Đề tài Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Bối cảnh của đề tài 1

2. Lý do chọn đề tài 1

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2

4. Mục tiêu nghiên cứu 2

5. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu 2

PHẦN NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận về công tác tự đánh giá KĐCLGD của trường THCS 3

2. Thực trạng của công tác tự đánh giá KĐCLGD trường THCS 4

2.1. Vài nét về sự hình thành và phát triển trường THCS Vĩnh Phúc 4

2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 6

2.3. Những thuận lợi và khó khăn của nhà trường trong thực hiện công tác

tự đánh giá KĐCLGD 7

2.3.1 Những thuận lợi 7

2.3.2 Những khó khăn 7

3. Các giải pháp để tiến hành thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD

trường THCS Vĩnh Phúc 8

3.1. Công tác chuẩn bị tự đánh giá thực hiện 02 tuần (từ 04/10 đến

18/10/2009) 8

3.2. Công tác tự đánh giá được thực hiện từ tuần 03 đến tuần 23

(từ 19/10/2009 đến 28/03/2010) 11

3.2.1 Từ tuần 03 đến tuần 10 (19/10/2009 đến 13/12/2009) 11

3.2.2 Từ tuần 11 đến tuần 23 (từ ngày 14/12/2009 đến 28/03/2010) 13

3.2.3 Tuần 24 (từ ngày 29/03/2010 đến 28/03/2010) 13

4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 14

PHẦN KẾT LUẬN

1. Những bài học kinh nghiệm 15

2. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm 16

3. Khả năng ứng dụng triển khai 16

4. Những kiến nghị, đề xuất 16

 

