. Xây dựng đường cong áp suất trên đường giãn nở. 4

1.1.3. Lập bảng tĩnhây dựng đường cong áp suất.

1.1.4. Xác định các điểm đặc biệt và hiệu chỉnh đồ thị công 5

1.2. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CHUYỂN VỊ PISTON BẰNG PHƯƠNG

PHÁP ĐỒ THỊ BRICK. 8

1.3. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ VẬN TỐC. 10

1.4. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ GIA TỐC THEO PHƯƠNG PHÁP TÔLÊ. 12

1.5. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ LỰC QUÁN TÍNH, LỰC KHÍ THỂ, HỢP

LỰC P1. 14

1.5.1. Đồ thị lực quán tính. 14

1.5.2. Đồ thị lực khí thể. 15

1.5.3. Đồ thị hợp lực P1. 15

1.6. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ LỰC TIẾP TUYẾN T, LỰC PHÁP

TUYẾN Z, LỰC NGANG N. 16

1.7. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ VECTƠ PHỤ TẢI TÁC DỤNG LÊN

CHỐT KHUỶU. 21

1.8. TRIỂN KHAI ĐỒ THỊ PHỤ TẢI Ở TOẠ ĐỘ CỰC THÀNH

ĐỒ THỊ Q-â. 23

1.9. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ VECTƠ PHỤ TẢI TÁC DỤNG TRÊN

ĐẦU TO THANH TRUYỀN. 26

1.10. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ MÀI MÒN CHỐT KHUỶU. 30

2. ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN SỨC BỀN NHÓM

PISTON THANH TRUYỀN ĐỘNG CƠ ZIL-130. 31

2.1. NHÓM PISTON. 31

2.1.1. Piston. 31

2.1.2. Chốt piston. 39

2.1.3. Xécmăng. 44

2.2. NHÓM THANH TRUYỀN. 50

2.2.1. Thanh truyền. 50

2.2.2. Bulông thanh truyền. 66

2.2.3.Bạc lót đầu to thanh truyền. 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

 

doc69 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 13/01/2013 | Lượt xem: 5045 | Lượt tải: 78download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đặc điểm kết cấu và tính toán sức bền nhóm piston thanh truyền động cơ zil-130, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐặc điểm kết cấu và tính toán sức bền nhóm piston thanh truyền động cơ zil-130.doc
  • dwgban ve chi tiet.dwg
  • dwgban ve lap.dwg
  • dwgTheanhbk04.dwg
  • xlsTheanhbk04.xls
  • dwgTheanhbkc4.dwg
  • xlsTheanhbkc4.XLS