Đề tài Điều chỉnh bộ điều tốc của Tuabin

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN

1.1. Nguồn thuỷ năng và vai trò của nhà máy thuỷ điện trong đời sống

1.2. Mục đích của nhà máy thuỷ điện

1.3. Phân loại nhà máy thuỷ điện

1.3.1. Nhà máy thuỷ điện kiểu lòng sông

1.3.2. Nhà máy thuỷ điện kiểu đường dẫn

1.3.3. Nhà máy thuỷ điện kiểu tổng hợp

1.4 Những hạng mục công trình và thiết bị chính của nhà máy thuỷ điện

1.5 Nhà máy thuỷ điện PLEIKRÔNG

CHƯƠNG 2: TUABIN

2.1. Tuabin nước và sự phát triển của nó

2.2. Phân loại tuabin

2.2.1. Tuabin phản lực

2.2.1.1. Tuabin hướng trục

2.2.1.2. Tuabin tâm trục

2.2.1.3. Tuabin hướng chéo

2.2.2. Tuabin xung lực

2.2.2.1. Tuabin gáo

2.2.2.2. Tuabin tia nghiêng

2.2.2.3. Tuabin tác dụng kép

2.3. Tuabin trạm PLEIKRÔNG

2.3.1. Thông số chính của tuabin

2.3.2. Kiểu loại tuabin của trạm

2.3.3. Cao trình đặt tuabin

2.3.4. Các bộ phận chính của phần dẫn dòng tuabin

2.3.4.1. Buồng dẫn tuabin

2.3.4.2. Bánh công tác của tuabin

2.3.4.3. Buồng hút

2.3.4.4. Một số yêu cầu chính của kết cấu tuabin

CHƯƠNG 3: BỘ ĐIỀU TỐC CỦA TUABIN

3.1. Vấn đề điều chỉnh tuabin

3.2. Nhiệm vụ của bộ điều tốc

3.3. Nguyên lý làm việc của bộ điều tốc

3.4. Các bộ phận cơ bản của bộ điều tốc

3.5. Phân loại bộ điều tốc

3.5.1. Phân loại theo nguyên lý tác động

- Bộ điều tốc tác động trực tiếp

- Bộ điều tốc tác động gián tiếp

3.5.2. Phân loại theo đặc điểm của sơ đồ điều chỉnh

- Bộ điều tốc có phản hồi

- Bộ điều tốc không có phản hồi

3.5.3. Phân loại theo tính chất của phản hồi

- Bộ điều tốc có phản hồi cứng

- Bộ điều tốc có phản hồi mềm

3.5.4. Phân loại theo phương pháp điều chỉnh

- Bộ điều tốc cơ khí

- Bộ điều tốc thuỷ cơ

- Bộ điều tốc điện thuỷ

3.6. Bộ điều tốc tuabin cánh quay

3.7. Bộ điều tốc tuabin gáo

3.8. Bộ điều tốc tuabin tâm trục hay tuabin chong chóng

3.9. Bộ điều tốc của trạm thuỷ điện PLEIKRÔNG

 

doc30 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2082 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Điều chỉnh bộ điều tốc của Tuabin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐiều chỉnh bộ điều tốc của Tuabin.DOC