Đề tài Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại

MỤC LỤC

PHẦN GIỚI THIỆU

Tựa luận văn tốt nghiệp.

Nhiệm vụ luận văn tốt nghiệp.

Bảng nhận xét của giáo viên hướng dẫn.

Bảng nhận xét của giáo viên phản biện.

Lời nói đầu

Lời cảm tạ

PHẦN NỘI DUNG

PHẦN I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 1

PHẦN II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI . 4

Chương I. PHƯƠNH ÁN THIẾT KẾ . 5

I. Mục đích của đề tài . 5

II. Phương pháp nghiên cứu . 5

III. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước . 5

IV. Ý tưởng thiết kế . 6

V. Phương án thiết kế và sơ đồ khối . 9

Chương II. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG . 15

A. MẠCH ĐIỀU KHIỂN . 15

I. Sơ đồ nguyên lý . 15

II. Tính toán và thiết kế hệ thống . 19

1. Khối cảm biến chuông . 19

2. Khối kết nối thuê bao . 21

3. Khối giải mã thu và phát DTMF . 23

4. Khối giải mã và hiển thị . 25

5. Khối điều khiển động lực . 26

6. Khối điều khiển thiết bị điện công tắc bên ngoài . 27

7. Mạch khuếch đại Tone ra . 28

8. Mạch nhận tín hiệu đảo cực . 29

9. Khối xử lý trung tâm dùng vi điều khiển . 30

B. THIẾT KẾ MẠCH ÂM THANH . 31

I. Khối dao động . 31

II. Khối tạo địa chỉ . 32

III. EPROM và chuyển đổi D/A . 32

IV. Khối khuếch đại âm tần . 32

Chương III. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG . 33

I. Chương trình chính . 33

II. Chươngtrình phục vụ ngắt 1 EXT1ISR . 35

III. Chương trình phục vụ ngắt 0 EXT0ISR . 37

IV. Chương trình con mở thiết bị . 41

V. Chương trình con tắt thiết bị . 43

VI. Chương trình con nhận tín hiệu DTMF . 45

VII. Chương trình con RESET_MT8880 . 46

VIII. Chương trình con chọn chế độ điều khiển . 47

IX. Chương trình con gọi lời giới thiệu . 48

X. Chương trình con báo mở thiết bị 1-2-3-4 . 49

XI. Chương trình con báo tắt thiết bị 1-2-3-4 . 50

XII. Chương trình con báo trạng thái tất cả các thiết bị . 51

XIII. Chương trình con tắt tất cả các thiết bị . 53

XIV. Chương trình con báo tắt tất cả các thiết bị . 55

XV. Chương trình con nạp số điện thoại thứ 1-2-3-4 . 56

XVI. Chương trình con phát số điện thoại thứ 1-2-3-4 . 57

XVII. Chương trìng con quay số điện thoại thứ 1-2-3-4 . 58

XVIII. Chương trìng con quay số báo động . 59

XIX. Chương trình con Delay . 60

Chương IV. PHẦN THI CÔNG . 61

1. Giai đoạn chuẩn bị . 61

2. Giai đoạn vẽ mạxh in . 61

3. Giai đoạn lắp ráp . 61

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI . 62

I. Tóm tắt nội dung đề tài . 62

II. Hướng phát triển đề tài . 65

III. Kết quả đạt được . 66

IV. Kết luận . 68

PHỤ LỤC

pdf78 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 22/01/2013 | Lượt xem: 1119 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoai.pdf