doc21 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/09/2013 | Lượt xem: 17845 | Lượt tải: 148download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp để thực hiện tốt công tác: Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) ở các cấp học và trình độ đào tạo nhằm nhanh chóng tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng giáo dục. Trong đó, công tác triển khai thực hiện tự đánh giá KĐCLGD phổ thông được bắt đầu từ năm học 2009–2010 với chủ đề: “Năm học đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. (Chỉ thị số 46/2008/CT.BGDĐT ngày 05/08/2008 của Bộ GD–ĐT). 2. Lý do chọn đề tài 1 Việt Nam đang bước vào thế kỷ XXI, giai đoạn hết sức quan trọng và mang tính quyết định đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Chỉ thị số 40/CT.TW của Ban Bí thư trung ương Đảng ngày 15/06/2004, Nghị quyết 40/2000/QH 10 của Quốc hội và Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ... Vấn đề được đặt ra : Để đáp ứng được yêu cầu của đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục là cần phải triển khai công tác thu thập thông tin về chất lượng dạy- học của nhà trường, trên cơ sở đó có các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục.Vì vậy, tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường hiện nay là công việc hết sức quan trọng mà trong đó giải pháp nào để thực hiện tốt việc tự đánh giá KĐCLGD. Chính vì thế, bản thân chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Giải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá KĐCLGD của trường trung học cơ sở (THCS)” nhằm góp phần vào việc tìm ra lời giải đáp cho vướng mắt kể trên. 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu -Phạm vi nghiên cứu: Đề tài không nghiên cứu toàn bộ công tác tự đánh giá KĐCLGD phổ thông mà chỉ nghiên cứu giải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá KĐCLGD của trường THCS theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/05/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: “ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS”. -Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá KĐCLGD trường THCS từ năm học 2006 – 2007 đến năm học 2009–2010 của trường THCS Vĩnh Phúc, thành phố Bến Tre. 4. Mục đích nghiên cứu Thông qua việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích tìm ra những giải pháp tốt để các trường THCS tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục và các biện pháp thực hiện đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD-ĐT ban hành nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và đăng ký KĐCLGD. 5. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu 2 Cách thức lưu trữ hồ sơ thông tin minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường THCS qua xây dựng hồ sơ trường đạt chuẩn quốc gia từng năm học. Bản thân tự nâng cao năng lực quản lý chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời gian qua và tự đánh giá để cải tiến chất lượng quản lý các hoạt động giáo dục trong thời gian tới nhằm tạo hiệu quả chất lượng giáo dục cao nhất. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận về công tác tự đánh giá KĐCLGD của trường THCS - Theo Luật số 38/2005/QH 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 từ ngày 05/05 đến ngày 14/06/2005 đã thông qua Luật Giáo dục và Điều 17 KĐCLGD có nêu: “KĐCLGD là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc KĐCLGD được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả KĐCLGD được công bố công khai để xã hội biết và giám sát”. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện KĐCLGD: - “ Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/08/2008 của Bộ GD-ĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và KĐCLGD: Xác định năm học 2009- 2010 là Năm học đánh giá chất lượng giáo dục”. - Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ GD-ĐT: “ Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông” là hoạt động đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông về mức độ đáp ứng các Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với từng loại cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành. 3 “Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông” là hoạt động tự xem xét, tự kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD-ĐT ban hành để chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục” - Thông tư số 12/2009/TT.BGDĐT ngày 12/05/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS: “Chất lượng giáo dục trường THCS” là sự đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục phổ thông và giáo dục THCS được quy định tại Luật Giáo dục”. “Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS” là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục”. “Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS” là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có 03 chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục”. “Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS” là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chí”. Như vậy, tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình KĐCLGD. Đó là quá trình nhà trường tự xem xét, nghiên cứu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD-ĐT ban hành để mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng và tự đánh giá theo từng tiêu chí. Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tự đánh giá là một quá trình liên tục cần nhiều công sức, thời gian, có sự tham gia của các đơn vị và cá nhân trong nhà trường. Tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa trên các thông tin, minh chứng cụ thể rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, bao quát đầy đủ các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông. 2. Thực trạng của công tác tự đánh giá KĐCLGD trường THCS Vĩnh Phúc 2.1. Vài nét về sự hình thành và phát triển trường THCS Vĩnh Phúc Ngày 10-8-2004 theo Quyết định số 34449/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre) di dời trường THCS Vĩnh Phúc,Phường 3 đến khu phố 2 đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương (nay là phường Phú Tân), thành phố Bến Tre. Qua 36 năm sau ngày nước nhà thống nhất, trường THCS Vĩnh Phúc vẫn duy trì, phát triển bền vững chất lượng giáo dục và được các cấp lãnh đạo khen thưởng. 5 Ngoài ra, nhà trường đã được Sở GD-ĐT Bến Tre công nhận là đơn vị 2 lần đầu tiên của tỉnh đạt thành tích phổ cập giáo dục tiểu học (năm học 1989-1990) và phổ cập giáo dục THCS (năm học 2000-2001) trên địa bàn Phường 3, tạo điều kiện cho địa phương này tiến tới công nhận phổ cập giáo dục trung học năm 2006. Nhà trường còn được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia, trường học văn hoá, trường học an toàn, trường học thân thiện và học sinh tích cực. 2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh - Cán bộ giáo viên, nhân viên: 88 (nữ 66) chia ra: +Ban giám hiệu: 03 (nữ 02). +Văn phòng : 03 (nữ 03) +Giáo viên : 79 (nữ 60) trong đó: Chuyên trách: 04 (nữ 01): Dạy lớp: 75 (nữ 59), tỉ lệ 2,5. - Học sinh:1170 em(nữ 557)6 6 ,có 30 lớp; bình quân là 39,3 em/lớp. 2.3. Những thuận lợi và khó khăn của nhà trường trong thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD 2.3.1 Những thuận lợi -Có đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD từ trung ương đến địa phương. -Đa số đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có sự đoàn kết nhất trí, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và nhất là các thành viên Hội đồng tự đánh giá có tinh thần trách nhiệm cao, biết phân tích, tổng hợp, đánh giá khách quan chất lượng giáo dục của nhà trường. -Hội đồng tự đánh giá của trường đã có Kế hoạch tự đánh giá một cách cụ thể như: Phân công phân nhiệm từng thành viên, chi phí cho các hoạt động tự đánh giá, cơ sở vật chất phục vụ tự đánh giá, dự kiến thông tin minh chứng cần thu thập, thời gian biểu hoạt động tự đánh giá . . . 2.3.2 Những khó khăn -Công tác tự đánh giá KĐCLGD là công tác hoàn toàn mới, được triển khai và thực hiện với thời gian tương đối gấp rút nên ít nhiều cũng dẫn đến những thiếu sót trong quá trình tự đánh giá KĐCLGD ở cơ sở. -Có những thông tin minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá chất lượng của đơn vị mà trước đây ngành giáo dục không quy định nên Hội đồng tự đánh giá vừa tự đánh giá song song với việc bổ sung hoàn thiện các thông tin minh chứng đó. 7 -Kinh phí cấp cho hoạt động tự đánh giá được quy định tại Điều 33 của Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ.BGD- ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhưng trong thực tế chưa thực hiện nên các trường gặp nhiều khó khăn để chi cho các hoạt động có liên quan đến công tác tự đánh giá KĐCLGD. 