Đề tài Đơn hàng gia công

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN XỬ LÝ CỦA ỨNG DỤNG:

XL1: Cập nhật Nguyên liệu.

XL2: Cập nhật phiếu Nhập nguyên liệu.

XL3: Cập nhật đơn đặt hàng.

XL4: Cập nhật Phiếu giao nhận.

XL5: Cập nhật Phiếu thanh toán

XL6: Tính Công nợ Khách hàng.

XL7: Tính Tồn Nguyên liệu.

MÔ TẢ CÁC XỬ LÝ:

_ Tên xử lý : XL1:

Chức năng : cập nhật nguyên liệu.

Input : MaNL, NL.

Output : NL.

Qui tắc : NL n được thêm,sữa xoá vào NL

 

_Tên xử lý : XL2:

Chức năng : Cập nhật phiếu nhập nguyên liệu.

Input : SoHDN h, NL n, NXNL, CTNL, NL, KH.

Output : NXNL.

Qui tắc : Số lượng nhập trong tháng t của NL n bằng tổng số lượng của CTNL trong tháng t có liên quan đến NL n.

 

_Tên xử lý : XL3:

Chức năng : Cập nhật Đơn đặt hàng .

Input : SDDH, MSP, DDH, CTDDH, KH, SP

Output : DDH.

Qui tắc : Số lượng Sản phẩm Khách hàng đặt trong tháng t bằng tổng số sản phẩm của CTDDH trong tháng t có liên quan đến sản phẩm đó.

 

_Tên xử lý : XL4:

Chức năng : Cập nhật phiếu Giao nhận.

Input : SoP p, SoDDH h, GN, CTGN, DDH, CTDDH.

Output : GN.

Qui tắc : Số lượng giao nhận sản phẩm trong tháng t bằng tổng số lượng giao nhận của CTGN trong tháng t liên quan đến Sản phẩm đó.

 

_Tên xử lý : XL5

Chức năng : Cập nhật phiếu thanh toán.

Input : SoTT, MKH, TTOAN, KH

Output : TTOAN.

Qui tắc : Số tiền thanh toán trong tháng t bằng tổng tiền thanh toán của TTOAN trong tháng t có liên quan đến KH k.

 

_Tên xử lý : XL6:

Chức năng : Tính nợ Khách hàng.

Input : NgCN, MKH, CNO.

Output : CNO.

Qui tắc : NOCK = NODK + SONO - THANHTOAN

 

_Tên xử lý : XL7 :

Chức năng : Tính tồn Nguyên liệu :

Input : NgTON, LN, TON.

Output : TON.

Qui tắc : TONCK = TONDK + NHAP - XUAT

 

doc43 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đơn hàng gia công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docnoiDung.doc
  • dochuongdan.doc
  • doctrangbia.doc
Tài liệu liên quan