Đề tài Điều tra tình hình chăn nuôi tại trạm thú y huyện Tân Yên - Bắc Giang

MỤC LỤC

PHẦN I ĐIỀU TRA CƠ BẢN 2

I. Điều tra cơ bản 2

1. Địa điểm thực tập 2

2. Điều kiện khí hậu 2

II. Điều tra về tình hình sản xuất 3

1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật. 4

2. Hệ thống đất canh tác, hệ số sử dụng ruộng đất. 4

3.Nguồn lao động. 4

4.Phương hướng sử dụng đất đai cho ngành chăn nuôi. 5

5. Công tác khuyến nông , khuyến lâm. 5

6. Đầu tư vốn lao động khoa học kỹ thuật . 6

III. Điều tra tình hình chăn nuôi - thú y 6

A - CÔNG TÁC CHĂN NUÔI 6

1. Chăn nuôi trâu, bò 6

2. Chăn nuôi lợn 8

3. Chăn nuôi gia cầm. 9

4. Chăn nuôi ngựa 10

5. Chăn nuôi các loài khác: 10

B. Công tác thú y 11

1. Phòng bệnh 11

1.1. Mạng lưới thú y cơ sở 11

1.2. Địa bàn xã Quế Nham 11

1.3. Tình hình dịch bệnh hàng năm và các bệnh xẩy ra đối với gia súc, gia cầm. 12

1.4. Tình hình phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. 12

2. Công tác điều trị bệnh 152.1. Bệnh ở lợn 15

3 loại thuốc tiêm bắp, một ngày điều trị một lần, điều trị trong 4 ngày thì khỏi. 16

2.2. Bệnh ở trâu bò 17

4 loại thuốc đưới đều tiêm bắp 2 lần/ngày 17

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 19

I. Công tác chăn nuôi đối với gia súc gia cầm. 19

1.Trong thời gian thực tập, em thấy thuốc thú ý cơ sở hay dùng một số thuốc của công ty Havet và công ty thuốc thú y Cai Lậy. 22

2.Vệ sinh chuồng trại thức ăn, nước uống. 22

3.Điều trị bệnh 23

4.Đánh giá chung. 23

PHẦN III.NHẬN XÉT , ĐÁNH GIÁ. 24

1. Kết luận. 24

2. Tinh thần học tập. 24

3.Đề nghị. 24

 

doc28 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 18/01/2013 | Lượt xem: 1406 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Điều tra tình hình chăn nuôi tại trạm thú y huyện Tân Yên - Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐiều tra tình hình chăn nuôi tại trạm thú y huyện Tân Yên - Bắc Giang.doc
Tài liệu liên quan