3. Các giải pháp để tiến hành thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD trường THCS Vĩnh Phúc : Quy trình tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông đã được Bộ GD-ĐT hướng dẫn nhưng qua tự đánh giá KĐCLGD của trường THCS Vĩnh Phúc trong năm học 2009- 2010, tôi xin nêu những giải pháp thực hiện quy trình công tác nầy một cách cụ thể như sau: 3.1. Công tác chuẩn bị tự đánh giá thực hiện 02 tuần (từ 04/10 đến 18/10/2009) Sau khi tập huấn các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Bến Tre về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở, Hiệu trưởng cần nghiên cứu để nắm những yêu cầu cơ bản của công tác nầy nhằm xác định: -Mục đích KĐCLGD của đơn vị. -Quy trình KĐCLGD. -Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. -Điều kiện đăng ký KĐCLGD. -Chu kỳ KĐCLGD. Trên cơ sở những yêu cầu trên, Hiệu trưởng triển khai các văn bản đến Hội đồng giáo viên toàn trường: -Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/06/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và KĐCLGD. -Quyết định số 83/2008/QĐ.BGD- ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ GD-ĐT về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường tiểu học, THCS và trung học phổ thông. -Dự thảo cơ sở dữ liệu trong báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông. -Thông tư số 12/2009/TT.BGDĐT ngày 12/05/2009 của Bộ GD-ĐT về việc quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS. -Công văn số 962/SGDĐT-KT.QLCLGD ngày 07/9/2009 của Sở GD- ĐT Bến Tre về việc triển khai kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2009-2010 và những năm tiếp theo. Hội đồng giáo viên nhà trường sau khi tiếp thu những văn bản trên sẽ hiểu được tầm quan trọng của công tác tự đánh giá KĐCLGD tại cơ sở và mới đồng thuận cung cấp những thông tin minh chứng, cũng như những đóng góp ý kiến khách quan, trung thực của họ vào báo cáo tự đánh giá của Hội đồng tự đánh giá nhà trường. Hiệu trưởng triệu tập phiên họp của Ban lãnh đạo nhà trường gồm: Ban giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Chi Đoàn trường để xin ý kiến thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở có 07 thành viên: -Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng. -01 Phó Hiệu trưởng là Phó Chủ tịch Hội đồng. -04 cán bộ chủ chốt là Ủy viên Hội đồng. -01 thư ký Hội đồng nhà trường là Ủy viên và thư ký Hội đồng tự đánh giá. Sau đó, Hiệu trưởng ra Quyết định (Phụ lục 1) theo thẩm quyền để thành lập Hội đồng tự đánh giá và thực hiện phân công: -01 nhóm thư ký có 03 thành viên (tổ trưởng tổ văn phòng là nhóm trưởng). -04 nhóm công tác, mỗi nhóm có 02 thành viên, nhóm trưởng của các nhóm công tác là thành viên của Hội đồng tự đánh giá. Chủ tịch Hội đồng phân công cụ thể các thành viên Hội đồng tự đánh giá: -Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm chính trước Phòng GD-ĐT thành phố Bến Tre về hoạt động tự đánh giá, viết báo cáo phần đánh giá đặt vấn đề, tổng quan chung, kết luận của báo cáo tự đánh giá và bản báo cáo tự đánh giá cuối cùng của nhà trường. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng còn chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động tự đánh giá, điều động nhân lực, tài chính, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng tự đánh giá. -Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công, giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, kiểm tra tiến độ công việc của các nhóm thư ký, nhóm công tác, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung, tham gia tự đánh giá tiêu chuẩn 2. -Ủy viên thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chuẩn, tiêu chí và báo cáo chung. Hội đồng tự đánh giá họp khoảng 14 lần trong suốt cả quá trình tự đánh giá, có trách nhiệm phản biện, góp ý cho bản báo cáo các đánh giá sơ thảo và báo cáo cuối cùng, tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng khi xây dựng kế hoạch tự đánh giá. Nhiệm vụ của nhóm thư ký: chịu trách nhiệm thu thập các dữ liệu thông tin minh chứng, in ấn các phiếu tiêu chí, bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá của trường, lập danh mục mã thông tin minh chứng, trình bày bản báo cáo tự đánh giá. Nhiệm vụ của các nhóm công tác: nhóm trưởng chịu trách nhiệm của nhóm, cùng nhóm thư ký tìm các thông tin minh chứng, viết tự đánh giá và tham gia phản biện báo cáo sơ thảo, báo cáo cuối cùng bản tự đánh giá của trường cụ thể như sau: + Nhóm 1: tự đánh giá tiêu chuẩn 1, 6 và 7. + Nhóm 2: tự đánh giá tiêu chuẩn 2. + Nhóm 3: tự đánh giá tiêu chuẩn 3 và 5. + Nhóm 4: tự đánh giá tiêu chuẩn 4. Trong quá trình tự đánh giá báo cáo sơ thảo, các nhóm sẽ tham gia phản biện với nhau: nhóm 1 phản biện nhóm 2, nhóm 2 phản biện nhóm 3, nhóm 3 phản biện nhóm 4 và nhóm 4 phản biện nhóm 1. Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch tự đánh giá của đơn vị trong năm học 2009-2010 trong đó xác định cho được: -Mục đích và phạm vi tự đánh giá. -Hội đồng tự đánh giá có: Thành phần Hội đồng tự đánh giá, nhóm thư ký, các nhóm công tác, nguyên tắc thực hiện công việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng. -Dự kiến các nguồn lực cần huy động: Xác định các nguồn cơ sở vật chất và tài chính cần huy động, từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của trường và thời gian được cung cấp, cơ sở vật chất phục vụ cho tự đánh giá. -Công cụ tự đánh giá: Sử dụng bộ tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trường THCS do Bộ GD-ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT.BGDĐT ngày 12/05/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. -Dự kiến các thông tin minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí. -Thời gian biểu thực hiện tự đánh giá khoảng 06 tháng từ 04/10/2009 đến ngày 04/04/2010 theo lịch trình cụ thể ( Phụ lục 2 ). -Tổ chức thực hiện tự đánh giá. Kế hoạch tự đánh giá được thông qua và lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng tự đánh giá và Hội đồng giáo viên nhà trường dài 45 trang. 3.2. Công tác tự đánh giá được thực hiện từ tuần 03 đến tuần 23 (từ 19/10/2009 đến 28/03/2010) Đây là giai đoạn quan trọng của công tác tự đánh giá, Hội đồng tự đánh giá vừa sắp xếp công việc hàng ngày vừa tập trung trí tuệ cao độ để tìm các thông tin minh chứng và qua đó phân tích, tổng hợp, nhận xét đánh giá 07 tiêu chuẩn, 47 tiêu chí và 141 chỉ số của tự đánh giá KĐCLGD trường THCS. 3.2.1 Từ tuần 03 đến tuần 10 (19/10/2009 đến 13/12/2009) -Đầu tiên trong tháng 10/2009, nhóm thư ký khẩn trương thu thập các thông tin minh chứng được lưu trữ trong hồ sơ của trường và hồ sơ lưu trữ theo 05 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2006-2007 đến năm học 2009-2010. Nhóm thư ký sắp xếp phân loại thông tin minh chứng qua 04 năm học, nhất là thông tin minh chứng phải có đầy đủ của 02 năm học 2008-2009 và 2009-2010 để đưa vào hộp thư mã hóa thông tin theo từng tiêu chí, tổng cộng có 237 loại văn bản về thông tin minh chứng. Ngoài ra, các thông tin minh chứng được thu thập ở nhiều cơ quan như: Phòng GD-ĐT thành phố Bến Tre, Ủy ban nhân dân các phường Phú Tân, phường Phú Khương, Phường 4 và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp. . . Sau khi có những thông tin minh chứng cơ bản, Chủ tịch Hội đồng và các nhóm công tác chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá, trong đó bao gồm: Phần I: Cơ sở dữ liệu của nhà trường: Thông tin chung của nhà trường (trường, lớp, học sinh, nhân sự qua 04 năm học, danh sách cán bộ quản lý...). Cơ sở vật chất, tài chính, thư viện và tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 04 năm gần đây. Giới thiệu tổng quan về trường THCS Vĩnh Phúc (vài nét về sự hình thành và phát triển của nhà trường; những thuận lợi và khó khăn của nhà trường; thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường). Phần II: Tự đánh giá: +Đặt vấn đề. +Tổng quan chung (Mục đích của tự đánh giá chất lượng giáo dục; bối cảnh chung của nhà trường; một số phát hiện chính trong quá trình tự đánh giá; các vấn đề trọng tâm của báo cáo tự đánh giá). +Tự đánh giá: Tự đánh giá theo từng tiêu chuẩn (xác định mục đích yêu cầu của mỗi tiêu chuẩn), sau đó tiến hành đánh giá từng tiêu chí của tiêu chuẩn. Trong đánh giá từng tiêu chí có 03 chỉ số bao gồm: Mô tả hiện trạng của 03 chỉ số. Điểm mạnh và điểm yếu của 03 chỉ số. Kế hoạch cải tiến chất lượng của 03 chỉ số: Biện pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời gian hoàn thành và người thực hiện. Tự đánh giá của từng chỉ số và tiêu chí. Trong mỗi tiêu chuẩn có phần mở đầu, kết luận, nêu đầy đủ những điểm mạnh, những tồn tại cơ bản và kế hoạch cải tiến; có thống kê, so sánh kết quả các tiêu chí và chỉ số đạt và không đạt trong từng tiêu chuẩn.Cần mô tả và đánh giá sát với nội hàm của các chỉ số và các tiêu chí, thể hiện tính nhất quán tromh từng tiêu chí và giữa các tiêu chí với nhau. Sau cùng có kết luận chung của bản báo cáo tự đánh giá để xác định: Số lượng và tỷ lệ % các chỉ số đạt và không đạt. Số lượng và tỷ lệ % các tiêu chí đạt và không đạt. Tự đánh giá cấp độ mà nhà trường đạt. 3.2.2 Từ tuần 11 đến tuần 23 (từ ngày 14/12/2009 đến 28/03/2010) Trong thời gian nầy Hội đồng tự đánh giá: Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin minh chứng thu thập được. Xác định nhu cầu thu thập thông tin minh chứng bổ sung các nhóm công tác. Hoàn thành báo cáo sơ thảo tự đánh giá lần 1. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, các nhóm công tác thực hiện phản biện báo cáo các tiêu chuẩn và tiêu chí của công tác tự đánh giá KĐCLGD đã phân công cụ thể: Nhóm 1 phản biện nhóm 2; nhóm 2 phản biện nhóm 3; nhóm 3 phản biện nhóm 4; nhóm 4 phản biện nhóm 1 nhằm xem xét lại mức độ chính xác, khách quan và bổ sung những thông tin minh chứng cho nhau. Sau khi các nhóm công tác đã thực hiện công tác phản biện, nhóm thư ký chịu trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá để báo cáo Hội đồng tự đánh giá của trường thẩm định. Hội đồng tự đánh giá họp để thông qua toàn bộ báo cáo tự đánh giá đã được nhóm thư ký hoàn chỉnh và qua đó xác định lại mức độ đạt, không đạt của từng tiêu chuẩn, tiêu chí của báo cáo, gọi là báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 2. Báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 2 được Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá công bố trước Hội đồng giáo viên nhằm xin ý kiến đóng góp của tập thể về nội dung, tính khách quan, về mức độ đạt, không đạt của các tiêu chuẩn và tiêu chí. Nhóm thư ký tiếp tục hoàn thiện nội dung của báo cáo dự thảo tự đánh giá qua đóng góp ý kiến của tập thể giáo viên để trở thành báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 3. Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá công bố báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 3 trong nội bộ nhà trường để trở thành báo cáo tự đánh giá hoàn chỉnh của nhà trường. Nhóm thư ký trang trí và đóng thành tập báo cáo tự đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT lưu ở phòng thư viện, phòng giáo viên để tất cả giáo viên có điều kiện nắm bắt được kết quả tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường. 3.2.3 Tuần 24 (từ ngày 29/03/2010 đến 28/03/2010) Hội đồng tự đánh giá nộp báo cáo tự đánh giá của trường đến Phòng GD-ĐT thành phố Bến Tre.Toàn bộ bản báo cáo tự đánh giá của trường THCS Vĩnh Phúc dài 136 trang (không tính phần phụ lục). 4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm Như chúng ta đã biết chủ đề năm học 2009-2010 là: “Năm học đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” và năm học 2010-2011 là: “Năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, muốn đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục thì trước hết các nhà trường phải tự đánh giá công tác KĐCLGD của đơn vị mình. Như trên đã nêu: Công tác tự đánh giá KĐCLGD là công tác rất khó khăn, rất mới lạ đối với các nhà trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng, đòi hỏi nhiều thời gian và giải pháp để thực hiện một cách có hiệu quả. Công tác tự đánh giá KĐCLGD là công việc thường xuyên mà Hiệu trưởng phải thực hiện hàng năm. Do đó, bản thân qua quá trình tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường THCS Vĩnh Phúc đã đưa ra giải pháp thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD của trường THCS có những bước đi phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi trường nhằm thực hiện công tác nầy một cách khoa học và hiệu quả, không xem công tác tự đánh giá trở thành gánh nặng đối với vai trò quản lý của người Hiệu trưởng. Kết luận số 14/KL.PGD.