Đề tài He thong do tu dong ky thuat so va ung dung xac dinh tinh trang cau

Do số liệu đo của nhóm nghiên cứu không phải trong điều kiện thử tải chuẩn, do vậy không

thể đối chiếu với số liệu kiểm định về 2 thông số: biến dạng và độ võng. Tuy nhiên các số

liệu phản ảnh trạng thái động: tần số riêng, hệ số suy giảm loga, hệ số xung kích của hệ ở

các điều kiện tải khác nhau đều phải thể hiện nh-nhau.

Cùng trên nhịp 2 của cầu Rạch Chiếc, năm 2000, PTN CHUD đã dùng hệ thống đo tự động

thực hiện đợt đo đạc t-ơng tự nh-đợt này. Trên Bảng 4 cho các số liệu xác định tần số

riêng và hệ số giảm chấn thực hiện trong 2 đợt đo năm 2000 và 2002.

pdf8 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 23/03/2013 | Lượt xem: 941 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài He thong do tu dong ky thuat so va ung dung xac dinh tinh trang cau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHe thong do tu dong ky thuat so va ung dung xac dinh tinh trang cau.pdf