Đề tài Đề suất các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô trên tuyến: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh của trung tâm vận tải hành khách Tân Đạt

Chất lượng dịch vụ vận tải nói chung và vận tải hành khách nói riêng trong cơ chế thị trường có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải. Việc tiêu chuẩn hóa chất lượng VTHK trên nền tảng khoa học và công nghệ thích ứng các diều kiện khai thác cụ thể là động lực để nâng cao chất lượng vận chuyển và tính cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

Để đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ chất lượng và đầy đủ chát lượng vận tải hành khách liên tỉnh nhất thiết cần luận cứ và xây dựng một hệ thống chỉ tiêu. Việc xây dựng được hệ thống chỉ tiêu này là một vấn đề rất phức tạp, đến nay chưa được nghiên cứu và giải quyết một cách triệt để cả về mặt lý luận và thực tiễn

pdf68 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 28/03/2013 | Lượt xem: 1976 | Lượt tải: 49download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đề suất các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô trên tuyến: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh của trung tâm vận tải hành khách Tân Đạt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ VTHK liên tỉnh của trung tâm Tân Đạt.pdf
Tài liệu liên quan