ĐT ngày 24/03/2010 của Phòng GD-ĐT thành phố Bến Tre về việc Thanh tra thực hiện công tác đánh giá và KĐCLGD năm học 2009-2010 của trường THCS Vĩnh Phúc như sau: -Nhà trường đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tự đánh giá. -Trường tổ chức triển khai quy trình đánh giá đúng theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ GD-ĐT. -Báo cáo tự đánh giá thể hiện đầy đủ nội dung, các phiếu thu thập đều thể hiện rõ các thông tin minh chứng. -Hồ sơ tự đánh giá nhà trường lưu trữ đầy đủ, khoa học. Theo Quyết định số 127/QĐ-SGD&ĐT ngày 21/4/2011 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre về việc thành lập các Đoàn đánh giá ngoài cơ sỏ giáo dục phổ thông đã chọn trường THCS Vĩnh Phúc là đơn vị đầu tiên của tỉnh về công tác đánh giá ngoài bậc THCS từ ngày 25/4/2011 đến ngày 13/6/2011. Qua thời gian đánh giá ngoài tại đơn vị, Đoàn đã kết luận: “ Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, đối chiếu với Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. trường THCS Vĩnh Phúc đạt các chỉ số và các tiêu chí cụ thể như sau: -Số các chỉ số đạt: 133/141 chỉ số; tỷ lệ 94,3% -Số các chỉ số không đạt: 08/141 chỉ số; tỷ lệ 05,7% -Số các tiêu chí đạt: 41/47 tiêu chí; tỷ lệ 87,23% -Số các tiêu chí không đạt 06/47 tiêu chí; tỷ lệ 12,77% ( Tiêu chuẩn 4: tiêu chí 7 và 12 ; Tiêu chuẩn 5: tiệu chí 6; Tiêu chuẩn 6: tiêu chí 1 và 2; Tiêu chuẩn 7: tiêu chí 4 ) Căn cứ theo Điều 24 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sỏ giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDD(T ngày 31/12/2008: Trường THCS Vĩnh Phúc đạt cấp độ 3.” PHẦN KẾT LUẬN 1. Những bài học kinh nghiệm: Qua giải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá KĐCLGD của trường THCS, bản thân đã rút ra những bài học kinh nghiệm như sau: Trước hết, Hiệu trưởng phải làm cho giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc tự đánh giá chất lượng giáo dục là điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay, tạo sự đồng thuận trong tập thể giáo viên để đánh giá một cách khách quan, trung thực những việc đã thực hiện trong thời gian qua và hướng tới những kế hoạch cải tiến công tác giáo dục của trường trong thời gian sắp đến. Nguyên tắc tập trung dân chủ đã được Hiệu trưởng và Hội đồng tự đánh giá thực hiện nghiêm túc, cụ thể là: Hiệu trưởng đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, phát huy tối đa trí tuệ của Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD của trường, từng lúc công khai các tiêu chuẩn, tiêu chí đã tự đánh giá và thực hiện quyền dân chủ của các nhóm công tác qua tổ chức phản biện và lấy ý kiến đóng góp của tập thể giáo viên trong báo cáo tự đánh giá. Hiệu trưởng phải có kế hoạch chỉ đạo tổ văn phòng, các tổ chuyên môn và các bộ phận khác trong nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ, cập nhật một cách khoa học các văn bản thông tin minh chứng theo từng tiêu chuẩn đánh giá mỗi năm học. Tuyệt đối tránh tình trạng đến thời điểm tự đánh giá mới đi tìm thông tin minh chứng các năm học đã qua. Trong quá trình tự đánh giá kiểm định của đơn vị phải có biên bản để theo dõi và ghi nhận quá trình làm việc của Hội đồng tự đánh giá, đã có 14 biên bản ghi nhận toàn bộ hoạt động của Hội đồng tự đánh giá của trường THCS Vĩnh Phúc. Sau đó, bản báo cáo tự đánh giá đã được đưa lên website của trường và của Phòng GD-ĐT thành phố Bến Tre để các đơn vị bạn tham khảo. 2. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm Tự đánh giá KĐCLGD chỉ là bước đầu để xây dựng “văn hóa chất lượng” tại đơn vị. Muốn xây dựng được điều nầy đòi hỏi công tác tự đánh giá, đánh giá giữa chu trình phải được Hiệu trưởng thực hiện thường xuyên. Việc tự đánh giá còn cho phép nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của nhà trường, để từ đó có biện pháp khai thác hoặc khắc phục phù hợp nhằm cải tiến chất lượng hoạt động của trường trong thời gian sắp đến.Qua giải pháp để thực hiện công tác: “Tự đánh giá KĐCLGD của trường THCS”, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp để thực hiện tốt công tác- tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở.doc
Tài liệu liên quan